Od 11 banaka pet poslovalo negativno

Negativno poslovanje banaka posljedica je otežane naplate potraživanja, rasta kredita čija otplata kasni, visoka nelikvidnost privrede...
2 komentar(a)
Ažurirano: 01.11.2012. 18:52h

Bankarski sektor nastavio je da bilježi negativne finansijske rezultate u ovoj godini, što pokazuju najnoviji podaci Centralne banke (CBCG) prema kojima je gubitak u bankarskom sektoru za prvih devet mjeseci 47,89 miliona eura. To je za 30 miliona više u odnosu na kraj juna ove godine.

Negativno poslovanje banaka posljedica je otežane naplate potraživanja, rasta kredita čija otplata kasni, visoka nelikvidnost privrede...

Gubitak banaka na kraju juna je bio 17,8 miliona, a na kraju marta 8,9 miliona eura.

Iako je na kraju septembra od 11 banaka šest poslovalo sa pozitivnim rezultatima njihov učinak nije bio dovoljan da nadomjesti negativno poslovanje ostalih pet banaka koje su od početka godine u minusu.

Negativno su poslovale Crnogorska komercijalna banka (CKB), NLB Montenegrobanka, Hipo Aple Adria, Prva i First Financial, koje su zajedno napravile gubitak od 55,37 miliona eura. Pozitivno od početka godine posluju Erste, Atlas, Komercijalna banka Budva, Hipotekarna, Sosiete Generale Montenegro (SGM) i Invest banka.

Zajedno su na kraju trećeg kvartala bile u plusu od 7,48 miliona.

NLB Montenegrobanka “preuzela” je na kraju septembra prvu poziciji od CKB-a pa je njen gubitak dostigao 34,5 miliona eura.

Na kraju juna ona je bila u minusu 7,6 miliona, a na kraju marta 830.000. Negativan poslovni rezultat NLB Montenegrobanke posljedica je loših kredita koje ta banka nije izmjestila u Sloveniju kod majke banke NLB grupe.

Ta banka je dokapitalizovana sa 26,5 miliona eura, a svježi novac bi trebalo da doprinese da se poboljša poslovanje.

CKB je “pala” na drugo mjesto po gubitku i na kraju trećeg kvartala bila je u minusu od 10,27 miliona eura. To je za 870.000 više u odnosu na kraj juna kada je zabilježila minus od 9,4 miliona, dok je na kraju marta imala gubitak od 4,5 miliona.

Mađarska OTP grupa, jedini vlasnik CKB-a, izdvojila je za njenu dokapitalizaciju osam miliona eura.

Hipo Alpe Adria bila je na kraju marta u minusu od 1,7 miliona, u junu 6,3 miliona da bi na kraju septembra dostigla gubitak od 10,06 miliona. Prva je smanjila gubitak sa 1,4 miliona na 80.000 na kraju juna, da bi ga na kraju septembra uvećala na 427.000 eura.

Prva je treća banka koja treba da se dokapitalizuje. First Financial banka je gubitak od 557.000 na kraju marta smanjila na 190.000 na kraju juna, a na 117 hiljada na kraju septembra.

Erste banka je dobit od 759.000 na kraju marta uvećala na 2,2 miliona na kraju juna, a na kraju septembra opet na 3,39 miliona eura. Hipotekarna je dobit sa 893.000 eura u martu povećala na 1,1 milion na kraju juna i na 1,82 miliona na kraju septembra. Podaci pokazuju i da SGM ostvaruje napredak od početka godine. Ta banka je sa 393.000 u martu, došla na milion eura dobiti na kraju juna i 1,1 milion na kraju septembra.

Komercijalna banka je dobit sa 670.000 u martu povećala na 953.000 u junu, a na kraju devetog mjeseca je bila u plusu od 756.000 eura.

Atlas je dobit od 397.000 na kraju trećeg mjeseca uvećala na 552.000 na kraju juna, da bi u suptembru imala dobit od 331.000 eura, dok je Invest banka sa 36.000 eura dobiti na kraju marta, smanjila profit na pet hiljada na kraju jun, dok je na kraju devetog mjesec imala dobit od 28.000 eura.