OPŠTINE JOŠ ČEKAJU

Ni Vlada ne žuri da ukine komunalije

Prema procjenama građevinara, ukidanjem ove naknade stanovi bi bili jeftiniji za oko 15 odsto. Opštine bi bile na muci
54 pregleda 5 komentar(a)
Ažurirano: 22.10.2014. 17:42h

Ukidanje naknade za komunalno opremanje i poreza na neprodate stanove treba preispitati na zajedničkom sastanku Ministarstva finansija i opština, jer lokalna vlast neće biti u stanju da podnese finansijski teret koji nose ti predloži. To je u razgovoru za “Vijesti" ocijenio generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojažić. Resor kojim rukovodi ministar Rado je Žugić pred ljetnji odmor za početak septembra najavilo je hitan sastanak sa predstavnicima opštinskih vlasti na kome treba da se dogovore kako da se pomogne opštinama koje su ugrozile finansijsku nezavisnost. Ukidanje komunalija trebalo bi da pomogne građevinskim kompanijama, ali i da smanji cijene stanova za oko 15 odsto. Prema prošlogodišnjoj odluci Vlade komunalije bi bile ukinute do 2016, a opštine bi taj gubitak prihoda nadoknadile boljom naplatom i većim porezom na nekretnine. Za sada nema informacija iz ministarstva kada bi se sastanak mogao održati. “U tim razgovorima posebnu pažnju treba posvetiti najavljenim mjerama u okviru reformi usmjerenih ka “podsticanju" preduzetničkih inicijativa i privlačenju stranog kapitala. One predviđaju ukidanje naknade za komunalno opremanje i pitanje poreskog tretmana neprodatih stanova. Opštine neće biti u stanju da podnesu novi finansijski teret. To ih može dovesti da ne obavljaju svoje poslove”, rekao je Bojadžić. On je dodao da je ukidanje prihoda opštinama u prethodnom periodu imalo značajne posljedice po njihove budžete, što je glavni razlog rasta nezmirenih obaveza i dugova opština.

“Glavno pitanje u pregovorima sa ministarstvom koje treba riješiti je stvaranje uslova za efikasno finansiranje opština u smislu većeg stepena fiskalne decentralizacije i obezbjeđivanja sigurnih izvora prihoda iz kojih one mogu da obezbijede dovoljno novca da finansiraju svoje poslove” objasnio je Bojadžić. Podsjetio je da su opštinama ukinute naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, komunalne takse za korišćenja objekata kojima se vrši prenos električne energije, korišćenje telekomunikacionih objekata, postavljanje TV i radio primopredajnika i korišćenja morske obale u poslovne svrhe. Država im je ukinula i poreze na firmu, potrošnju, zabavne igre i igre na sreću. “To je značajno uticalo na smanjenje opštinskih prihoda i dovelo u pitanje održivost njihovih budžeta. Uticaj globalne ekonomske krize bio je značajan, pa su se opštine suočile sa problemom rasta neizmirenih obaveza i duga, odnosno, sa nelikvidnošću budžeta. Zato smatram da je od posebnog značaja za prevazilaženje tih problema obezbjeđivanje novih izvora prihoda bilo da se radi o sopstvenim prihodima opština, većim učešćem u raspodjeli ustupljenih prihoda, većem iznosu novca iz Egalizacionog fonda...” kazao je Bojadžić. Zajednica opština dostavila je konkretne predloge ministarstvu koje priprema izmjene zakona o finansiranju lokalne samouprave i porezu na nepokretnosti. To su sistemski propisi od velikog značaja za finansiranje opština.Opštine bi da Vlada otpise dio dugovanja, rate, povoljnije kredite U opštinama smatraju da bi popravite finansijsku situaciju ako bi im Ministarstvo finansija, odnosno Vlada, otpisalo dio potraživanja za neplaćene poreze i doprinose na plate zasposlenih. Očekuju da obaveze otplaćuju na duži period, da postojeće kredite vraćaju po povoljnim uslovima i kroz obezbjeđivanje novčane pomoći da izmire povjerioce. Zvanični podaci Ministarstva sa kraja marta ove godine pokazuju da su visok nivo kreditne zaduženosti i neizmirenih obaveza dva ključna problema finansiranja opština. One su po tom osnovu opteretile svoje budžete sa ukupno 279 miliona eura. Od tog iznosa se 171 milion odnosi na dug po kreditima, a 108,6 miliona na neizmirene obaveze (za plate, poreze, kapitalne izdatke, transfere za socijalnu zaštitu...).

Galerija

Preporučujemo za Vas