Odbijeno Vladino rješenje za KAP, prihvaćen SNP-ov predlog uz podršku DPS

Pozitivno se u vezi predloženih zaključaka izjasnilo osam od deset članova Odbora
60 pregleda 21 komentar(a)
kap, Foto: Boris Pejović
kap, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 25.03.2013. 15:48h

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio je danas predlog zaključaka Socijalističke narodne partije (SNP) za rješavanje problema u Kombinatu aluminijuma Podgorica (KAP), nakon što je prethodno odbijen Vladin.Pozitivno se u vezi predloženih zaključaka izjasnilo osam od deset članova Odbora, dok su tri predstavnika Demokratskog fronta (DF) napustila sjednicu prije izjašnjavanja.

Oni su sjednicu napustili uz obrazloženje da ne postoje uslovi za njihovo izjašnjavanje s obzirom na činjenicu da Odboru nije dostavljeno mišljenje Vlade o predloženim zaključcima u pisanoj formi.Poslanik DF-a, Strahinja Bulajić, podsjetio je da se radi o pitanju koje je veoma važno za Crnu Goru, zbog čega je neophodno čuti mišljenje Vlade.„Poslanicima DF-a nije ni na kraj pameti da učestvuju u donošenju bilo kakvih odluka tako što će se kršiti Poslovnik. Moramo da znamo da li je Vlada podržala išta od predloženog, a s obzirom na to da je prethodno odbijen njen predlog“, rekao je Bulajić.

Da li Kavarić misli isto što i Vlada?Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP), Damir Šehović, zahtijevao je od ministra ekonomije, Vladimira Kavarića, da precizira da li je njegov stav, saopšten u prvom dijelu sjednice Odbora, istovremeno i stav Vlade, s obzirom na to da njihovo usvajanje, kako tvrdi, znači dodatnu fakturu za građane, odnosno preuzimanje dodatnih obaveza.„Da li je to mišljenje Vlade ili jednog njenog ministra? Da li Kavarić ima ovlašćenje Vlade da iznosi stav o ovom važnom pitanju, koje će građane koštati još nekoliko desetina miliona eura više?“, pitao je Šehović. Kavarić je kazao da je i u prvom dijelu sjednice Odbora, posvećene raspravi o predlozima zaključaka SNP-a, ali i Pozitivne Crne Gore, saopštio stav predstavnika Vlade da ono što je predloženo sa stanovišta merituma oslikava dio rješenja koje je predložila izvršna vlast.„U tom smislu ih podržavamo. Predlozi su prihvatljivi, ali ne nude cjelovito rješenje. Predlog SNP-a nudi rješenje polovine problema, a Pozitivne samo mali dio“, kazao je Kavarić.On je precizirao i da Vlada nije mogla raspravljati o predloženim zaključcima SNP-a i Pozitivne, jer su dostavljeni deset minuta prije početka njene sjednice, ali da svaki predstavnik izvršne vlasti koji ide u Skupštinu ima ovlašćenje da obavi adaptacije u skladu sa onim što je suština predloga.

Milić: Niko ne dovodi u pitanje budućnost KAP-aIzjašnjavanju članova Odbora o predloženim zaključcima u vezi sa rješavanjem situacije u KAP-u, koje su predložili SNP i Pozitivna, prethodile su jedno i po satne konsultacije u poslaničkim klubovima. Članovi Odbora nijesu podržali predlog zaključaka koji je u ime Pozitivne predložio Mladen Bojanić.Poslanik SNP-a, Srđan Milić, je u objasnio da su zaključci koje je predložila njegova partija koncipirani na zajedničkom predlogu Demokratske partije socijalista (DPS) i SDP-a od 29. februara prošle godine.„Nikada me nije zanimalo mišljenje Vlade, već sam pokušao sam da predložim ono što se čulo na raspravi. Niko ne dovodi u pitanje budućnost KAP-a, što bi trebalo da bude prvi zaključak, iako su mnogi pokušavali da spinuju javnost da je to preduzeće samo teret“, rekao je Milić.Iz SNP-a su, između ostalog, predložili i definisanje odgovarajućih oblasti u vezi sa izmirenjem duga KAP-a za električnu energiju prema Elektroprivredi (EPCG), kao i uslova ugovora o snabdijevanju tog preduzeća strujom u narednom periodu.Milić smatra da bi trebalo utvrditi nagrađivanje potrošača koji uredno i na vrijeme izmiruju račune za struju i nakon 1. avgusta ove godine, ali i definisati program potpunog izmirenja postojećeg duga za električnu energiju za potrošače koji su u stanju socijalne potrebe.“Postoji potreba i da se obavi identifikacija i otpis dugova za domaćinstva za koja su se stekli uslovi sa aspekta eventualne zastarjelosti potraživanja, a trebalo bi predložiti i model nagrađivanja redovnih platiša na način koji bi bio stimulativan”, saopštio je Milić i dodao da bi u predviđenom roku trebalo dostaviti Skupštini predlog načina investiranja u nove kapacitete.On je podsjetio i da se o dugovima KAP-a, koji su veoma problematični, mnogo pričalo, kao i da ukupno fakturisana električna energija od privatizacije do septembra iznosi 330 miliona eura. “Bruto zarade isplaćene u tom periodu iznose 216 miliona EUR, zbog čega bi Državna revizorska institucija trebalo da preispita dugove KAP-a i o tome podnese poseban izvještaj Vladi i Skupštini do 31. maja ove godine”, kazao je Milić.On smatra i da bi shodno zaključcima, koje je u vezi sa KAP-om prošle godine usvojila Skupština, trebalo tražiti potpunu nezavisnu reviziju poslovanja kompanije, uz mogućnost angažovanja eksperata sa specijalističkim znanjima.

