Predstavnik MOR-a

Antonio Graciozi: Ustupanje radnika je loša praksa

Kao najbolji model fleksibilnog zakonodavstva istakao je nordijski model koji je, ipak, nemoguć za siromašnije zemlje
73 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 07.04.2014. 19:16h

U zemljama gdje je radno zakonodavstvo previše kruto poslodavci pribjegavaju nestandardnim oblicima zapošljavanja kao što je ustupanje radnika preko agencija, što je pojava koja je sve češća u Crnoj Gori, a koju Međunarodna organizacija rada (MOR) ne odobrava.

Direktor MOR-a za centralnu i istočnu Evropu Antonio Graciozi kazao je u razgovoru za “Vijesti” da je ta organizacija zabrinuta jer se u nekim zemljama pojavljuju nestandardni oblici zapošljavanja kako bi se radna mjesta učinila što fleksibilnijim.

„Kada nemaju izbora poslodavci pribjegava neformalnim ugovorima o radu, ustupanju zaposlenih preko agencija, ugovorima o autorskom delu, a sve to kako bi povećali mogućnosti i izbjegli standardno zapošljavanje“, objasnio je on.

„Misija i mandat nam je da promovišemo dostojanstvene uslove rada i jednakost u radu, želimo više poslova, ali i više radnih mjesta“

Crnogorski poslodavci i nakon svake izmjene uslova zapošljavanja i Zakona o radu tvrde da je on i dalje rigidan i traže pojednostavljivanje davanja otkaza. Graciozi je rekao da fleksibilnost ne znači samo lako otpuštanje i ugovore o radu na određeno vrijeme. Tu se računaju i socijalni i fiskalni troškovi.

Kao najbolji model fleksibilnog zakonodavstva istakao je nordijski model koji je, ipak, nemoguć za siromašnije zemlje.

„Prava vrijednost je stabilnost zaposlenja. Neophodno je da ako radnici ostanu bez posla zbog smanjenje privredne aktivnosti, država ponudi socijalnu sigurnost za njih kao što je slučaj sa nordijskim zemljama“, rekao je Graciozi.

Kazao je i da Vlada Crne Gore i Evropska komisija treba da obrate pažnju prilikom pregovora o priključenju Evropskoj uniji (EU) i da fiskalnu konsolidaciju ne odrade tako da bude na uštrb radnih mjesta i da se tako ostvaruje ušteda bez obezbijeđene socijalne sigurnosti za radnike.

MOR će, kako je rekao, nastojati da pomogne socijalnim partnerima, vladi, Uniji poslodavaca, Uniji slobodnih sindikata i Savezu sindikata da dizajniraju model po kojem će sarađivati i reformisati radno zakonodavstvo ali i socijalnu i politiku zapošljavanja. Tvrdi da ta tri segmenta moraju ići zajedno.

Graciozi je rekao da socijalni dijalog u Crnoj Gori postoji, da daje rezultate ali da socijalni partneri različito gledaju na njegove efekte što je i razumljivo jer su im interesi različiti.

Nakon dvodnevne posjete Crnoj Gori zaključio je da je jedan od glavnih fokusa sve tri strane bolje radno zakonodavstvo te da poslodavci, a djelimično i vlada smatraju da je previše rigidno, dok sindikati smatraju da je ono u redu ali da se ne implementira na pravi način i u privatnom i u javnom sektoru.

„Mislim da će biti teško naći rješenje za probleme iz oblasti rada ako se oni budu posmatrali izdvojeno od politike zapošljavanja i socijalne brige. Mogu da shvatim strah sindikata od fleksibilnijeg zapošljavanja imajući u vidu fiskalni deficit i povećanu stopu nezaposlenosti, naročito mladih“, kazao je Graciozi.

Cilj socijalna pravda i više radnih mjesta

Graciozi je objasnio da je Međunarodna organizacija rada specijalizovana agencija Ujednjenjih nacija čiji je cilj promocija socijalne pravde, ali i postavljanje osnovnih pravila u ovoj oblasti kako se zemlje međusobno ne bi takmičile na međunarodnom tržištu u snižavanju radnih prava.

„Misija i mandat nam je da promovišemo dostojanstvene uslove rada i jednakost u radu, želimo više poslova, ali i više radnih mjesta“, kazao je Graciozi.

Vlada mora da bude aktivna

MOR nema recept kako bi socijalni dijalog trebalo da izgleda, to je na socijalnim partnerima zemalja ali im je, kako je Graciozi objasnio, bitno da se poštuju njihove konvencije i fundamentalna prava koja zagovaraju.

„Ne postoji jedinstven model socijalnog dijaloga, MOR ohrabruje tripartritni socijalni dijalog, iako se negdje to svodi na pregovore poslodavaca i sindikata. To je dobro u nekim slučajevima ali u sistemskim pitanjima Vlada ne može biti neko ko samo odobrava dogovore“, kazao je Graciozi.

Predstavnici Unije poslodavaca su i više puta, pa i prilikom susreta sa predstavnicima MOR-a hvalili to što se Ministarstvo rada na čelu sa Predragom Boškovićem, tokom pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru držalo po strani. Pošto je Vlada najveći poslodavac u Crnoj Gori, Graciozi smatra da Vlada treba aktivno da učestvuje.

Preporučujemo za Vas