"Izraz kompromisa"

Šta sve donosi novi OKU: Otkaz odmah za drastična kršenja radnih obaveza

Poslodavci otkaz radniku mogu dati odmah ako učini krivično djelo na radu ili u vezi sa radom, zloupotrijebi pravo na odsustvo
8 komentar(a)
Potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora, Foto: Savo Prelević
Potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.03.2014. 15:18h

Jedna od novina Opštog kolektivnog ugovora je mogućnost poslodavcima da otkaze radniku daju odmah nakon najdrastičnijih kršenja radnih obaveza, nasilničkog ili uvredljivog ponašanja na poslu, ako učini krivično djelo na radu ili u vezi sa radom, zloupotrijebi pravo na odsustvo i slično. U slučaju žalbe radnika teret dokazivanja je na poslodavcu.

Prije otkaza ugovora o radu poslodavac prethodno treba da upozori zaposlenog o postojanju razloga za otkaz u slučajevima kada zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa iznosi neistinite podatke, ako je bez znanja poslodavca povrijedio prava i obaveze o zabrani konkurencije, koristi automobile, mašine i oruđa za rad suprotno aktu poslodavca, zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog privremene spriječenosti za rad te ako je povrijedio propise o zaštiti na radu i tako ugrozio sebe i ostale. Otkazni rok je 30 dana.

Rok ne mora biti poštovan u slučajevima kada zaposleni neopravdano izostane sa posla više od dva radna dana uzastopno ili pet radnih dana sa prekidima tokom godine, zloupotrebljava pravo na bolovanje, ponaša se nasilnički, nedolično ili uvredljivo prema strankama ili zaposlenima, ili ako učini krivično djelo na radu ili u vezi sa radom.

Ostale su iste stavke kojim se definiše stupanje u radni odnos, odmor i odsustva, iznosi zarada i naknada, disciplinska odgovornost i postupak, uslovi za rad sindikata i sindikalnih predstavnika i njihovo učešće u nadzoru poštovanja radničkih prava od poslodavca.

Ovaj OKU, će trajati dvije godine ili duže ukoliko niko ne podnese incijativu za njegove izmjene. Potpisali su ga ministar rada Predrag Bošković, predsjednik Unije poslodavaca (UPCG) Predrag Mitrović kao i generalni sekretari Saveza sindikata SSCG Marko Nikčević i Unije slobodnih sindikata (USS) Srđa Keković. Raniji OKU nije važio već godinu i po zbog čega su radnici gubili mnoga prava koja on definiše.

Bošković je kazao da je OKU jednako potreban i poslodavcima i zaposlenima.

“Sada je na institucijama sistema, Inspekciji rada i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova da primijene OKU do kraja”, rekao je Bošković.

Mitrović je kazao da UPCG nije imala nijedan zahtjev koji je ugrožavao prava radnika, što su socijalni partneri i prepoznali.

Na pitanje “Vijesti” da li su poslodavci konačno zadovoljni načinom na koji će moći da otpuštaju “neradnike” Mitrović je rekao da svi moraju biti svjesni da postoji tri do pet odsto i radnika i poslodavaca koji se ne ponašaju u skladu sa zakonima.

“Sada nam je omogućeno da ljudi koji su u raznim vrstama prekršaja dobiju lakše otkaz”, kazao je Mitrović. Nikčević je rekao da se pokazalo da je pregovaranje jedina stvar koju ne treba ostaviti po strani.

“Ne možemo pristati ni na šta što kapitalno utiče na pogoršanje položaja zaposlenih. Možemo pregovarati, ali ne znači da ćemo pristati na bilo šta”, istakao je on.

Keković je rekao da je OKU izraz kompromisa i uz njegovu pomoć će zaposleni dobiti benefite koje inače ne bi imali.

OKU stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom listu.

Poslodavci su možda dobili veliku prednost

Advokat Aleksandar Kovačević kazao je “Vijestima” da potpisani OKU, sa društvenog aspekta nije dobar jer je narušio ravnotežu koja je postojala u pravima i obavezama poslodavca i radnika.

“On daje značajnu prednost poslodavcu, a umanjuje prava radnika što je suprotno shvatanjima i usvojenim konvencijama Međunarodne oragnizacije rada, a i nekim civilizacijskim dostignućima”, ocijenio je on.

Njemu, kako je rekao, smeta što “svi izražavaju veliko zadovoljstvo što OKU omogućava davanje lakšeg otkaza zaposlenom radniku”.

“Kao da su upravo zaposleni krivi za sve finansijske probleme, a ne obrnuto. U 99 odsto slučajeva krivci su poslodavci, a nepuni jedan procenat se može ostaviti da je krivica kod radnika”, kazao je on ocjenjujući da društvena klima nije dobra i da se mora mijenjati.

“Zaposleni i članovi njihovih porodica su većina stanovništva. Problem je ako sva zakonodavna regulativa treba da bude usmjerena ka tome da se njima doskoči, da se njihova prava umanje”, ocijenio je Kovačević.

Odmori, povišice za minuli rad, otpremnine za penziju, pomoć...

Zaposlenima OKU omogućava da do 5 radnih dana provedu na prevenciji radne invalidnosti i rekreativnog odmora preko fonda u koji poslodavci uplaćuju po 0,2 odsto od bruto zarada članova sindikata.

Na 20 radnih dana godišnjeg odmora OKU je dodao još po jedan radni dan za zaposlene koji imaju od pet do 15 godina staža, po dva za one koji imaju između 15 i 25, tri za kategoriju od 25 do 35, i pet za radnike sa preko 35 godina staža. Odmor se uvećava za tri dana osobama sa invaliditetom, i roditelju djeteta koje ima smetnje u razvoju, a dva samohranom roditelju djeteta do 15 godina života.

Poslodavci su obavezni da uvećaju zarade za minuli rad i to do 10 godina staža pola procenta, od 10 do 20 po 0,75 odsto, a preko 20 godina za jedan odsto.

Otpremnina za odlazak u penziju je obavezna i iznosi tri minimalne neto zarade, a obavezna pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana porodice je najmanje dvije minimalne neto zarade.

Keković protiv da odmah krenu u izmjene Zakona o radu

Ministar Bošković je kazao da socijalni partneri “već od sjutra” kreću u rad po pitanju pisanja novog zakona o radu, jer su u obavezi da do 2016. godine donesu novi koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravom EU ali se Keković nije složio sa tom konstatacijom.

“Svjesni smo činjenice da još jednom moramo proći kroz usklađivanje, ali godinama smo pregovarali oko izmjena aktuelnog zakona i OKU tako da mislimo da do kraja godine treba dozvoliti da se odredbe OKU primijene u praksi”, kazao je on dodajući da prije nove godine neće pristati da počnu sa pregovorima.

Preporučujemo za Vas