Rejting na ledu

Standard & Poor's pogoršao izglede za crnogorsku ekonomiju

Zadržan kratkoročni i srednjeročni kreditni rejting Crne Gore na sadašnjih BB-/B
68 pregleda 6 komentar(a)
Standard & Poor's, Foto: Theguardian.com
Standard & Poor's, Foto: Theguardian.com
Ažurirano: 29.11.2013. 14:57h

Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) saopštila je da je zadržala kratkoročni i srednjeročni kreditni rejting Crne Gore na sadašnjih BB-/B ali je revidirala prognoze eonomije sa stabilnih na negativne.

"Negativne prognoze reflektuju šanse sniženja kreditnog rejtinga u 2014. godini u omjeru najmanje 1/3", pojasnili su iz S&P-a.

Pogoršanje prognoze, kako se navodi, posljedica je procjena S&P-a da pogoršanje fiskalnih paramatara, prije svega rast javnog duga, predstavlja značajan rizik i povećava ranjivost zemlje tokom tržišnog prilagođavanja.

U Izvještaju se navodi da je eksterna pozicija Crne Gore, gdje se prvenstveno misli na platno-bilansnu poziciju, i dalje slaba, a da je ranjivost posebno naglašena usljed činjenice da su instrumenti monetarne politike ograničeni.

Analitičari S&P-a ocjenjuju da bi jedan ili dva veća investiciona projekta mogla značajno uticati na ekonomiju Crne Gore a i u turističkom sektoru vide značajan potencijal za ekonomski rast

"Negativni izgledi reflektuju naše viđenje stalnih spoljnih ranjivosti Crne Gore u kontekstu mogućeg pogoršanja uslova globalne likvidnosti. To reflektuje naše viđenje da je najmanje 1/3 šanse da se kreditni rejting smanji u 2014“, navodi se u izvještaju.

S&P procjenjuje da su potrebe Crne Gore za spoljnim finansiranjem vrlo visoke i iznose 155 odsto primitaka tekućeg računa i iskoristivih rezervi.

"Osim toga, procjenjujemo poziciju neto stranih obaveza kao vrlu visoku, na 440 odsto tekućeg računa plaćanja. Ovi pokazatelji ukazuju da je Crna Gora izložena riziku od povećanja spoljnjeg duga, usljed servisiranja troška ili zaustavljanja priliva direktnih stranih investicija (SDI)", navodi se u saopštenju i dodaje da je crnogorska ekonomija ranjiva i zbog ograničenja fleksibilnosti monetarnih vlasti jer je Crna Gora jednostrano uvela euro.

S&P konstatuje napredak u procesima fiskalne konsolidacije i unapređenja biznis ambijenta a očekuje se da će se budžetske pozicije poboljšati u narednom periodu, čemu će, paralelno sa fiskalnom konsolidacijom, doprinijeti i priliv stranih direktnih investicija, koji će, po njihovim prognozama, u naredne dvije godine iznositi oko 15 odsto BDP-a na godišnjem nivou.

Analitičari S&P-a ocjenjuju da bi jedan ili dva veća investiciona projekta mogla značajno uticati na ekonomiju Crne Gore a i u turističkom sektoru vide značajan potencijal za ekonomski rast.

Posebno se izdvaja energetski sektor, jer se u njemu vidi šansa za generisanje izvoza električne energije iz hidroelektrana. Pominju i izgradnju podmorskog kabla prema Italiji i izgradnju drugog bloka Termoelektrane Pljevlja.

"I te projekte ćemo uključiti u naše dalje prognoze, uz gradnju autoputa Bar-Boljare, za koji ne očekujemo da će biti u skladu sa našim osnovnim scenarijem", navodi se u saopštenju.

Scenariji za smanjenje rejtinga u 2014.

Agencija navodi četiri konkretna scenarija u kojima bi moglo da dođe do smanjenja kreditnog rejtinga Crne Gore u narednoj godini, odnosno, ako se desi jedan ili više njih:

  1. Ako priliv stranih direktnih investicija naglo stane
  2. Ako spoljni troškovi otplate porastu značajnije iznad trenutnih prognoza S&P-a
  3. Ako crnogorske banke u stranom vlastištvu budu značajnije pogođene zbog problema u svojim matičnim kompanijama (majkama bankama)
  4. Ako se dese veći fiskalni propusti, koji bi poremetili smanjenje budžetskog deficita ili povećali javni dug (na primjer, pad garancija)

"Mogli bi da revidiramo prognoze u stabilne ako procijenimo da su ovi rizici izbjegnuti ili ako pregovori Crne Gore o ulasku u Evropsku uniju (EU) dovedu do strukturalnih unapređenja u donošenju odluka Crne Gore i njenim institucijama, i to znad naših sadašnjih prognoza", navodi se u saopštenju S&P-a.

Ministarstvo finansija: S&P nije dovoljno prepoznao reformske napore Vlade

U Ministarstvu finansija, reagujući na sniženje izgleda crnogorske ekonomije od S&P-a, smatraju da analitičari agencije prilikom procjene ukupne finansijske situacije u Crnoj Gori, nijesu u dovoljnoj mjeri prepoznali napore Vlade sprovedene u posljednjih godinu dana.

"Usvajanje i sprovođenje mjera fiskalnog prilagođavanja, u dvije iteracije, utvrđivanje budžeta za 2014. godinu koji predstavlja nastavak konsolidacije javne potrošnje i vođenja odgovorne i restiktivne fiskalne politike, fokus na unapređenju konkurentnosti ekonomije samo su dio naših aktivnosti na planu uspostavljanja finansijske stabilnosti“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ddodaje se da su rezultati tih napora vidljivi u ispunjenju prihoda iznad „ambicioznog plana“ i snižavanju budžetskog deficita za oko 30% odsto uprkos aktiviranju garancija izdatih za KAP.

Namjera Vlade, kako se navodi, je da istraje na dosljednom sprovođenjem ekonomske politike, usmjerene na fiskalnu održivost, bankarsku stabilnost i jačanje konkurentosti na makro i mikro nivou, "čvrsto vjerujući da, jedino na taj način, možemo osigurati kredibilitet crnogorske ekonomije".

Preporučujemo za Vas