ima perspektive?

Sindikalci Brodogradilišta se protive prodaji imovine

Sindikalci su uvjereni da u radnim procesima koji se trenutno odvijaju u Brodogradilištu ima mjesta za sve radnike
3 komentar(a)
Ažurirano: 05.08.2014. 15:57h

Sindikalna organizacija Jadranskog brodogradilišta Bijela (JBB) je protiv predloga Tenderske komisije koji je upućen Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte da se sprovede prodaja imovine Brodogradilišta kroz programirani stečaj.

Sindikalci smatraju da djelatnost kojom se bavi Brodogradilište - remont trgovačkih brodova, apsolutno ima perspektivu i snažni potencijal da se i dalje razvija, zaključeno je na današnjem vanrednom sastanku Izvršnog odbora sindikalne organizacije Brodogradilišta u čijem radu je učestvovao i predsjednik Sindikata Metalaca Crne Gore, predstavnik Saveza Sindikata Crne Gore pri Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte i predstavnici Opštinskog sindikalnog povjereništva Herceg Novi.

Sindikalci su uvjereni da u radnim procesima koji se trenutno odvijaju u Brodogradilištu ima mjesta za sve radnike.

"Podsjećamo da je Vlada CG nakon četiri bezuspješna tendera za privatizaciju predložila programirani stečaj opredeljujući se za model „prodaje imovine putem restruktuiranja kroz stečaj“.

Ciljevi su da se prodajom imovine obezbijede sredstva kojima će se namiriti radnici koji nakon privatizacije neće ostati da rade u kompaniji, dugovi prema državi, prema kooperantima i dobavljačima i prema bankama na osnovu kredita. Ukupni dug kompanije je oko 15 miliona eura. Cilj je i da se obezbijede značajna sredstva za investiranje u program remonta jahti i mega jahti, koji će svakako zaživjeti na ovoj teritoriji, kao i za ulaganja u zaštitu životne sredine.

I rukovodstvo Brodogradilišta, nakon što četvrti tender za privatizaciju putem prodaje većinskog paketa akcija nije uspio, izradilo sanacioni program mjera za nastavak rada kompanije i podnijelo ga na razmatranje Vladi CG jer je država većinski vlasnik.

“Ideja menagmenta bjelske kompanije bila da se paralelno odvijaju brodoremont i remont i servisiranje jahti i megajahti. Tom konceptu su podršku pružile neke od kompanija koje su bile zainteresovane za privatizaciju, ali su u toku tendreske procedure odustale, ali je Vlada CG odbila taj program."

Preporučujemo za Vas