Vlada uplaćivala novac sportskim klubovima u blokadi, nijesu provjeravali legalnost

Prema zakonskoj proceduri, ukoliko je novac uplaćen na blokirane račune sa istih se morao odliti povjeriocima
64 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 30.10.2012. 19:16h

Osam sportskih klubova čiji su računi prema podacima Centralne banke (CBCG) blokirani tokom ove i prošle godine od Uprave za mlade i sport dobili su blizu 75.000 eura po osnovu sufinansiranja programa sporta. Nema, međutim, odgovora na pitanje gdje je taj novac uplaćen i da li je shodno namjeni potrošen.

Prema zakonskoj proceduri, ukoliko je novac uplaćen na blokirane račune sa istih se morao odliti povjeriocima prema kojima ti klubovi imaju dugove.

Sa druge strane, sportski klubovi moraju novac potrošiti namjenski za realizaciju programa za koji im je dodijeljen na osnovu javnog konkursa i o tome Upravi dostaviti izvještaj sa odgovarajućom finansijskom dokumentacijom.

Prema podacima u koje “Vijesti” imaju uvid, Uprava je klubovima čiji su računi blokirani dodijelila tokom ove i prošle godine 74.200 eura i to za fudbalski klub Jezero 3.000, Karate klub Budućnost 15.000, FK Jedinstvo 2.200, odbojkaški klub Budvanska rivjera 12.000, Podgorica aero klub 3.000, rukometni klub Lovćen 15.500, FK Sutjeska 9.500 i FK Budućnost 14.000. Računi tih klubova su u blokadi od 214 dana pa do 4.046 dana.

U Upravi za sport i mlade, čiji je direktor od novembra 2011. godine Aleksandar Tičić, “Vijestima” je rečeno da je novac uplaćen na bankarske račune koji su dostavljeni u okviru konkursa za raspodjelu novca i koji su deponovani u Ministarstvo finansija odakle se vrši uplata na klubove.

“Tako da Uprava nema saznanja da li su računi u blokadi ili ne”, rekao je Tičić.

Na pitanje “Vijesti” da li je uplaćeni novac transferisan povjeriocima prema kojima ti klubovi imaju obaveze ili je iskorišćen namjenski za realizaciju programa koji su prijavile Tičić je kazao da Uprava ima obavezu da uplati novac koji sljeduje svaki klub po osnovu konkursa za klubove i kriterijuma koji sam klub treba da dostavi.

On je naglasio da je za dalju realizaciju novca odgovorna uprava kluba koja je zadužena za njegovo savjesno poslovanje.

U CBCG su kazali da shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju, banke organizaciji za prinudnu naplatu dostavljaju podatke o prilivima na računu, ali ne i po kojem osnovu su oni bili.

“Zato, ne možemo dati odgovor ko je uplaćivao na račune navedenih sportskih klubova. Možemo samo da potvrdimo da je bilo priliva i da se sa računa navedenih sportskih izvršavala prinudna naplata i to po formiranom redosljedu prinudne naplate. Naglašavamo da su podaci o povjeriocima i dužnicima shodno zakonu o bankama smatraju tajnom i mogu se ustupiti samo povjeriocima, dužnicima i drugim licima u skladu są članom 85 tog zakona”, odgovor je CBCG na pitanje „Vijesti” da li je novac koji je Uprava uplatila klubovima uplaćen na blokirane račune i shodno proceduri transferisan povjeriocima.

U CBCG nije precizno odgovoreno da li postoji sistemska mogućnost da se institut blokade računa zaobiđe.

„Svako pravno lice ili preduzetnik može sa istim matičnim brojem imati više računa kod jedne banke ili račune kod više banaka, shodno Zakonu o platnom prometu. Kroz aplikaciju prinudne naplate blokiraju se svi računi sa istim matičnim brojem jednog pravnog lica ili preduzetnika, a jedino u slučaju tehničke greške moglo bi da dođe da se ne obuhvate svi računi“.

„Međutim, takvih problema nijesmo imali. Svi računi sportskih klubova sa navedenim matičnim brojevima iz priloženog spiska, a koji se nalaze u Centralnom registru računa CBCG su blokirani“, kazali su u CBCG.

“Vijesti” ukazuju na “finansijsku gimnastiku” koju koriste opštine, državna preduzeća, sportske organizacije, čiji su računi zvanično blokirani za isplatu plata zaposlenima, ali i drugih potraživanja. Utvrđeno je da najčešće koriste paralelne račune za isplate.

Pojedini dužnici tvrde da njihovi računi nijesu blokirani ili ne žele da objasne kako posluju kada su u blokadi. Predstavnici advokatske struke ocijenili su da bi policija i Tužilaštvo morali da ispitaju način na koji posluju privrednici i državne firme, odnosno svi kojima su blokirani računi prema podacima CBCG, a koji tvrde da normalno posluju.

CBCG saopštava da se lako mijenja matični broj i račun

Na pitanje “Vijesti” kako komentariše to što neki klubovi (FK Budućnosti i FK Bokelj) demantuju CBCG da su im računi blokirani, Tičić je odgovorio: “Ukoliko je ta institucija odgovoran organ koji može dati najprecizniju informaciju o stanju svake kompanije, kolektiva ili sportskog kluba, bio bih sklon da vjerujem u tačnost državnog organa u ovom slučaju CBCG”.

U CBCG su rekli da fudbalski klubovi Budućnost i Bokelj imaju blokirane račune, ali da “oni imaju registovane klubove i sa drugim matičnim brojem i shodno tome i račune sa drugim matičnim brojem koji nijesu blokirani”.

“CBCG daje nalog bankama za blokadu svih računa sa istim matičnim brojem jednog pravnog lica ili preduzetnika. Međutim, ima slučajeva da isti osnivač jednog pravnog lica koje ima svoj matični broj osniva u skladu sa zakonom drugo pravno lice sa sličnim nazivom i sa novim matičnim brojem i na osnovu toga otvaraju nove račune“, rekli su u CBCG.

Bonus video: