Konferencija SB

Bošković: Animirati sve subjekte u cilju zapošljavanja domaće radne snage

Prema njegovim riječima, za realizaciju ciljeva neophodna je povezanost svih aktera na tržištu rada i još veća interakcija između njih
53 pregleda 2 komentar(a)
Predrag Bošković, Foto: Savo Prelević
Predrag Bošković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.04.2014. 16:34h

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i u narednom periodu animiraće sve subjekte, posebno poslodavace, u cilju većeg zapošljavanja domaće radne snage u odnosu na stranu, rekao je ministar Predrag Bošković.

On je na konferenciji „Praćenje i evaluacija razvoja kapaciteta za zapadni Balkan i Tursku“ koju organizuje Svjetska banka u Beču, kazao da crnogorska Vlada sa pažnjom prati dešavanja na tržištu rada, daje smjernice i podsticaje za veće zapošljavanja domaće radne snage, s ciljem da se smanje potrebe za angažovanjem stranaca na tim poslovima.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, Bošković je na ministarskom sastanku na temu “Odgovornost za sprovođenje monitoringa i evaluacije”, govorio o značaju monitoringa i evaluacije kod uspostavljenih indikatora kod kojih je definisana odgovornost, što predstavlja preduslov za održivost strategija i akcionih planova koji se odnose na kreiranje politike tržišta rada.

Prema riječima Boškovića, strateški dokument za realizaciju politike zapošljavanja predstavlja Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012-2015. godine

“S obzirom da politika zapošljavanja zauzima centralno mjesto u domenu javnih politika, jer ne samo da je ona usmjerena ka najvažnijem cilju ekonomskog i društvenog razvoja, već praktično i nema institucionalne reforme, sektorske politike, ili pojedinačne mjere, koja ne ostavlja svoj trag na nivo i strukturu zaposlenosti, monitoring i evaluacija indikatora su od posebnog značaja“, naveo je on.

Prema riječima Boškovića, strateški dokument za realizaciju politike zapošljavanja predstavlja Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012-2015. godine, čiji je opšti cilj stvaranje boljih uslova za otvaranje radnih mjesta i ulaganje u ljudski kapital u cilju podizanja nivoa zaposlenosti i unapređenja ekonomske konkurentnosti Crne Gore.

On je rekao da su za dostizanje tog cilja određene prioritetne oblasti djelovanja, koje se odnose na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, unapređenje znanja vještina i kompetencija u cilju povećanja mogućnosti zapošljavanja i povećanja konkurentnosti kroz formalno i neformalno obrazovanje i obuku, promovisanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva.

„Politika zapošljavanja kroz postavljene prioritete realizuju se kroz godišnje akcione planove, kojima se definišu mjere i aktivnosti u cilju ostvarivanja opšteg cilja strategije, za čiju realizaciju je značajna mđusektorska saradnja, koja se ostvaruje na svim nivoima”, podsjetio je Bošković.

On je kazao da je cilj svih nadležnih institucija koje sprovode obuke za nezaposlene, unapređenje kvaliteta ponude domaće radne snage, kroz različite programe, stručne kvalifikacije, znanja i vještine, u cilju povećanja njihove zapošljivosti ili neposrednog zapošljavanja.

Bošković je predstavio projekat „Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima“, koji je realizovan u prošloj godini

Prema riječima Boškovića, za realizaciju ciljeva neophodna je povezanost svih aktera na tržištu rada i još veća interakcija između njih.

„Pa će Ministarstvo rada i socijalnog sarnja i u narednom periodu raditi na daljoj animaciji svih subekata, a posebno poslodavaca u cilju većeg zapošljavanja domaće radne snage u odnosu na stranu, ali i blagovremenog iskazivanja potreba, kako bi nadležne istitucije bile u prilici odgovarajućim mjerama stvarati adekvatnu ponudu radne snage za zadovoljenje potreba poslodavaca, rekao je on.

Bošković je predstavio projekat „Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima“, koji je realizovan u prošloj godini, u okviru javnog poziva poslodavcima za dodjelu subvencija za nova zapošljavnja mladih na sezonskim poslovima u periodu jun - septembar 2013. godine, koji je obuhvatio 2.032 mladih.

„U projekat sezonskog zapošljavanja u prošloj godini bilo je uključeno 10.244 nezaposlenih osoba što je za 7,41 odsto, više u odnosu na 2012. godinu“, rekao je Bošković, dodajući da je u toku projekat "Obuka radnika za poznatog poslodavca".

Kako je dodao, ciljevi na čijoj realizaciji se intenzivno radi su unapređenje znanja, vještina i kompentencija u svrhu povećanja mogućnosti zapošljavanja i povećanja konkurentnosti kroz formalno obrazovanje, neformalno učenje i osposobljavanje, povećanje samozapošljavanja, podsticanje preduzetništva, posebno u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave kao i stimulisanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija.

Preporučujemo za Vas