stižu veći računi

Struja bi trebalo da malo pojeftini

RAE tri godine diže cijenu. Kilovat-sat električne energije dostigao 10,08 centi sa porezom na dodatu vrijednost od 19 odsto
8 komentar(a)
Goran Đurović, Foto: Luka Zeković
Goran Đurović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 17.07.2014. 10:36h

Cijena struje za domaćinstva od 1. avgusta je trebalo da bude niža, makar minimalno, umjesto što je regulatorna agencija (RAE) za energetiku odlučila da je poveća skoro jedan odsto. To je ocjena Gorana Đurovića u ime grupe građana iz nevladinog sektora, koja redovno pred sudovima osporava odluke Odbora RAE.

Ovogodišnje poskupljenje je 0,94 odsto, a biće obračunato na računima za struju koji će građanima na naplatu stići do polovine septembra. Kilovat sat električne energije će koštati 10,08 centi sa porezom na dodatu vrijednost. Tri godine zaredom je skuplja struja.

Pored Đurovića, u sudskim postupcima učestvuju Stevo Muk i Daliborka Uljarević.

“Građani Crne Gore su potpuno nezaštićeni od samovolje Odbora RAE. Godinama ukazujemo na potrebu izmjena Zakona o energetici i promjeni načina biranja Odbora RAE kako bi se omogućilo učešće predstavnika organizacija za zaštitu potrošača"

Prema njegovim riječima, nove odluke RAE, kao i većina prethodnih, nijesu u skladu sa zakonom.

“Zakonom o energetici definisano je da se cijene određuju na osnovu analize zahtijevanih troškova poslovanja, amortizacije i povrata na sredstva, uz primjenu odgovarajuće korekcije po osnovu realizacije regulatorno dozvoljenog prihoda za prethodni period. Jasno je da je sadašnji način određivanja cijene energije iz domaćih izvora protivzakonit", smatra Đurović.

On je rekao i da je pogrešna metodologija kojom se utvrđuje cijena električne energije iz domaćih izvora.

“RAE ne želi da pokrene postupak za izmjenu ove nezakonite metodologije. Zato ćemo biti prinuđeni da se obratimo Ustavnom sudu za ocjenu usklađenosti metodologije RAE i Zakona o energetici”, najavio je Đurović.

Kako je rekao, ni ovog puta RAE nije uračunala u korekcije iznos izvezene i uvezene električne energije tokom perioda avgust 2013-avgust 2014. koja je pozitivna u korist izvoza 7.523.000 eura.

“Ova razlika bi trebalo da ide u korist kupaca, što smo i do sada više puta isticah pred sudom i u javnosti, a što je prihvatio nedavnom presudom i Upravni sud” kazao je on dodajući da RAE nastavlja sa praksom selektivnog poštovanja ili potpunog ignorisanja presuda Upravnog suda.

“Građani Crne Gore su potpuno nezaštićeni od samovolje Odbora RAE. Godinama ukazujemo na potrebu izmjena Zakona o energetici i promjeni načina biranja Odbora RAE kako bi se omogućilo učešće predstavnika organizacija za zaštitu potrošača. Poslanici nijesu uradili ništa da kazne Odbor RAE za nezakonit rad već naprotiv uredno usvajaju godišnje izvještaje koje ovaj organ podnosi Skupštini”, kazao je on.

Za mali biznis i ostale niža cijena

Struja, koja će da poskupi za najbrojnija domaćinstva sa dvotarifnim brojilima skoro jedan odsto i 0.2 odsto za jednotarifna, kojih je značajno manje, biće jeftinija za ostale kategorije potrošača.

Kod potrošača priključenih na 0,4 kilovoltnu mrežu, gdje je mali i srednji biznis, cijena će biti niža 1,74 odsto od 1. avgusta. Ima ih oko 24.000.

Kod potrošača priključenih na 35 kV doći će do smanjenja cijena za 1,21 odsto, a njih je oko 30 i tu spadaju Luka Bar. Porto Montenegro, vodovodi i rudnici, dok će kod onih priključenih na no kV naponski nivo doći do smanjenja cijena za 2,14 odsto. a tu spadaju veći industrijski sistemi.