Preduzetništvo

Povećati broj žena u biznisu

Žene se u Crnoj Gori bore sa problemima, kao što su pristup programima obrazovanja i osposobljavanja i razvoj poslovnih udruženja, koji im ne dozvoljavaju da ostvare svoj potencijal
97 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 24.10.2012. 13:25h

Sa većim brojem žena u biznisu crnogorsko društvo će imati više šansi da dostigne svoj puni potencijal, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasador Mitja Drobnič.

On je kazao da postoji mali broj preduzetnika koji su spremni da rizikuju i ulože u svoj biznis, ali da je broj preduzetnica još manji.

"Stoga Evropska komisija radi sa državama članicama kako bi pronašla načine da se prevaziđu faktori koji obeshrabruju žene da postanu preduzentice", kazao je Drobnič na okruglom stolu u Privrednoj komori, posvećenom izazovima i perspektivama ženskog preduzetništva.

Prema njegovim riječima, žene se u Crnoj Gori bore sa problemima, kao što su pristup programima obrazovanja i osposobljavanja i razvoj poslovnih udruženja, koji im ne dozvoljavaju da ostvare svoj potencijal.

"Ipak vjerujem da kroz aktivno učešće u Evropskoj mreži za mentorstvo žena preduzetnika, Crna Gora može stvoriti preduzetničku atmosferu za žene koja će podstaći rast malih i srednjih preduzeća, a samim tim ukupan ekonomski rast”, istakao je Drobnič.

On smatra da je, po prirodi, inteligencija i sposobnost ravnomjerno raspoređena između žena i muškaraca, pa da društvo koje ne uspije iskoristiti kreativnost i sposobnost žena, ne koristi jedan dio resursa koji su mu po prirodi daii.

Drobnič se osvrnuo na nedavni izvještaj EK u kom je podržana makroekonomska stabilnost, ali i izazovi kao što su visok tekući trgovinski deficit, slabo tržište rada, visoka stopa nezaposlenosti, kao i nezavršeno rekonstruisanje aluminijumske industrije.

"Evropska komisija je, u kontekstu rješavanja mnogih tih problema, prepoznala centralnu ulogu malih i srednjih preduzeća", naveo je on.

Potpredsjednik Vlade, Vujica Lazović, kazao je da Vlada vidi razvoj ženskog preduzetništva kao jedan od izlaza iz ekonomske krize.

"Vlada je spremna na punu podršku za ekonomsko osnaživanje žena, a sve u cilju zajedničkog podspješivanja ekonomskog razvoja Crne Gore” poručio je Lazović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je, kao otvoren i mali sistem, svjesna da može i mora koristiti sve potencijale, odnosno potencijale žena i muškaraca ravnopravno.

Lazović je naglasio da je Crna Gora posvećena razvoju preduzetništva, koje je i prepoznala kao podsticaj inovacijama, konkurentnosti i ekonomskom rastu.

"Mala i srednja preduzeća predstavljaju razvojnu polugu konkurentnosti crnogorske ekonomije i, kao takva, ona daju veliki doprinos novom zapošljavanju, rastu društvenog bruto proizvoda, a doprinose i dinamičnom tranzicionom procesu zemlje", istakao je on.

Lazović je kazao da je prema podacima iz prošle godine bilo 28.9000 preduzetnika, mikro i MSP sa 107.400 zaposlenih.

I predsjednik Privredne komore, Velimir Mijušković smatra da predrasude da žene nijesu u stanju da vode biznis nemaju osnova. On je kazao da će podsticanje ženskog preduzetništva uz postizanje rodne ravnopravnosti biti konkretan doprinos stvaranju poslovne klime i ukupnom privrednom razvoju.

"Pokazalo se da podsticanje ženskog preduzetništva, promocija individualnih inicijativa, podrška radu postojećih i potencijalnih preduzetnica i menadžerki predstavlja mehanizme koji u značajnoj mjeri mogu pomoći poboljšanju ukupnog položaja žene u društvu i izgradnji dinamične i konkurentne privrede", objasnio je Mijušković.

On je podsjetio da Komora organizuje obuke, okrugle stolove i radionice, priprema analize uslova i mogućnosti za unaprijeđenje poslovnog okruženja za žene preduzetnice.

Tome je doprinijelo učešće Komore u aktivnostima Jadransko-jonskog foruma – radne grupe za žensko preduzetništvo, kao I osnivanje Odbora u samoj Komori 2005.godine. Osim toga, Komora je, od 2010. godine, dio Savjeta za žensko preduzetništvo u okviru Asocijacije balkanskih komora.

Galerija