čudni putevi

Novac za javne radove otišao u diplomatiju

"Kod realizacije ovog projekta, Direkcija javnih radova je imala pasivnu ulogu jer je sa njenog razdjela izvršena samo isplata"
3 komentar(a)
Lukšić, Roćen, Foto: Duško Miljanić
Lukšić, Roćen, Foto: Duško Miljanić
Ažurirano: 05.11.2012. 16:46h

Crnogorska kuća u Njujorku i diplomatsko predstavništvo u Briselu kupljeni su po cijeni od 3,25 miliona eura, a plaćeni su iz budžeta Direkcije za javne radove, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI) tokom revizije završnog računa državnog budžeta za 2011. godinu.

Izgradnju i kupovinu diplomatskih predstavništava Crne Gore, po mišljenju državnih revizora iznijetog u Konačnom izvještaju o reviziji budžeta, nije trebalo uključivati u budžet Direkcije javnih radova.

"Kod realizacije ovog projekta, Direkcija javnih radova je imala pasivnu ulogu jer je sa njenog razdjela izvršena samo isplata", navodi se u Izvještaju i ocjenjuje da bi kapitalni budžet Direkcije za javne radove, koja je u prošloj godini utrošila 36,57 miliona eura, bio značajno manji da u njemu nije bio sadržan projekat kupovine i izgradnje diplomatskih predstavništava.

Direkcija je prošle godine kupila i poslovni prostor u Rožaju za 74.250 eura, i to za potrebe Uprave za nekretnine, iako, kako je utvrđeno, to nije bilo predviđeno kapitalnim budžetom za 2011, "i da je ovaj izdatak trebalo izvršiti sa razdjela Uprave za nekretnine, nakon sprovedenog postupka javnih nabavki".

DRI Vladi preporučuje da godišnjim Zakonom o budžetu obezbijedi realnije planiranje kapitalnog budžeta

DRI Vladi preporučuje da godišnjim Zakonom o budžetu obezbijedi realnije planiranje kapitalnog budžeta, transparentan opis poslova i da detaljnije razradi projekte po fazama, kako bi se obezbijedila njihova realizacija u budžetskoj godini za koju se kandiduju.

Ukupni kapitalni izdaci za prošlu godinu, koje realizuju direkcije saobraćaja i javnih radova, planirani su na 89 miliona eura, a kapitalni budžet u iznosu od 81,2 miliona eura, utvrđeno je državnom revizijom, a rješenjima o preusmjavanju sredstava plan je povećan za 72 hiljade eura na oko 81,29 miliona eura. Državni revizori su direkcijama preporučili da u saradnji sa Ministarstvom finansija pojačaju nadzor nad izvršenjem kapitalnog budžeta, „radi obezbjeđivanja njegovog realnijeg planiranja i realizacije po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje”.

„Neophodno je izvršiocima kapitalnog budžeta dati jasne instrukcije od nedležnih ministarstava da bez planske dokumentacije, urbanističko tehničkih uslova i revidirane projektne dokumentacije ne kandiduju nijedan projekat za finansiranje iz kapitalnog budžeta”, navodi se u Konačnom izvještaju DRI.

Direkcija za saobraćaj realizovala je u prošloj godini oko 41,78 miliona eura, 94 odsto ukupno odobrenog novca, a revizijom je utvrđeno da projekat izgradnje mini obilaznice Kolašin, za koji je utrošeno 193,39 hiljada eura, nije predviđen budžetom za prošlu godinu.

Bemaksu uplatili duplo veći avans

Direkcija za saobraćaj je kompaniji Bemaks, za izgradnju bulevara u Baru, uplatila je avans od 20 odsto, iako je po ugovoru predviđen avans od deset odsto, utvrdili su državni revizori.

Obrazloženje je da je zbog dugog procesa javnog nadmetanja i partnerskog nastupa dobavljača „došlo do kašnjenja u iskorišćenosti sredstava planiranih za ovaj projekat u prošloj godini, a ona nijesu predviđena u ovoj”.

Izgradnja bulevara u Baru počela je prošle godine, a izvođaču radova Bemaksu je isplaćeno 787,9 hiljada eura, a radovi su nastavljeni i u ovoj godini.

DRI podsjeća da još nije počelo 450.000 eura vrijedno projektovanje jadransko-jonskog puta, i to zbog nepostojanja planske dokumentacije, dok je nekompletna projektna dokumentacija za obilaznicu Kotor izgovor za kašnjenje izrade projekta za taj posao.

DRI podsjeća da još nije počelo 450.000 eura vrijedno projektovanje jadransko-jonskog puta, i to zbog nepostojanja planske dokumentacije

„I pored činjenice da je preporukama Državne revizorske institucije, sadržanim u Izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za 2010. godinu, da se bez planske dokumentacije, urbanističko-tehničkih uslova i revidirane projektne dokumentacije ne kandiduju projekti za finansiranje iz kapitalnog budžeta, revizijom je utvrđeno da se i u prošloj godini ponavljaju iste nepravilnosti”, upozorava se u izvještaju DRI.

Policija na otpremnine potrošila 1,17 miliona

Uprava policije, prema nalazu državne revizije, u prošloj godini je isplatila 1,17 miliona na osnovu otpremnina za tehnološki višak.

„Zakonom o Budžetu za 2011. godinu, planirani iznos za otpemnine kod Uprave policije iznosio je 54.900 eura, dok je rješenjima o preusmjerenju plan uvećan za 1,15 miliona eura.

„Ministarstvo finansija je već 19. januara 2011. izvršilo preusmjerenje sredstava Upravi policije u iznosu od 750.811,64 eura i to sa pozicije bruto zarade na poziciju otpremnine, tako da je plan značajno uvećan već na početku budžetske godine, što upućuje na nedosljednost pri planiranju i izvršenju budžeta“, navodi se u Izvještaju DRI.

Preporučujemo za Vas