MANJAK U KASI

Poreska uprava predlaže: Poslodavci da prijave porez i doprinose prije isplate zarada

Iz PU objašnjavaju da je postojeće rješenje u praksi često zloupotrijebljeno
73 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 20.01.2014. 20:04h

Poslodavci će imati obavezu da, bez obzira da li su isplatili plate zaposlenima, podnesu po isteku mjeseca prijavu o obračunatim porezima i doprinosima Poreskoj upravi (PU). To je predlog Poreske uprave koji bi trebalo da bude dio novog zakonskog rješenje kojim se želi poboljšati naplata poreza i doprinosa.

Poslodavci prema sadašnjem rješenje prijavu dostavljaju kada isplate zarade radnicima. Iz PU objašnjavaju da je postojeće rješenje u praksi često zloupotrijebljeno pa se dešava da se isplaćuju plate, a da se ne podnose poreske prijave.

Zbog toga zdravstveni i penzioni fondovi imaju deficit, koji se nadomješćuje od drugih budžetskih prihoda. Prema okvirnim podaci PU dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa iznose oko 90 miliona eura, od čega se najveći dio odnosi na firme koje su u stečaju.

Taj novi način obračuna zarada, kako je saopšteno “Vijestima”, Poreska uprava namjerava da uvede kako bi mogla da utvrdi stvarni iznos poreskog duga po tom osnovu i da preduzima blagovremeno mjere prinudne naplate.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković ocijenio je da suština nije u izmjeni propisa nego u postupanju institucija koje tolerišu da se doprinosi ne uplaćuju

Pomoćnik direktora PU Novo Radović za “Vijesti” je kazao da još nije precizirano kada će novo rješenje zaživjeti u praksi, te da će to zahtijevati izmjene zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ili zakona o objedinjenoj registraciji i naplati.

“Prema postojećem rješenju doprinosi se obračunavaju i plaćaju u momentu isplate plate, a ne po isteku mjeseca. Odlučili smo se za promjenu tog rješenja jer smo smatrali da su nam potrebni podaci o neisplaćenim zaradama, porezima i doprinosima. To će nam ukazati na ponašanja poreskih obveznika što je bitno za vođenje poreskih postupaka kod nekih od njih. Znači, prema novom rješenju prijava se mora podnijeti po isteku mjeseca, a isplata će se vršiti kad se bude isplaćivala plata”, objasnio je Radović.

Kako je dodao, ako poslodavac ne podnosi duži vremenski period izvještaj o obračunatim platama postavlja se pitanje da li je došlo do njihove isplate na neki drugi način, te da treba provjeriti zašto se kasni više mjeseci ili godina sa isplatom.

Poslodavci zloupotrebljavaju sadašnje rješenje: Radović (FOTO: Luka Zeković)

“Poreskoj upravi je bitno da provjeri ponašanje tih poslodavaca, odnosno, da utvrdi da li je neisplaćivanje plata posljedica nelikvidnosti ili se izvještaji ne podnose zbog prikrivanje isplata koje se vrše nezakonito. Potrebni su podaci i za vođenje makroekonomske politike jer prema postojećem rješenju dobijaju se podaci isključivo o zaradama koje isplaćuju, ali ne i o onim koje se duguju”, objasnio je Radović, dodajući da će novo rješenje na indirektan način doprinijeti smanjenju sive ekonomije, pošto će PU imati kvalitetniju bazu podataka i mogućnost da prepozna obveznike koje neredovno izmiruju obaveze.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković ocijenio je da suština nije u izmjeni propisa nego u postupanju institucija koje tolerišu da se doprinosi ne uplaćuju.

“Nije mi jasno šta treba da se mijenja, jer je pravilo da kada se isplaćuje plata da se plate i porezi i doprinosi. Državne institucije su nadležne da to kontrolišu i postavlja se pitanje da li država želi da se poštuju zakoni ili ne. U periodu tranzicije država je tolerisala da se porezi i doprinosi ne uplaćuju. Bilo je problema u poslovanju firmi, ali je najveći dio neizmirenja obaveza bio u korist sticanja profita”, kazao je Keković.

On je dodao da treba vidjeti koliki je poreski dug i da nije mogao dostići tako veliki iznos da je država sankcionisala neuredne platiše. Poreski dug sada iznosi oko 330 miliona eura.

“Vidjećemo da li će ta nova rješenja dovesti do željenog cilja”, kazao je generalni sekretar SSCG Marko Nikčević

“Ako su konačno riješili da stanu na put toj pojavi to je dobro, jer su svi gubitnici zbog neuplaćivanja poreskih obaveza i zaposleni i država”, istakao je Keković.

