CAMA: Oduzeti dozvolu Euroinvestu

Menadžment Izbora u izjašnjenu Komisiji istakao je da se radi o posebnom akcionarskom društvu kojim se samostalno rukovodi i raspolaže imovinom. Objasnili su da je prodaja imovine kompanije u većinskom vlasništvu Eurofonda jedini izvor finansiranja za plaćanje preostalih dugova i da će nastaviti sa prodajom
486 pregleda 0 komentar(a)
Izbor Bar, Foto: Radomir Petrić
Izbor Bar, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 11.08.2018. 19:07h

Nezadovoljni akcionari Eurofonda, okupljeni u Crnogorskoj asocijaciji malih akcionara (CAMA) zatražili su od Komisije za tržište kapitala da oduzme licencu za rad društvu za upravljanje Euroinvest, jer smatraju da zbog rasprodaje imovine Izbora Bar trpe štetu jer im menadžment još nije isplatio vlasnički udio.

Iz Komisije su im, međutim, odgovorili da nema uslova za oduzimanje dozvole za rad Euroinvestu i da svaki od nesaglasnih akcionara ima pravo na sudsku zaštitu prava i ako smatraju da postoje elementi krivičnog djela podnesu prijavu nadležnima.

Menadžment Izbora u izjašnjenu Komisiji istakao je da se radi o posebnom akcionarskom društvu kojim se samostalno rukovodi i raspolaže imovinom. Objasnili su da je prodaja imovine kompanije u većinskom vlasništvu Eurofonda jedini izvor finansiranja za plaćanje preostalih dugova i da će nastaviti sa prodajom.

Eurofond više od 15 godina kontrolišu ljudi povezani sa biznismenom Veselinom Barovićem. Zahvaljujući rasprodaji imovine, polugodišnji neto profit Izbora Bar iznosio je čak 2.792.420 eura, što je značajno bolji rezultat u odnosu na isti period 2017. kada su izgubili 672,4 hiljade eura. U strukturi poslovnih prihoda koji su iznosili 4,1 milion (lani 434.981 euro), dominantna stavka su bili ostali poslovni prihodi.

Predstavnici CAMA u obraćanju Komisiji istakli su da Eurofond kao vlasnik većinskog paketa akcija Izbora Bar nema pravo da donese odluku o prodaji cjelokupne imovine svog zavisnog društva jer ga u tome ograničava rješenje Komisije jer će u suprotnom Eurofondu ostati samo gola svojina nad akcijama, pa tako i nesaglasnim akcionarima svojina nad bezvrijednim akcijama Eurofonda. Mali akcionari su mišljenja da u ovakvom ponašanju “ima elemenata krivičnog djela oštećenje povjerilaca iz člana 275 Krivičnog zakonika. M. M.

Ispunili 67 odsto obaveza iz Plana reorganizacije

Direktor Izbora Bar Veselin Čukić tvrdi u izjašnjenju da je rješenjem Privrednog suda o obustavi stečajnog postupka konstatovano da je Izbor ispunio 67,14 odsto obaveza iz Plana reorganizacije, odnosno, više od dvije trećine, a da ima dovoljno preostale imovine iz koje će namiriti ostale neizmirene povjerioce.

15 miliona eura iznosila je knjigovodstvena vrijednost imovine Izbora Bar na 31. mart ove godine i nije više procijenjena na iznos veći od 50 miliona eura, kazao je Čukić i dodao da za objavljivanje javnog poziva za prodaju imovine nije potrebna odluka skupštine akcionara