KAKO VLAST ŠTEDI

Članovi Fonda za zaštitu depozita čuvaju novac, a pune sopstvene novčanike

Članovi UO FZD-a su Velibor Milošević, Bojana Bošković i Marko Backović
177 pregleda 21 komentar(a)
Ažurirano: 20.09.2012. 20:08h

Tri člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita (FZD) prošle godine podijelili su 36.467 eura, odnosno dobili su po 12.155 eura po osnovu naknada za članstvo u tom tijelu koje je održalo 11 sjednica.

To je pokazao Godišnji izvještaj o radu FZD-a za prošlu godinu koji je dostavljen Skupštini na uvid.

Prosječna neto zarada u Fondu za zaštitu depozita za prošlu godinu iznosila je 1.325 eura, dok je plata u bruto iznosu bila 2.214 eura

Svim članovima Fonda je 2010. isplaćeno ukupno 13.860 eura.

Članovi Upravnog odbora FZD-a su viceguverner Centralne banke (CBCG) Velibor Milošević (koji je i predsjednik UO), pomoćnik ministra finansija Bojana Bošković i dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu Marko Backović.

Milošević je u kartonu o prihodima i imovini za prošlu godinu naveo da od članstva u UO Fonda zarađuje mjesečno 767 eura, uz platu u CBCG od 3.621 eura.

Veća naknada od plate: Bojana Bošković

Bošković u kartonu o prihodima za 2011. godinu, objavljenom na sajtu Komisije za sprečavanje sukoba interesa, navela je da mjesečno od članstva u odboru Fonda ima 767 eura. Njena mjesečna zarada u Ministarstvu je 618 eura.

Prosječna neto zarada u Fondu za zaštitu depozita za prošlu godinu iznosila je 1.325 eura, dok je plata u bruto iznosu bila 2.214 eura. U FZD-u zaposleno je šest ljudi.

Osim rasta plata i naknada, prema izvještaju Fonda, povećani su i troškovi za materijal, gorivo i energiju i to sa 3.305 eura u 2010. godini na 8.603 eura u prošloj godini.

Fond je morao da plati 150.000 eura za obradu kredita kod EBRD -a, za reklamiranje je izdvojeno 30.723 eura (oko 27.000 manje nego godinu ranije). Novac od reklama najvećim dijelom, odnose se, kako je objašnjeno u izvještaju, na usluge za pružanje informacija javnosti o povećanju nivoa garantovanog depozita (suma koja se u roku od 20 dana isplaćuje u slučaju stečaja banke) sa 20.000 na 35.000 eura.

Uvećani su troškovi stručnih usluga sa 16.556 eura na 21.000 eura. Pod tim troškovima FZP podrazumijeva troškove revizije, izdavanja licenci, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih.

U državne zapise FZD je prošle godine plasirao 5,4 miliona eura što je za 3,1 milion više nego godinu ranije, a po osnovu kratkoročnih depozita kod CBCG je imao 21,3 miliona i od donacije KFW-a 2,4 miliona eura.

Povećali plate, dnevnice za putovanja...

Uz naknade članovima UO , u 2011. povećane su i neto plate i naknade zaposlenima za koje je izdvojeno 81.262 eura (72.085 eura godinu ranije). U FZD-u su porasli, u odnosu na uporedni godišnji period i ostali lični rashodi, poput troškova o ugovoru o djelu, dnevnice za službena putovanja, smještaja i prevoza na službenom putu i ostalih primanja zaposlenih...

U ukupnom iznosu za zarade, naknade i ostale lične rashode potrošeno je 198.618 eura, što je za oko 50.000 više nego u uporednom godišnjem periodu.

Galerija