Ne misle da su malo ponudili za Kontejnerske terminale

"Mi smo investitor koji razmišlja dugoročno i upravljaćemo kompanijom narednih 30 godina", saopšteno je
8 komentar(a)
Ažurirano: 27.09.2013. 15:16h

Izvršni direktor turskog Global Portsa Sajgin Narin smatra da su dovoljno ponudili za kupovinu crnogorskog preduzeća Kontejnerski terminali i generalni tereti (KTGT).

“Kada smo definisali cijenu za KTGT u obzir smo uzeli procjenu vrijednosti kompanije zasnovanu na analizama naših lokalnih i međunarodnih komercijalnih, finansijskih i pravnih savjetnika, kao i akumulirani know - how u radu sa lukama koje ima naša grupacija. Vjerujem da je ovako zasnovana procjena najbolja indikacija fer tržišne vrijednosti kompanije”, odgovorio je Narin na pitanje zašto ta kompanija nije ponudila više novca za preuzimanje KTGT-a.

Narin je naglasio da “treba imati u vidu da njihova ponuda ne uključuje samo cijenu za akcije, već i obavezu za značajne kapitalne investicije i socijalni program, što je ukupna ponuda za kompaniju oko 30 miliona eura”.

Za kupovinu 62 odsto državnih akcija u barskom preduzeću, Global Ports je ponudio osam miliona eura. Najavili su trogodišnja ulaganja u restrukturiranje KTGT-a od 13,5 miliona, uz dodatna od oko sedam miliona, a za realizaciju socijalnog i programa podrške zaposlenima 6,5 miliona. Uz potpisivanje ugovora o kupoprodaji većinskih državnih akcija koje se očekuje, Skupština će se izjašnjavati o ugovoru o koncesiji na 30 godina.

Da li strahujete da bi ovaj pokušaj privatizacije Kontejnerskih terminala mogao propasti zbog relativno niske cijene za kupovinu barskog preduzeća?

U računovodstvenom smislu, procjena imovine kompanije nije rađena niz godina, što je uticalo da ovlašćeni revizor u svom izvještaju za 2011. i 2012. godinu izrazi mišljenje sa rezervom.

Nekretnine, postrojenja i oprema (NPO) čine 88 odsto ukupne aktive, od čega se 96 odsto odnosi na zemljište i zgrade koje će biti vraćene državi Crnoj Gori po isteku koncesionog perioda. Vrijednost opreme je svega dva miliona eura. Kriterijumi po kojima je vršena procjena vrijednosti opreme su takođe pod znakom pitanja.

Pored navedenog, negativno poslovanje kompanije iz godine u godinu samo još više utiče na činjenicu da se postojeće NPO ne koriste na pravi način (neadekvatna uposlenost kapaciteta zbog nezadovoljavajućeg prometa) ili ne mogu da se koriste zbog zastarjelosti.

Svakako, našu ponudu nijesmo zasnivali isključivo na ranijem poslovanju kompanije već smo analizirali potencijal kompanije nakon realizacije određenih investicija i podizanja nivoa operativne efikasnosti. Kao što znate, posljednjih godina kompanija je bilježila isključivo gubitke i kada bi se procjena zasnivala samo na prethodnom poslovanju, kompaniju ne bismo ni razmatrali.

Savjet za privatizaciju Vlade Crne Gore je odgodio konačnu odluku o potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Da li Vas to obeshrabruje budući da opozicija, ali i pojedini predstavnici manje članice vladajuće koalicije - SDP, imaju dosta rezervi o kvalitetu ponude Global Portsa za KTGT?

Tenderska komisija koju je imenovala Vlada Crne Gore prihvatila je ponudu, a naše je razumijevanje da se i Savjet za privatizaciju pozitivno izjasnio. Mi smo investitor koji razmišlja dugoročno i upravljaćemo kompanijom narednih 30 godina. Malo odlaganje nas neće obeshrabriti s obzirom da su naši planovi i obaveze dugoročni. Već smo otpočeli sa pripremama za nabavku potrebne opreme i intervjuisali smo desetak mladih ljudi iz Bara i drugih gradova Crne Gore, za koje namjeravamo da organizujemo obuku u Turskoj. Želimo da što prije otpočnemo sa programom investiranja i nadamo se da će se uslovi za to steći u najkraćem roku.

Suzdržaću se bilo kog komentara koji bi mogao da bude shvaćen kao spekulativni kada je u pitanju trgovina akcijama kompanije

Na Montenegroberzi cijena akcije Kontejnerskih terminala konstantno pada i trenutno je oko 15 centi. Može li se očekivati da Global Ports na berzi počne kupovati akcije manjinskih akcionara?

Suzdržaću se bilo kog komentara koji bi mogao da bude shvaćen kao spekulativni kada je u pitanju trgovina akcijama kompanije.

Ono što mogu da potvrdim je da ćemo se prema manjinskim akcionarima odnositi na fer način i da ćemo raditi na tome da povećamo vrijednost kompanije u cjelini, što je u njihovom interesu.

Kakvi su dalji planovi u Crnoj Gori? Da li možda postoji interesovanje za neku od kompanija iz željezničkog saobraćaja ( Montekargo, na primjer, koji se bavi prevozom robe)?

Uspjeh i konkurentnost kompanije Kontejnerski terminal i generalni tereti nije posljedica isključivo efektivnog i efikasnog operativnog poslovanja (za šta smo već preuzeli obavezu) u okvirima luke, već zahtijeva i konkurentan logistički lanac koji podržava luku. Upravo na tome kompanija može da poveća svoje tržišno učešće u odnosu na konkurente poput luke u Rijeci.

Sigurno je da želimo da sarađujem sa Montekargom i drugim pružaocima logističkih usluga, a tek ćemo procijeniti da li će to biti isključivo na nivou operativne i komercijalne saradnje ili i na nivou vlasničkog ulaganja.

Imamo veliko iskustvo u upravljanju putničkim terminalima i u sektoru kruzinga i vjerujemo da Crna Gora, a posebno Bokokotorski zaliv, imaju veliki potencijal. Trenutno analiziramo načine kako možemo doprinijeti valorizaciji tog potencijala.

Upravljaju sa tri luke u Turskoj

Global Ports grupa je u 100 odsto vlasništvu kompanije Global Investments Holdings (GIH). GIH je akcionarsko društvo, čijih se 99,9 odsto akcija kotira na Istanbulskoj berzi.

Pored lučkih poslova, GIH ima investicije i u sektoru energetike, u distribuciji kompresovanog prirodnog gasa, u sektoru nekretnina i u finansijskom sektoru.

“Kao Global Ports, upravljamo sa tri luke u Turskoj i bilježimo snažan rast prometa u kargo i kruzing poslovima u posljednje tri godine. Na primjer, luka u Antaliji je prije preuzimanja od strane Global Ports pretovarala svega 63 hiljade kontejnera. Do kraja ove godine, ostvarićemo pretovar od 220 hiljada kontejnera što je rast od 350 odsto. Ovo je skoro 10 puta više nego što je bio promet u Kontejnerskim terminalima prošle godine. Ukoliko uspijemo da ostvarimo sličan uspjeh u KTGT, dodata vrijednost u smislu ekonomske aktivnosti za Crnu Goru će biti veoma značajna”, rekao je Narin.

Galerija

Bonus video: