Krediti u francima

CEZAP: Hypo banka opstruira početak suđenja

"Banka je u svakom momentu postupala u skladu sa zakonom. Poštovali smo sve stavke ugovora što će se i sudski dokazati"
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.03.2014. 15:08h

Pripremno ročište po tužbi više od 300 građana protiv Hipo Alpe Adria banke zbog kredita odborenih u švajcarskim francima umjesto sjutra održaće se na zahtjev banke 31. marta.

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) ocijenio je da ne vidi razlog da se ročište odlaže, te da to predstavlja nastavak nipodaštavajućeg odnosa koji ta banka ima prema crnogorskim klijentima.

Banka je te kredite odobravala 2007. i 2008. godine kao stambene. Zbog drastične promjene odnosa švajcarskog franka i eura od početka krize, mnogim klijentima su na mjesečnom nivou konstantno uvećavani iznosi koje moraju vraćati pa im je glavnica sada veća nego kada su podigli kredit.

Skupštinski odbor za ekonomiju, budžeti finansije održaće 10. marta konsultativno saslušanje povodom tih kredita. Na saslušanje su pozovu predstavnici CEZAP-a, Udruženja banaka, Centralne banke (CBCG), bankarski ombudsman, predstavnici ministarstava ekonomije i pravde.

Direktor CEZAP -a Olga Nikčević kazala je da su sredinom prošle godine podnijeli tužbu, te da je rasprava odlagana više puta.

"Pripremno ročište je odloženo jer su tri advokata banke pošla na put u Njemačku. Smatramo da je mogao neko od drugih desetak advokata, koliko ih ima u Advokatskoj kancelariji Jovović da dođe na ročište", ocijenila je Nikčević danas na konferenciji za novinare.

Advokat CEZAP- a Dragan Ćalasan kazao je da očekuju da će odbor za ekonomiju imati razumijevanje za njihove zahtjeve i da očekuju da će rešenja biti u skladu sa njihovim zahtjevima.

Oni traže da se izmijeni Zakon o obligacionim odnosima kako bi se promijenio član 404 koji se odnosi na valutnu klauzulu.

"Prema važećem rješenju ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stanoj valuti ispunjenje se može zahtijevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveze. Tražimo da ispunjenje te novčane obaveze važi u trenutku zaključenja ugovora, a ne u trenutku ispunjenja obaveze“, podsjetio je Ćalasan.

Stav CEZAP -a je da zakon treba da se primjenjuje retroraktivno kako bi se građanima omogućilo da izmire obaveze prema banci u skladu sa uslovima koji su važili kada im je banka odobrila kredite.

Inicijativu sa saslušanje pred oborom podnijeli su poslanici Aleksandar Damjanović (SNP) i Mladen Bojanić (Pozitivna) koji su u obrazloženju naveli da bi trebalo izmjenama Zakona o obligacionim odnosima omogućiti njegovu retroaktivnu primjenu .

Hypo banka: Postupali smo po zakonu

Iz Hipo Alpe Adria banke su rekli da će se uredno odazvati pozivima sudskim pozivima i pozivima Skupštine povodom kredita koje su odboravali u švajcarskim francima.

"Banka je u svakom momentu postupala u skladu sa zakonom. Poštovali smo sve stavke ugovora što će se i sudski dokazati. Za vrijeme trajanja ugovora o kreditima, banka nikada nije vršila korekcije inicijalno ugovorenih kamatnih stopa niti ičim ugrozila prava klijenata", kazali su u banci.

Galerija