Poslovanje u 2012.

Rudnik uglja iz dobiti u gubitak od 1,2 miliona

Najveći pojedinačni vlasnik Rudnika je italijanska kompanija A2A, koja upravlja Elektroprivredom. Suvlasnik je i biznismen, brat premijera Aco Đukanović
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.04.2013. 16:37h

Pljevaljski Rudnik uglja 2012. završio je gubitkom od 1.217.322 eura, što je značajno lošiji rezultat u odnosu na godinu ranije kada je ostvarena neto dobit od 1,32 miliona.

Lošem poslovnom rezultatu doprinio je pad prihoda od 11,3 odsto na 46,73 miliona eura. Poslovni prihodi 2011. su iznosili 52,7 miliona eura.

Na čelu Rudnika uglja, u kojem država ima 31 odsto akcija, bio je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković do 4. novembra 2012. Najveći pojedinačni vlasnik je italijanska kompanija A2A, koja upravlja Elektroprivredom. Suvlasnik je i biznismen, brat premijera Aco Đukanović.

Poslovni rashodi kompanije iznosili su 45,75 miliona, a oni su smanjeni za pet odsto u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 48,17 miliona eura. Postojali su i finansijski rashodi od 3,2 miliona, koji su za pola miliona bili veći nego u 2011.

Dugoročne obaveze Rudnika uglja za godinu su smanjene za oko 800.000 i iznosile su, na kraju kalendarske godine, 29 miliona eura, dok su kratkoročne obaveze iznosile 45,5 miliona eura i bile su za oko milion manje.

ZIB u minusu 1,7 miliona

Zavod za izgradnju Bara (ZIB), čiji je većinski vlasnik gradonačelnik iz tog grada Žarko Pavićević, ostvario je prošle godine gubitak od 1,7 miliona eura dok je minus godinu ranije iznosio 491.000.

Poslovni prihodi prepolovljeni su na 3,7 miliona eura, dok su rashodi iznosili pet miliona. Dugoročne obaveze iznose 5,2 miliona eura, a kratkoročne su 9,9 miliona i povećane su za dva i po miliona u odnosu na 2011.

Žarko Pavićević

Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja poslovnu 2012. završilo je sa neto profitom od 66,7 hiljada eura koji je bio upola manji nego godinu ranije kada je iznosio 137,7 hiljada eura.

Poslovni prihodi kompanije smanjeni su za godinu sa 1,06 miliona na 921 hiljadu, a poslovni rashodi sa 921,3 hiljade na 858,2 hiljade eura. Neraspoređena dobit preduzeća iz prethodnih godina iznosila je 1,34 miliona eura.

Kratkoročne obaveze Preduzeća za građevinski nadzor za godinu su smanjene sa 63,4 hiljade na 18,3 hiljade eura.

Atlas Life, kompanija koja se bavi životnim osiguranjem prošlu godinu okončala je sa gubitkom od 298,8 hiljada eura, što je nešto gori rezultat u odnosu na godinu ranije kada je ostvaren gubitak od 289,9 hiljada eura.

Pobjeda vrijedi minus 5,6 miliona eura

Izdavačko preduzeće Pobjeda ostvarilo je 2012. gubitak od 2,47 miliona eura, što je za oko 700.000 više nego godinu ranije. Akumulirani gubitak sada iznosi 24 miliona eura.

Ukupni gubitak je za šest miliona veći od osnovnog kapitala, tako da je ukupni kapital (računovodstvena vrijednost firme) u minusu od 5,6 miliona.

Ukupni poslovni prihodi iznosili su 2,7 miliona eura i bili su za 900.000 manji nego godinu ranije. Prihodi od prodaje iznosili su 2,564 miliona i bili su za 2.000 manji od troškova koji se odnose na zarade i lična primanja.

Gubitak u 2012. povećan na 2,5 miliona

Poslovni rashodi iznosili su 4,6 miliona, a bilo je i finansijskih rashoda od 600.000. Pobjeda je u februaru ostala bez najvrijednije imovine poslovne zgrade koju je preuzela država zbog poreskog duga od 2,8 miliona eura.

Kako je ova imovina procijenjena na 4,8 miliona Vlada je jedan milion uplatila Pobjedi koja će taj novac iskoristiti za isplatu otpremnina.

Preostali milion, kako je najavljeno, odbijaće se za isplatu kirije jer je glasilo postalo podstanar Vlade. Država ima 86 odsto vlasništva u ovoj kompaniji, a prošle godine je propao treći pokušaj privatizacije.

Galerija