IZMJENA ZAKONA

Ministarstvo rada: Štrajk neće biti obesmišljen

Simović tvrdi da se jedina izmjena odnosi na preciziranje roka u kojem su članovi štrajkačkog odbora dužni da dostave izmjene na spisku zaposlenih koji su u štrajku
0 komentar(a)
Ažurirano: 09.04.2013. 13:59h

Pomoćnica ministra rada Vesna Simović saopštila je da nije tačno da je Vlada suštinski promijenila Predlog zakona o štrajku koji je usaglašen na nivou radne grupe i na taj način obesmislila štrajk, kako to tvrde u Uniji slobodnih sindikata (USS).

Simović je reagovala na izjavu generalnog sekretara USS Srđe Kekovića koji je u tekstu “Vlada opet obesmislila štrajk”, kazao da Vlada nije usvojila usaglašen tekst jer je unijeta odredba koja podrazumijeva obavezu organizatora štrajka da dostavi spisak zaposlenih koji su u štrajku, kao i obavezu štrajkačkog odbora da dostavi eventualne izmjene tog spiska.

Keković tvdi da je na taj način poslodavcu ostavljena mogućnost da obesmili štrajk i da poslodavac može instruirati radnika da se prijavi za štrajk i vrati na posao, a da o tome ne obavijesti sindikat jer bi tada štrajk bio nelegalan. Najavio je i da će USS preko poslaničkih klubova pokušati da djeluje amandmanski.

"Podsjećam Kekovića da su ova rješenja usaglašena na nivou Radne grupe, te da je tako usaglašen tekst dobio pozitivno mišljenje Socijalnog savjeta. Ovo se lako može provjeriti uvidom u materijale za prvu sjednicu Socijalnog savjeta u novom sazivu, koji su socijalnim partnerima poslati u elektronskoj formi. Keković nije član Socijalnog savjeta ali da ima odgovarajuću komunikaciju sa članovima koji su ispred USSCG imao bi potpunu informaciju", kazala je Simovićeva.

Ona je precizirala da se jedina izmjena odnosi na preciziranje roka u kojem su članovi štrajkačkog odbora dužni da dostave izmjene na spisku. Umjesto u "najkraćem roku" sada piše "u roku od 24 sata''.

“Komentar da poslodavac može da proglasi štrajk nezakonitim, problematičan je čak i za pravne laike. Rješenje iz predloga podrazumijeva da poslodavac može da pokrene postupak za utvrđivanje zakonitosti štrajka, a ne da donese odluku. Odluku o tome da li je štrajk zakonit donosi nadležni sud, u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovo rješenje predstavlja novinu i upravo je rezultat insistiranja predstavnika USSCG kao članova Radne grupe”, saopštila je Simovićeva.

Ona je rekla i da “čude komentari Kekovića” da je rješenje koje je sadržano u predlogu, koje podrazumijeva da se štrajk može ispoljavati i nedolaskom zaposlenih na rad, neprimjenljivo, kada je sam insistirao da se to rješenje nađe u novom zakonu.

Simović je rekla i da “čude komentari Kekovića” da je rješenje koje je sadržano u predlogu, koje podrazumijeva da se štrajk može ispoljavati

“Kao koordinatorka Radne grupe i sama sam ga u tome podržala, s obzirom na uporedna iskustva i činjenicu da zaposleni u toku štrajka prekidaju rad, a njihov nedolazak na radno mjesto treba da bude tretiran ne kao povreda radne obaveze jer je rad prekinut, već kao sloboda izbora načina na koji će štrajkovati”, kazala je ona.

Simovićeva se složila sa komentarom da štrajkački odbor ne može snositi odgovornost za ponašanje pojedinaca u toku štrajka.

“Takvo rješenje je i sadržano u predlogu na inicijativu USSCG, gdje smo razdvojili odgovornost članova štrajkačkog odbora i učesnika u štrajku. Članovi štrajkačkog odbora odgovaraju za materijalne i procesne uslove koji su predviđeni zakonom, a koje su dužni da poštuju prilikom organizovanja štrajka. U članu 29 predviđena je odgovornost za učesnike u štrajku, kako smo to usaglasili na nivou Radne grupe”, navela je ona.

Simović je rekla i da je iz njenih obrazloženja jasno da “Ministarstvo rada jeste odgovoran socijalni partner, jer nijedan propis koji reguliše odnose u oblasti rada nije upućen u skupštinsku proceduru, ukoliko oko predloženih rješenja nije postignuta saglasnost sva tri socijalna partnera, pa ni Predlog zakona o štrajku”.

Galerija

Preporučujemo za Vas