U Savezu samostalni sindikata (SSCG) su rekli da podržavaju sve mjere koje se preduzimaju u cilju uspostavljanja finansijske discipline i poštovanja zakonskih propisa.

“Vidjećemo da li će ta nova rješenja dovesti do željenog cilja”, kazao je generalni sekretar SSCG Marko Nikčević.

On je rekao da žali što je SSCG jedna od institucija koja nije uplaćivala redovno doprinose i da će kako novi generalni sekretar nastojati da se ta situacija promijeni.

“Taj dug postoji i pokušaćemo da ga izmirimo u narednih mjesec do dva”, rekao je Nikčević.

UPCG: Već smo imali takvo rješenje, i bilo je loše

Unija poslodavaca ne podržava ideju Poreske uprave o promjeni obračuna zarada jer je to rješenje koje je bilo u primjeni početkom 2002. godine izazvalo, kako tvrde, brojne probleme .

“Poslodavci su imali obavezu da dostave obračune zarada i onda kada ih nijesu isplaćivali, a tada je bilo dosta kompanija koje zbog trenutne nelikvidnosti ili slabijeg poslovanja nijesu bile u mogućnosti da isplaćuju zarade na mjesečnom nivou. Pojavljivale su se tada razlike između tog obračuna koji se dostavljao mjesec za mjesec u odnosu na one obračune kada su se vršile stvarne isplate zarada pa je bilo puno izmjena prijava. Tada se nije moglo imati stvarno stanje šta je isplaćeno i da li su ta dugovanja realna, jer u međuvremenu je moglo da dođe do promjene broja zaposlenih i morali su se podnositi brojni izmijenjeni obrasci”, ocijenila je generalni sekretar UPCG Suzana Radulović.

Ona je dodala da su se tada pojavljivali problemi jer se dešavalo da se jedna plata isplaćivala iz dva ili više djelova što je zahtijevalo podnošenje izmijenjenih poreskih prijava što taj postupak čini skupljim i za poslodavca i Poresku upravu. Prema njenim riječima, u postojećoj situaciji često se mijenjaju poreski propisi i drugi akti kojima se uređuje način isplate plata, pa bi novo rješenje PU kod evidentiranja obaveza dalo lažnu sliku.

“Ako se ne isplati zarada pa dođe do promjene propisa na osnovu kojih se obračunava to ne bi predstavljalo stvarno stanje obaveze prema državi. Postojeći način dostavljanja obračuna uz isplatu je nešto što pokazuje pravo stanje. Kada je riječ o neregularnostima u isplati tu su PU, Uprava za inspekcijske poslove, Inspekcija rada i svi oni koji treba da kontrolišu način obračuna”, kazala je Radulović.

Keković: Država toleriše da se dažbine ne plaćaju

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković ocijenio je da suština nije u izmjeni propisa nego u postupanju institucija koje tolerišu da se doprinosi ne uplaćuju.

“Nije mi jasno šta treba da se mijenja, jer je pravilo da kada se isplaćuje plata da se plate i porezi i doprinosi. Državne institucije su nadležne da to kontrolišu i postavlja se pitanje da li država želi da se poštuju zakoni ili ne.

U periodu tranzicije država je tolerisala da se porezi i doprinosi ne uplaćuju. Bilo je problema u poslovanju firmi, ali je najveći dio neizmirenja obaveza bio u korist sticanja profita”, kazao je Keković. On je dodao da treba vidjeti koliki je poreski dug i da nije mogao dostići tako veliki iznos da je država sankcionisala neuredne platiše. Poreski dug sada iznosi oko 330 miliona eura.

“Ako su konačno riješili da stanu na put toj pojavi to je dobro, jer su svi gubitnici zbog neuplaćivanja poreskih obaveza i zaposleni i država”, istakao je Keković. U Savezu samostalni sindikata (SSCG) su rekli da podržavaju sve mjere koje se preduzimaju u cilju uspostavljanja finansijske discipline i poštovanja zakonskih propisa. “Vidjećemo da li će ta nova rješenja dovesti do željenog cilja”, kazao je generalni sekretar SSCG Marko Nikčević.

On je rekao da žali što je SSCG jedna od institucija koja nije uplaćivala redovno doprinose i da će kako novi generalni sekretar nastojati da se ta situacija promijeni. “Taj dug postoji i pokušaćemo da ga izmirimo u narednih mjesec do dva”, rekao je Nikčević.

Galerija

Preporučujemo za Vas