Đukanović: Podrška od 100 miliona eura IRF-u za veće zapošljavanje

On je ocijenio i da je ekonomski oporavak Crne Gore uslovljen nastavkom strukturnih reformi
0 komentar(a)
Ažurirano: 24.12.2012. 14:18h

Kreditna podrška Investiciono-razvojnog fonda (IRF) od oko 100 miliona eura trebalo bi da u narednom periodu doprinese stvaranju novih vrijednostu, većem zapošljavanju i ravnomjernijem regionalnom razvoju, poručio je danas premijer Milo Đukanović.

"U narednom periodu preko 100 miliona eura direktne kreditne podrške IRF-a biće stavljeno u funkciju preduzetništva i biznisa. Taj novac mora što prije biti u funkciji stvaranja novih vrijednosti, novog zapošljavanja i podrške ravnomjernijem regionalnom razvoju Crne Gore", rekao je Đukanović na manifestaciji pod nazivom Mrežom znanja i kapitala do vlastitog biznisa, u vinskom podrumu Šipčanik. Đukanović je saopštio da je misija IRF-a širenje preduzetništva i podrška preduzetničke inicijative u cilju doprinosa ekonomskom razvoju zemlje.

Đukanović je saopštio da je misija IRF-a širenje preduzetništva i podrška preduzetničke inicijative u cilju doprinosa ekonomskom razvoju zemlje

IRF planira profit za ovu godinuIRF je u periodu od dvije i po godine, samostalno i u saradnji sa bankama, kreditno podržao 436 projekata malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i poljoprivrednika. IRF je, prema riječima predsjednika Odbora direktora Dragana Lajovića, u realizaciju tih projekata uložio 35 miliona eura dok je doprinos banaka dostigao sedam miliona."Podrška IRF-a sektoru malih i srednjih preduzeća ogledala se i u uslugama faktoringa, kroz koje je za nešto više od godinu ostvaren otkup potraživanja od 14,09 miliona eura", naveo je Lajović.

On je kazao i da je oko 40 odsto sredstava plasirano u mala i srednja preduzeća na sjeveru, dok je ostatak uložen u jug i centralni dio. IRF je oko 56 odsto sredstava plasirao u proizvodnju hrane i poljoprivredu, nešto oko preko 20 odsto u turizam i ugostiteljstvo, a ostatak u usluge i nove projekte koji podrazumijevaju veći tehničko-tehnološki nivo mikro i malog biznisa."IRF će ove godine ostvariti profit, čiji će dio biti uložen u preduzetničku infrastrukturu", poručio je Lajović.On je saopštio da će IRF naredne godine angažovati 50 miliona eura sredstava Evropske investicione banke (EIB), s kojom je nedavno zaključio sporazum. "Ići ćemo kreditnom linijom prema malom biznisu, stimulisaćemo preduzetnike u poljoprivredi, bavićemo se faktoringom, a imaćemo i specijalnu kreditnu liniju za mlade u biznisu", kazao je Lajović.

"Kredit se povlači po tranšama i prvih pet miliona eura će biti povučeno u obećanom roku", naveo je Lajović

IRF će se, kako je najavio, maksimalno posvetiti sjeveru Crne Gore, kojem će biti ponuđene stimulativne kamatne stope. "Računamo na multiplikativni ciklus koji će zadovoljiti tražnju na nivou onoga što smo projektovali sa EIB-om", rekao je Lajović. On je objasnio da će kreditna linija sa EIB-om u prvoj tranši biti realizovana do sredine februara. "Kredit se povlači po tranšama i prvih pet miliona eura će biti povučeno u obećanom roku", naveo je Lajović.On je dodao da kamatna stopa za kredit EIB-a, zavisno od kvartala u kojem se povlači, iznosi između 2,5 odsto i 3,5 odsto. "Krediti za preduzetnike povećani su za maržu IRF-a i imaće kamatu od 4,5 odsto do 6,5 odsto. Oni će se realizovati kroz direktnu liniju IRF-a i aranžman sa poslovnim bankama, kojima ćemo ponuditi maržu od 3,5 odsto za kredite koji budu između šest i 6,5 odsto", kazao je Lajović.Realizacijom koncepta Mrežom znanja i kapitala do vlastitog biznisa stvoriće se, kako je naveo, pretpostavke za dalje podsticanje investicija, kroz razmjenu iskustava, ideja, znanja i informacija aktuelnih korisnika IRF-a i onih koji će to postati.

Galerija