Bojanić: Da nezavisni stručnjaci ispitaju kako se poslovaloZaključci koje je predložila Pozitivna Crna Gora podviđali su imenovanje predstavnika koji bi ispitali poslovanje i računovodstvo KAP-a od 2005. do danas, kao i raspisivanje konkursa za preduzeće ili grupu nezavisnih stručnjaka koji bi to obavili.„Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti prikazanim dugovima KAP-a prema ruskom partneru Centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji (CEAC) i njihovom vlasniku En plus grupi, kao i načinu na koji je potrošen novac za koja je država dala garancije“, naveo je Bojanić.On smatra da bi nakon kontrole i izrade izvještaja o stanju u KAP-u trebalo objaviti konkurs za izradu poslovnog plana kompanije za period od deset godina, koji bi obavezno sadržao optimistički, realni i pesimistički scenario, kao i načine i mogućnosti aktiviranja cijelog repro-lanca.Bojanić je predlagao i da klubovi poslanika DF, SNP, SDP-a i Pozitivne formiraju radnu grupu koja bi propisala uslove konkursa i izabrala najbolje ponuđače za izradu izvještaja o stanju i poslovnog plana KAP-a, odnosno vodila i koordinisala sve aktivnosti iz predloženih zaključaka.„Nakon toga bi Skupštini trebalo predstaviti izvještaj o stanju i poslovni plan, o čemu bi se ona izjasnila. Rok za završetak svih aktivnosti je šest mjeseci od usvajanja zaključaka, a njihovo finansiranje bi se obezbijedilo iz budžeta Ministarstva ekonomije“, objasnio je Bojanić.

Medojević pita gdje su pareŠehović je tokom rasprave o predloženim zaključcima podsjetio da ni oni od prošle godine nijesu realizovani, što je prouzrokovalo gubitak od 85 miliona EUR samo po osnovu duga za električnu energiju. “Ne trebaju nam novi zaključci, jer bi to mogao biti alibi za neizvršavanje starih. Ne želim da dajem alibi za tako nešto, već vas pozivam da ovom problemu pristupimo temeljnije”, poručio je Šehović.On smatra da predloženi zaključci nude neka dobra rješenja, ali da bi za njihovo usvajanje bilo neophodno proučavanje, ali i mišljenje Vlade.“U protivnom, svaki novi zaključak može biti alibi za neizvršavanje prethodnih, što građane može koštati na desetine miliona EUR”, tvrdi Šehović.Poslanik DF-a, Nebojša Medojević, smatra da je došlo je vrijeme da se „plate računi“ i da je Vlada odgovornost prebacila na Skupštinu. Vlada, kako je kazao, nema većinu za rješavanje kapitalnog ekonomskog problema, što bi u svakoj demokratskoj državi izazvalo kapitalne političke poteze. „Insistiramo da se problem riješi na političkoj ravni, a zatim i na pravnoj. Pitamo vas, gdje su pare, gospodo? Metal izlazi iz fabrike, novac liježe na račune, a ostaju računi za struju, neizmireni porezi i zarade“, upozorio je Medojević.Poslanici DPS-a u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet ocijenili su konstruktivnim predloge koje je dostavio SNP, uz napomenu da sadrže elemente koje je predlagala Vlada, dok su gosti tog parlamentarnog tijela, predstavnici sindikalnih organizacija KAP-a i Rudnika boksita upozorili na alarmanto stanje u tim preduzećima i neophodnost hitnog reagovanja.Predsjednik Sindikata Aluminijuma, Rade Krivokapić, poručio je da je dobro što nije usvojen Vladin predlog za rješavanje problema u KAP-u, jer je to pokazalo koliko su konstruktivni predlozi opozicije.“Stanje u KAP-u i Boksitima je alarmantno. Nelegalno smo priključeni na struju, a sirovine su na minimumu. Situacija zahtjeva rješenje bez odugovlačenja”, upozorio je Krivokapić.Predsjednik Samostalnog sindikata Rudnika boksita, Borislav Bojanović, podsjetio je da još nijesu realizovani ni zaključci od prošle godine, zbog čega su ta preduzeća pretrpjela ogromnu štetu. “S Boksitima niko neće zaključi ugovor o kupovini rude, jer situacija u kompaniji nije riješena. Odlaganje rješenja za nas je pogubno”, tvrdi Bojanović.Predsjednik Sindikata KAP-a, Sandra Obradović, pitala je zbog čega nije raskinut ugovor sa CEAC-om, iako to preduzeće nije izmirilo tri računa za struju. “Stanje je alarmantno. Na radnike se vrši pritisak da uz otpremnine napuste preduzeće, jer je navodno oko 700 prekobrojnih”, rekla je Obradović i dodala da je opstanak fabrike prioritet