Apelacioni sud vratio predmet na ponovno suđenje: Usvojena žalba Eurofonda i Euroinvesta

Predmet spora predstavlja zahtjev nesaglasnih akcionara, koji nijesu saglasni sa odlukom o usvajanju programa razvoja donijetoj na skupštini akcionara fonda 16.12.2014. “Kod navedenog, prevostepeni sud nije mogao na različite načine usvojiti tužbene zahtjeve u odnosu na tužene, s obzirom na to da se isti temelje na istom osnovu”, navodi se u rješenju
73 pregleda 0 komentar(a)
Eurofond, Foto: Filip Roganović
Eurofond, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 09.07.2018. 10:19h

Apelacioni sud usvojio je žalbu Zatvorenog investicionog fonda (ZIF) Eurofond i Društva za upravljanje (DZU) Euroinvest i i ukinuo presudu Privrednog suda na osnovu koje je trebalo da bude isplaćeno 67 nesaglasnih akcionara ovog fonda, čime je predmet vraćen na ponovno suđenje.

“U ponovnom postupku, prvostepeni sud će prethodno izvršiti razdvajanje predmetnih parnica, koje su spojene radi zajedničkog raspravljanja, kako bi u odvojenim postupcima otklonio propuste”, navedeno je u rješenju Apelacionog suda. Privredni sud je samo u jednom predmetu sredinom prošle godine usvojio tužbene zahtjeve 67 nesaglasnih akcionara Eurofonda i obavezao Euroinvest da im isplati ukupno oko 1,28 miliona eura na ime otkupa akcija, plus zatezne kamate, počev od 23. decembra 2015. godine do isplate, kao i značajne troškove sudskog postupka.

U rješenju Apelacionog suda navedeno je da je pobijana presuda donijeta uz bitnu povredu odredbi parničnog postupka i napominje da je prvostepeni sud spojio parnice radi zajedničkog vođenja postupka “uprkos činjenici da zahtjevi tužioca nijesu iste sadržine, niti tužioce zastupaju isti punomoćnici”.

“Takvo postupanje prvostepenog suda nije u skladu sa načelom procesne ekonomije i hitnosti postupka, niti je spajanje parnica bilo cjelishodno, imajući u vidu broj tužilaca i sadržinu zahtjeva istaknutih u podnijetim tužbama i u toku postupka već je upravo to dovelo nejasnosti i konfuznosti izreke presude, što predstavlja i razlog za ukidanje iste”, objašnjeno je u rješenju Apelacionog suda. Podsjeća se da je prvostepeni sud obavezao DZU Euroinvest da iz imovine ili dobiti Eurofonda isplati tužiocima iznose na ime isplate određenog broja akcija.

Predmet spora predstavlja zahtjev nesaglasnih akcionara, koji nijesu saglasni sa odlukom o usvajanju programa razvoja donijetoj na skupštini akcionara fonda 16.12.2014. “Kod navedenog, prevostepeni sud nije mogao na različite načine usvojiti tužbene zahtjeve u odnosu na tužene, s obzirom na to da se isti temelje na istom osnovu”, navodi se u rješenju.

Od 161 nesaglasnog akcionara, Eurofond i Euroinvest je ukupno tužilo njih oko 70.