Sto miliona u 2014.

Vlada planira zaduženje od 800 miliona eura za autoput

Prema predloženom zakonu, Vlada će potpisati kredite aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 68 miliona eura
91 pregleda 25 komentar(a)
autoput, Foto: Anadolija
autoput, Foto: Anadolija
Ažurirano: 02.12.2013. 12:17h

Vlada se, prema predloženom budžetu za narednu godinu, za finansiranje izgradnje autoputa Podgorica – Kolašin može zadužiti kod kineske EXIM banke ili druge finansijske insititucije do 800 miliona eura.

"Od tog iznosa 100 miliona eura će biti efektivno u narednoj godine. Preostala sredstva za finansiranje potrebe izgradnje autoputa postaće efektivna prema dinamici izgradnje, što će biti definisano za svaku godinu godišnjim zakonima o budžetu”, navodi se u Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu koji je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak.

Prema predloženom zakonu, Vlada će potpisati kredite aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 68 miliona eura.

Vlada će u toku naredne godine potpisati kreditne aranžmane sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope za projekat Unaprijeđenja obrazovanja u iznosu do deset miliona eura, kao i dva sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za projekte Rekonstrukcije puteva i mostova i Vodosnadbijevanja i otpadne vode, oba takođe do deset miliona.

Vlada će, kako se navodi, potpisati i kreditni aranžman sa Svjetskom bankom (SB) za projekat Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijskog održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog centra Crne Gore, u visini do 12 miliona eura.

Kreditni aranžman biće potpisan sa SB i za projekat Unaprijeđenja poreske administracije u iznosu do šest miliona eura i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat Unaprijeđenje lokalnih puteva u visini do 20 miliona eura.

Predlogom zakona o budžetu je predviđeno i da se Vlada može zadužiti za finansiranje deficita, servisiranje duga i stvaranja fiskalne rezerve za narednu godinu, u iznosu do 230 miliona eura. To će biti obezbijeđeno kroz emisiju obveznica na stranom tržištu, izdavanje domaćih obaveznica i državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i stranim finansijskim i ostalim institucijama.

“Vlada se u narednoj godini može zadužiti radi otkupa i refinansiranja državnog duga, maksimalno do visine postojećeg državnog duga, a što će biti obijezbeđeno kroz emisiju obveznica ili zaključenja bilateralnog aranžmana”, objasnili su iz Vlade.

Predviđene i garancije za dalekovod od Tivta do Pljevalja

Predloženim zakonom je predviđeno i da Vlada u narednoj godini radi zaštite od rizika može zaključiti swap kao i ugovore o kupovini derivata.

Vlada će u narednoj godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 25 miliona eura i to za kreditni aranžman između Crnogroskog elektroprenosnog sistema (CGES) i EBRD za kabl Tivat – Pljevlja u iznosu do 20 miliona eura, kao i sa istom bankom za projekat izgradnje stanova, u visini do pet miliona EUR.

Vlada, kako se navodi, može bez ograničenja u skladu sa zakonom obaviti isplatu izdatih garancija u slučaju da budu pozvane na plaćanje tokom naredne godine.

U Predlogu budžeta navedeno je i da nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa kapitalnog na tekući budžet.

To je u skladu sa preporukom Državne revizorske institucije (DRI), koja je u Izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za prošlu godinu preporučila Vladi da se na teret kapitalnog ne obavljaju plaćanja koja pripadaju tekućem budžetu.

Predlogom budžeta za narednu godinu Vlada je odlučila i da preuzme dugove u iznosu do 6,1 milion eura i to za dug Montenegro Airlinesa do 3,7 miliona eura, a Radio Televizije Crne Gore po osnovu poreza i doprinosa do 2,4 miliona eura.

Preporučujemo za Vas