Prijedlog zakona

Vlada: Veća zaštita prava korisnika i podataka

"Uvode se novine koje se tiču imenovanja i razrješenja Savjeta Agencije za elektronske komunikacije (EKIP)"
1 komentar(a)
kompjuter, računar, Foto: Shutterstock.com
kompjuter, računar, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 18.04.2013. 16:03h

Prijedlogom zakona o elektronskim komunikacijama, koji je Vlada danas usvojila, uvode se nova ili se poboljšavaju postojeća rješenja naročito u oblastima regulacije tržišta, zaštite prava korisnika, njihove privatnosti i povjerljivosti podataka.

Pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, Ratka Strugar kazala je da je Prijedlog zakona rađen radi usaglašavanja sa novim revidiranim pravnim i regulatornim okvirom Evropske unije (EU).

Zakonom je propisano da je operator dužan da pretplatnicima dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS ako dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje za posljednja tri mjeseca

"Uvode se poboljšanja naročito u oblastima regulacije tržišta, zaštite prava korisnika, njihove privatnosti i povjerljivosti podataka, zaštite bezbjednosti i sugurnosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga, planiranje izgradnje telekomunikacionih mreža, postupanja u slučaju vanrednih situacija", rekla je Strugar nakon sjednice Vlade.

Zakonom je, kako je navela, propisano da je operator dužan da pretplatnicima dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS ako dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje za posljednja tri mjeseca.

"Takođe, operator je dužan da dostavi stanje trenutne potrošnje koje nije starije od šest sati u domaćem saobraćaju, a za komunikacije koje su ostvarene u romingu stanje potrošnje za posljednja 24 sata", dodala je Strugar.

Operator je, novim Prijedlogom zakona, dužan da pribavi saglasnost Agencije za elektronske komunikacije (EKIP) na opšte uslove pružanja usluga 30 dana prije početka njihove primjene, tako da više ne postoji mogućnost da operatori u opštim uslovima za pružanje usluga mogu da predvide nešto za šta Agencija nije provjerila prethodno da je u skladu sa tim zakonom.

"Uvode se odredbe koje se tiču poboljšanja kvaliteta usluga i povećane odgovornosti operatora, sadržine pretplatničkog ugovora, zaštite tajnosti podataka i unošenja podataka korisnika, kao i njihovog korišćenja i objavljivanja ili davanja u bilo koje svrhe", kazala je Strugar.

Što se tiče preduzeća, Prijedlogom zakona prepoznat je sistem opšte autorizacije, takozvana prijava na osnovu koje preduzeće može da se bavi djelatnošću u elektronskim komunikacijama podnošenjem prijave Agenciji, pri čemu se više ne plaća naknada.

Zakonom se takođe uvodi harmonizovani evropski broj iz opsega 116 za takozvane socijalne i humane svrhe, koji će se koristiti za pronalaženje nestale djece, a ti pozivi su besplatni.

"Uvode se novine koje se tiču imenovanja i razrješenja Savjeta Agencije. Prošle godine jedna od tih nadležnosti prenešena je na parlament, a ovim zakonom su imenovanja i razrješenja u nadležnosti parlamenta", navela je Strugar.

Izradu Prijedloga je pratila javna rasprava, međuresurska saradnja u okviru Vlade, a Prijedlog zakona je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije (EK).

Preporučujemo za Vas