Novo rješenje

Banke za sada bez konkurencije: Jeftiniji platni promet od januara 2015.

Za sada su banke jedini pružaoci tih usluga, dok je novim rješenjem definisano da te usluge može pružati platna institucija
1 komentar(a)
Novac, pare, Foto: Shutterstock
Novac, pare, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 23.06.2014. 18:17h

Na jeftinije usluge platnog prometa koje bi trebalo da donese novi zakon o platnom prometu građani i firme moraće da sačekaju do naredne godine jer je primjena tog akta planirana za 9. januar 2015. godine.

Za sada su banke jedini pružaoci tih usluga, dok je novim rješenjem (usvojenim krajem prošle godine) definisano da te usluge može pružati platna institucija (koja se formira kao pravno lice), Centralna banka (CBCG), država Crna Gora i opštine kada ne djeluju u svojstvu vlasti.

Da bi se osnovala platna institucija neophodna je dozvola CBCG i osnivački kapital koji zavisi od vrste platnih usluga koje se obavljaju, pa se kreće u rasponu od 20.000 do 125.000 eura. Firma koja namjerava da pruža ove usluge podnosiće CBCG zahtjev za izdavanje odobrenja.

Savjetnik viceguvernera CBCG za finansijsku stabilnost i platni promet Ljiljana Pavićević ističe da će zahtjevi za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga moći da se podnose od dana primjene zakona.

“Početak primjene zakona odložen je zbog obezbjeđivanja optimalnog perioda za pripremu značajnog broja podzakonskih akata i za tehničku i organizacionu pripremu banaka za obezbjeđivanje primjene tog zakona", objasnila je Pavićevićeva.

U Crnoj Gori su, do sada, plaаtne usluge mogle da pružaju samo banke i njihovi agenti od kojih je, kako je kazala Pavićevićeva, najznačajniji Pošta Crne Gore

Na pitanje da li su tarife crnogorskih banaka za pružanje usluga platnog prometa visoke i ima li prostora za njihovo smanjenje Pavićević je kazala da su tarife stvar poslovne politike banaka i da vrhovna monetarna institucija ne može uticati na visinu tarife.

“U cilju transparentnosti i povećanja konkurentnosti novim zakonom o platnom prometu propisana je obaveza pružaoca platnih usluga da u svojim prostorijama za rad sa korisnicima platnih usluga i na svojoj internet stranici,objavi tarifu po kojoj naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga i da je dostavi CBCG koja je dužna da na svojoj internet stranici objavi tarife svih pružalaca platnih usluga", kazala je Pavićevićeva.

U Crnoj Gori su, do sada, plaаtne usluge mogle da pružaju samo banke i njihovi agenti od kojih je, kako je kazala Pavićevićeva, najznačajniji Pošta Crne Gore.

“Kаko bi se povećala а konkurencijаa i dаao podsticaаj efikаsnom i jeftinijem pružaаnju plаatnih uslugаa vaаžno je bilo da se dozvoli dаa i druge institucije mogu pružаati plaаtne usluge. Prema zakonu o platnom prometu otvoreno je tržište za nove pružaoce platnih usluga (platne institucije i institucije za elektronski novac). Time će se povećati konkurencija što bi trebalo da dovede do snižavanja cijena platnih usluga”, rekla je Pavićevićeva.

Banke se dogovaraju o cijenama?

Viceguverner CBCG Nikola Fabris je tokom rasprave u Skupštini o novim rješenjima koja donosi zakon o platnom prometu kazao da je očito da među bankama postoji dogovor o visini tarife.

Prema podacima CBCG od januara do kraja aprila obim realizovanog platnog prometa izražen preko broja realizovanih naloga bio je 8,3 miliona eura što je za devet odsto više nego u uporednom godišnjem periodu.