Kutska i Mojanska

Tender za izgradnju malih hidroelektrana na dva vodotoka

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE
87 pregleda 2 komentar(a)
mala hidroelektrana, Foto: Www.energy.siemens.com
mala hidroelektrana, Foto: Www.energy.siemens.com
Ažurirano: 20.11.2013. 11:27h

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana (mHE). Davanje koncesija, kako se navodi u oglasu, se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku pokrenutom na inicijativu zainteresovanog subjekta. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju mHE na vodotocima Kutske i Mojanske rijeke. Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje mHE. Iz Ministarstva su objasnili da se ponuđač može prijaviti samostalno ili kao član konzorcijuma i u oba slučaja dostaviti samo jednu ponudu za isti vodotok. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 23. decembar do deset sati, nakon čega će u 14 sati ponude biti otvorene. Pravo učešća na javnom nadmetanju ima domaća ili strana kompanija, preduzetnik ili pojedinac, konzorcijum kao i neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove učešća u skladu sa Zakonom o koncesijama. Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju čija je cijena 500 eura. Ponude se dostavljaju za svaki vodotok posebno, na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod. Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje. Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija na iznos od 25 hiljada eura, koja važi 180 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude. Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Iskustvo u upravljanju hidroenergetskim objektima i finansijska sposobnost boduju se sa 20 poena, tehničko rješenje sa 30, instalisana snaga mHE sa 13, godišnja proizvodnja električne energije na pragu mHE sa 17, iskustvo na domaćem tržištu sa 16 i višenamjenska rješenja sa 14.