DRI DALA POZITIVNO MIŠLJENJE NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Krizni porez različito obračunavali

Uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo
145 pregleda 0 komentar(a)
Dragan Đurović, Foto: Savo Prelević
Dragan Đurović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 03.08.2018. 18:33h

Agencija za civilno vazduhoplovstvo tokom 2017. godine nije u skladu sa zakonom obračunavala krizni porez na dohodak fizičkih lica, a interna akta kojima se regulišu zarade i lična primanja nije uskladila sa propisima, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

DRI je dala pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije za 2017. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnost i dala 12 preporuka Agenciji za otklanjanje nepravilnosti i jednu preporuku Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Utvrđeno je da je Agencija krizni porez obračunavala suprotno članu 9 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojim je propisano da se na lična primanja iznad prosječne mjesečne bruto zarade u prethodnoj godini, primjenjuje stopa poreza na dohodak od 11 odsto. Dodaje se da je krizni porez obračunavan na dva načina, što je dovelo je do toga da je za ista primanja obračunavan porez u različitim iznosima. Obračunska vrijednost koeficijenta, odnosno najniža cijena rada u Agenciji utvrđena je u neto iznosu od 150 eura. Agencija je prilikom preračuna neto u bruto iznos koristila stopu preračuna koja uključuje stopu kriznog poreza od 6 odsto, što nije u skladu sa zakonskim propisima koji su važili tokom 2017, kada je krizni porez iznosio dva odsto. Primjenom relevantne stope, dobila bi se manja obračunska vrijednost koeficijenta od 223,88 eura, navodi DRI.

Utvrđeno je i da je najniža cijene rada u Agenciji, na čijem je čelu direktor Dragan Đurović, definisana u neto iznosu što nije u skladu sa uputstvom za obračun bruto zarada iz 2011.

Zaposleni su tokom 2017. koristili osam službenih vozila. Utvrđeno je, u tri slučaja, da nijesu dostavljeni svi fiskalni računi za gorivo. Utvrđeno je i da je u pojedinim slučajevima prekoračen limit za račune za mobline telefone, a nije smanjivana zarada po tom osnovu. Takođe, telefonski računi su plaćani i za dvije osobe koje nijesu predviđena odlukom o limitima.

Preporučujemo za Vas