DO 6. DECEMBRA

Raspisan tender za izgradnju golf kompleksa u Tivtu

Tenderom je predviđena i mogućnost kasnije prodaje dijela pripadajućeg zemljišta pod izgrađenim objektima i uz objekte
4 komentar(a)
Ažurirano: 31.10.2013. 12:29h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je danas tender za dugoročni zakup dijela zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu. Savjet je, u ime tivatskog Montepranzo-Bokaprodukta koji je vlasnik zemljišta, pozvao domaće i strane investitore s finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju velikim i složenim turističkim kompleksima da se prijave na tender za zakup od 90 godina dijela kompleksa površine 37,2 hiljade metara kvadratnih u zoni Mrčevac u Tivtu. Zainteresovani domaći i strani investitori ponude mogu dostavljati do 6. decembra. Tenderom je predviđena i mogućnost kasnije prodaje dijela pripadajućeg zemljišta pod izgrađenim objektima i uz objekte. „Zakupac ima obavezu da uspostavi obligacioni odnos i organizuje eksploataciju izgrađenih objekata na zakupljenom zemljištu. Investitor upravlja kompleksom od 786,68 hiljada metara kvadratnih, izgrađenim golf terenom i pratećim sadržajima, koji se nalaze u blizini tivatskog aerodroma, 2,5 kilomatara od centra Tivta“, navodi se u pozivu. Pravo učešća na tenderu imaju zainteresovani investitori koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu Izjavu o povjerljivosti. Na tenderu mogu učestvovati i konzorcijumi, koji uz ponudu dostave ugovor o njegovom formiranju sa jasno definisanim odgovornostima članova.„Dostavljene ponude trebalo bi da budu komplementarne sa sveobuhvatnim i koherentnim razvojnim konceptom za golf kompleks, u skladu sa postavkama postojeće i planirane prostorno-planske dokumentacije, kao i najvećim međunarodnim standardima u arhitekturi, projektovanju, planiranju, tehničkoj izvedbi, korišćenju prostora i održivosti“, objašnjeno je u pozivu. Ponuđač treba da predloži strukturu i iznos godišnje zakupnine, koja ne može biti niža od 15 centi po kvadratnom metru, što je jedan od kriterijuma za ocjenu ponude. On treba da dostavi i investicioni program, sa precizno definisanom strukturom i dinamikom ulaganja i planiranim izvorom potrebnog investicionog kapitala. Nakon što zainteresovani dostave zahtjev za otkup tenderske dokumentacije, Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta će im poslati instrukcije za plaćanje naknade od deset hiljada eura. Potencijalni investitori nakon toga treba da dostave Izjavu o povjerljivosti i plate naknadu za Tendersku dokumentaciju. Zainteresovanim investitorima će, kako se navodi u pozivu, biti omogućen i obilazak lokacije u periodu od 1. novembra do 5. decembra, kako bi do 6. decembra do 16 sati dostavili ponude. Ponuđač treba da dostavi i potvrdu o uplaćenom depozitu ili original garancije u korist Savjeta za privatizaciju, u iznosu od 150 hiljada eura. Investitor sa kojim bude potpisan ugovor o zakupu