VELIKI NOVAC

MANS: Da nije bilo korupcije oko javnih nabavki, ne bi bilo potrebe za većim PDV-om

Određene institucije, kako je kazao Dejan Milovac, su zabranile objavljivanje podataka o javnim nabavkama
88 pregleda 1 komentar(a)
Vuk Maraš, Foto: Boris Pejović
Vuk Maraš, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 30.05.2013. 14:06h

U Crnoj Gori i zemljama regiona postoji veliki prostor za korupciju u javnim nabavkama zbog čega je potrebna regionalna saradnja na suzbijenju te pojave, ocijenili su predstavnici Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).Vuk Maraš iz MANS-a saopštio je da je u Crnoj Gori 2011. godine utrošeno 377 miliona eura za javne nabavke, a kada korupcija ne bi postojala ne bi bilo potrebe da se povećanja stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV). „Kada ne bi bilo korupcije ne bi bilo potrebe za povećanjem PDV-a, odnosno poreza za Kombinat aluminijuma (KAP), već bi se to moglo obezbijediti kroz transparentniji i odgovorniji sistem javnih nabavki, što je nama cilj da postignemo“, rekao je Maraš na predstavljanju projekta Ka mehanizmima efikasnih javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u EU.MANS projekat sprovodi u saradnji sa pet partnerskih organizacija iz Evropske unije (EU) i regiona. Maraš je dodao da je regionalna saradnja bitna jer postoje slične javne nabavke i radovi u svim zemljama koje izvode slične infrastrukturne projekte i u kojima rade isti investitori. Cilj projekta je, kako je naveo, i da se utvrde nedostaci u politikama i zakonima zemalja regiona, da se sačine preopruke za unaprijeđenje koje će proizići iz analize bazirane na najboljim praksama zemalja EU i da se prate postupci javnih nabavki u zemljama regiona.

Milovac: Neki su zabranili da se objave podaciDejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kazao je da je u Crnoj Gori ograničen pristup informacijama koje se tiču javnih nabavki. „Informacije o tenderima i odlukama o njima ograničena je na sajt Direkcije za javne nabavke i sajtove državnih institucija što ograničava i građane i medije da istažuju da li je neki tender bio transparentan i da li je bilo prostora za korupciju“, objasnio je Milovac.Određene institucije, kako je dodao, su zabranile objavljivanje podataka o javnim nabavkama.„Država odbija da dostavi informacije o sposobnosti kompanija koje učestvuju na tenderu, kada je u pitanju sposobnost tih kompanija da sprovedu projekat, a jako je bitno da li je ta kompanija izmirila svoje obaveze prema državi koje se tiču poreza“, rekao je Milovac.Prema njegovim riječima, to za posljedicu ima da se u Crnoj Gori često angažuju kompanije koje nijesu sposobne da urade posao do kraja ili kvalitet radova nije na nivou koji je tražen tenderom.

"Kad je mnogo novca u igri, javljaju se razne stvari"Menadžer projekata za unutrašnje tržište i javne finansije Delegacije EU, Danka Prodanova kazala je da su javne nabavke jedan od ključnih djelova koji se nalaze u agendi EU i koji su usmjereni na transparentnost javnih finansija.Ona smatra da treba osigurati da se sav novac koji dolazi od poreskih obaveznika upotrebljava na pravi način i usmjerava na prave investicije. „Javne nabavke predstavljaju veliku količinu novca, a kada je mnogo novca u igri javljaju se razne stvari“, kazala je Prodanova.Ona je dodala da treba ispitati da li se novac troši za dobrobit građana i na pravilan način, kao i da li je mogao biti upotrijebljen na drugi način i da li je neko došao do benefita kroz javne nabavke.Prodanova smatra da ono što se dešava u Crnoj Gori dešava se i u zemljama regiona."Smatramo da je Crna Gora dobro pravno postavljena kada je u pitanju sistem javnih nabavki, ali potrebno je raditi na poboljšanju transparetnosti", dodala je Prodanova.

Tema nije bliska ljudimaJasna Filipović iz Fondacije za otvoreno društvo iz Srbije kazala je da će kroz ovaj projekat pokušati da na efikasan način procijene do koje mjere institucije jesu ili nijesu sposobne da sprovedu zakone i da li oni odgovaraju potrebama građana. „Pokušaćemo i da dospijemo do građana i približimo im ovu temu, jer to je nešto što ljudima nije blisko“, rekla je Filipović. Prema njenim riječima, javne nabavke su bitne za život građana jer se korupcija najviše dešava preko njih.„Neko iskoristi javnu funkciju i novac stavi u svoj džep“, rekla je Filipović.Sukob interesa je, kako smatra, pored javnih nabavki i finansiranja političkih stranaka značajan generator korupcije u zemljama regiona. „Nije nebitno ko sjedi u nekom upravnom odboru i ko odlučuje ko će dobiti javnu nabavku“, rekla je Filipović.Ona je kazala da pozitivna politička klima za obračun sa korupcijom postoji u svim zemljama regiona, ali da je i slaba primjena zakona problem kojim se treba baviti, kao i sudstvo koje mora biti efikasnije nego što jeste. Ekspert iz Slovačke Marek Šmit kazao je da evropsko zakonodavstvo vodi ka povećanoj transparentnosti u oblasti javnih nabavki. Dosljedna primjena evropskog zakonodavstva u oblasti javnih nabavki, kako je rekao, može doprinijeti poboljšanju u toj oblasti. Transparentnost u javnim nabavkama i borba protiv korupcije mogu da stvore zdrav poslovni ambijent i dovedu do većih investicija u zemljama.Sabina Fakić iz Centra za građanske komunikacije iz Makedonije kazala je da je korupcija u toj zemlji ozbiljan problem, pogotovo u sistemu javnih nabavki. „Institucije ne priznaju odgovornost i ne čine ništa po tom pitanju. Želimo da utičemo na smanjenje korupcije u trošenju javnog novca“, dodala je Fakić.Aleksandar Draganić iz Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (BiH) kazao je da tu zemlju od ostalih odvaja ogromna netransparentnost u sprovođenju javnih nabavki.„Loš je pristup informacijama, 32 odsto ukupne vrijednosti svih ugovora je objavljeno, sve ostalo je u sivoj ili crnoj zoni. Niko ne zna o čemu se radi i ugovori su nevidljivi za javnost“, rekao je Draganić.

Preporučujemo za Vas