PRIJAVE PROTIV DVA ČLANA BORDA EPCG

Kovačević i Martinović kriju imovinu

Funkcionerima EPCG je ostavljen rok od osam dana tokom kojeg su mogli da ulože zahtjev da se preispita odluka
377 pregleda 0 komentar(a)
Nikola Martinović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Nikola Martinović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 02.10.2014. 17:29h

Predsjednik i član Borda direktora Elektroprivrede Crne Gore Srđan Kovačević i Nikola Martinović krše Zakon o sprečavanju sukoba interesa, jer nijesu dostavili izvještaj o imovini i prihodima, zbog čega su protiv njih pokrenuti prekršajni postupci. To je utvrdila Komisija za sprečavanje sukoba interesa.

Odluke da Kovačević i Martinović krše zakon Komisija je donijela sredinom godine, nakon čega su nadležnom sudu proslijeđeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

“Zakonom o sprečavanju sukoba interesa takođe je propisano da će se za prekršaj kazniti javni funkcioner ako u toku vršenja javne funkcije ne podnese izvještaj jednom godišnje, do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu, a Komisija će pokrenuti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka shodno članu 40 stav 1 tačka 7”, piše u odlukama Komisije, koje se odnose na Kovačevića i Martinovića.

Funkcionerima EPCG je ostavljen rok od osam dana tokom kojeg su mogli da ulože zahtjev da se preispita odluka. U zahtjevu je trebalo da navedu razloge zbog kojih odluke treba izmijeniti.

Iz Komisije je “Vijestima” potvrđeno da su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka proslijeđeni nadležnim sudskim instancama.

Direktor za odnose sa javnošću EPCG Rajko Šebek kazao je “Vijestima” da kompanija ima odluku Komisije u kojoj se konstatuje da predsjednik i članovi odbora nijesu javni funkcioneri.

“EPCG je akcionarsko društvo, u kojem postoji inostrani kapital, i u slučaju gospodina Kovačevića ne postoji nijedan od elemenata koji ga karakteriše kao javnog funkcionera”, tvrdi Šebek.

U Bordu direktora EPCG su Kovačević, Martinović, te pomoćnici ministra ekonomije i finansija Miodrag Čanović i Miodrag Radonjić, te predstavnici italijanske kompanije A2A Luka Angelo Alievi, Mauro Miljo i Emilia Rio.

Vlada, koja je većinski vlasnik EPCG, delegira kandidate za Bord direktora, koje imenuje Skupština akcionara kompanije.

U članu 3 Zakona o sprečavanju sukoba interesa piše da je “javni funkcioner, u smislu ovog zakona, izabrano, imenovano i postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću i drugom pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu (u daljem tekstu: organ vlasti), kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost”.

"Pravno nepismeni"

Konstataciju Komisije da je javni funkcioner i da je bio u obavezi da poštuje zakon negirao je i advokat Nikola Martinović.

“Nijesam javni funkcioner. Osim toga, nikada me iz Komisije nijesu obavijestili o toj odluci da kršim zakon, što potvrđuje da su pravno nepismeni”, ocijenio je Martinović, kojeg je SDP predložio za predstavnika kapitala države u EPCG.