Potrebne investicije

Keković: Teret krize prebaciti na bogate

"Nijednom mjerom ekonomske politike, Vlada nije opteretila interese svijeta kapitala"
4 komentar(a)
Srđa Keković, Foto: Arhiva Vijesti
Srđa Keković, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 03.01.2014. 16:31h

Položaj zaposlenih u Crnoj Gori mogao bi se poboljšati ukoliko se veći dio tereta ekonomske krize prebaci na svijet kapitala, dok bi smanjenju rastuće nezaposlenosti i socijalne tenzije doprinijele nove investicije i radna mjesta, ocijenili su iz Unije slobodnih sindikata.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković, kazao je da je prošla godina bila još jedna u nizu koju je karakterisao dalji pad standarda zaposlenih i građana, jer Vlada nije uspjela da zaustavi proces gašenja radnih mjesta, pogotovu u privredi.

"Niko nije odgovarao za neracionalno trošenje budžetskih sredstava, dok su efekti borbe protiv sive ekonomije još minimalni"

On je podsjetio da je prošle godine, pored taksi na mobilne telefone, električna brojila i priključke za kablovsku televiziju, uveden i dodatni porez na dohodak građana i povećan porez na dodatu vrijednost (PDV).

"Nijednom mjerom ekonomske politike, Vlada nije opteretila interese svijeta kapitala. Nije povećan porez na dobit preduzeća, niti je oporezovan luksuz, nije uvedena taksa na finansijske transakcije i nijesmo se obračunali sa poreskim dužnicima, ni platili ogroman poreski dug. Niko nije odgovarao za neracionalno trošenje budžetskih sredstava, dok su efekti borbe protiv sive ekonomije još minimalni", kazao je Keković.

On smatra da je za poboljšanje položaja zaposlenih u narednoj godini neophodno najveći dio tereta krize prebaciti na svijet kapitala, odnosno one koji su imućni i bogati. Crnoj Gori su, kako je naveo, hitno potrebne nove, zdrave investicije i otvaranje radnih mjesta, kako bi se smanjila rastuća nezaposlenost i socijalna tenzija.

Unija slobodnih sindikata u narednom periodu očekuje tešku i neizvjesnu godinu u kojoj će zaposleni i sindikat biti pred novim iskušenjim

"Tu prevashodno mislim na ugovorni radni odnos na određeno vrijeme i nepoštovanje osnovnih prava iz radnog odnosa, kao što su 40-to satno radno vijeme, pravo na dnevni, vikend, praznični i godišnji odmor, isplata dijela zarade na ruke i uplata doprinosa na iznos minimalne plate", rekao je Keković.

On smatra da je za efikasno rješavanje tih problema neophodno da se nadležne institucije posvete dosljednoj primjeni zakona kojima se tretiraju prava zaposlenih, kako bi im omogućili dostojanstvene uslove za rad i život.

Keković je poručio i da je socijalni dijalog najbolja opcija za zaposlene, poslodavce i društvo, ali i da su kultura i svijest o njegovom značaju u Crnoj Gori, daleko ispod nivoa razvijenih zemalja Evrope.

"Za postojanje kvalitetnog socijalnog dijaloga, sindikati bi morali biti uvaženi i prihvaćeni kao ravnopravni. Međutim, svjedoci smo da se najveći broj poslodavaca suprostavlja formiranju sindikata, a kada se formiraju, na razne načine opstruiraju njihov rad", rekao je Keković.

On je dodao da se u takvim uslovima teško može uspostaviti interesni socijalni dijalog, već da to najčešće bude konfliktni.

"Na tome svi moramo da poradimo, jer kada izostane socijalni dijalog ili ako on ne da rezultate, jedini mehanizmi koji sindikatu preostaju su protest ili štrajk", kazao je Keković.

Unija slobodnih sindikata, prema njegovim riječima, u narednom periodu očekuje tešku i neizvjesnu godinu u kojoj će zaposleni i sindikat biti pred novim iskušenjima.

"Spremni smo da tim iskušenjima odgovorimo, jer na to smo naučili za svo vrijeme postojanja", poručio je Keković.

Ključne aktivnosti Unije slobodnih sindikata biće, kako je najavio, usmjerene na stvaranju dostojanstvenih uslova rada za zaposlene i bolji kvalitet njihovog života.

"To je težak zadatak, ali ispunjiv, ako u toj borbi budemo imali podršku članova i građana", zaključio je Keković.

Preporučujemo za Vas