NAKON ŽALBE PONUĐAČA

Poništen tender kotorske Direkcije od 90.000 eura

Komisija je utvrdila neusaglašenost dokumentacije sa zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije
67 pregleda 0 komentar(a)
Kotor, Foto: Shutterstock.com
Kotor, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 30.01.2019. 01:45h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za održavanje rasvjete, procijenjene vrijednosti 90.000 eura.

Direkcija je kao najpovoljniju, na ovom nadmetanju, izabrala ponudu kotorske firme Elektro Čučković, dok je ponuda Electro Teama odbijena kao neispravna.

Electro Team se žalio, a je komisija po službenoj dužnosti utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavkama, koja je, kako je ocijenjeno, mogla da dovede do diskriminacije zanteresovanih ili do ograničavanja konkurencije.

“Iz navedenih odredbi nacrta ugovora jasno proizilazi da je naručilac predvidio garanciju kvaliteta, a da se prethodno prilikom definisanja tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta nabavke nije pozvao na standard na osnovu kojih se može cijeniti kvalitet predmeta javne nabavke, tako da zahtjev da je potrebno dostaviti atesno tehničku dokumentaciju i garantne listove proizvođača opreme, bez navođenja obaveznih standarda u odnosu na koje se ti zahtjevi cijene, nijesu adekvatni dokazi za utvrđivanje kvaliteta tražene robe i radova”, navodi se u rješenju komisije.

Utvrđeno je i da je najpovoljniji ponuđač dužan prije zaključenja ugovora da dostavi Direkciji garanciju za dobro izvršenje ugovora od pet odsto vrijednosti, ali nijednom odredbom Nacrta ugovora nije predviđeno dostavljanje garancije.