POTREBAN SET MJERA

Demokratski front: Kasni sa sa reformom u agraru

"Poljoprivreda je nekonkurentna zbog tehnološke zaostalosti, a podrška kapitalnim investicijama u proizvodnji i preradi je bitna za jačanje konkurentnosti"
2 komentar(a)
Ažurirano: 10.09.2012. 11:51h

Povećanje broja korisnika agrobudžeta, uspostavljanje Fonda namijenjenog za saniranje posledica negativnog klimatskog uticaja, uvođenje novih modela podrške mladim farmerima, afirmacija tradicionalnih proizvoda i jače pozicioniranje nauke ključni su ciljevi Demokratskog fronta (DF) u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Član Savjeta DF-a Zoran Jovović objasnio je da će se ti ciljevi ostvariti kroz set mjera u oblasti jačanja konkurentnosti poljoprivrede, politike ruralnog razvoja, harmonizacije zakonodavstva i reorganizacije i izgradnje novih institucija.

"Ove mjere su potrebne zbog sve više izraženih negativnih uticaja klimatskih promjena, potrebe da se proce integracija poljoprivrede znatno intezivira ipromjena u zajednickoj poljoprivrednoj politici do 2020. godine", objasnio je Jovović.

DF je ocijenio da se kasni sa reformom agrara što se vidi iz sprovođenja Nacionalnog programa u toj oblasti.

"Nacionalnim programom proizvodnje hrane i ruralnih područja za 2012. predviđen je budžet na nivou od 30 miliona eura, od čega je oko10 miliona za ruralni razvoj. I onda je jasno da se sa skoro duplo manjim budžetom nije moglo izvršiti ono što je u programu bilo predviđeno", kazao je Jovović.

Najveći broj mjera koje DF planira namijenjen je razvoju ruralnih sredina i to kroz podizanje konkurentnosti, održivo gazdovanje resursima i unapređenje kvaliteta života na selu.

"Poljoprivreda je nekonkurentna zbog tehnološke zaostalosti, a podrška kapitalnim investicijama u proizvodnji i preradi je bitna za jačanje konkurentnosti. Podrška investicijama vodiće povećanje produktivnosti", istakao je Jovović.

DF smatra da treba uključiti mlade stručnjake u integracione procese, reporganizovati zadrugarstvo kako važnu polugu daljeg razvoja poljoprivrede, razvijati tržišnu infrastrukturu, jačati horizontalno i vertikalno povezivanje poljoprivrednih subjekata...

Jovović je istakao da sve te mjere zahtijevaju veću budžetsku podršku, jer je sadašnja po svim kriterijumima mala i među najmanjim u Evropi.

"Mora se obezbijediti kontinuirani rast budžeta u mjeri u kojoj će poljoprivreda moći da taj rast apsorbuje..Nizak nivo državne podrške neće obezbijediti dugoročno održiv razvoj poljoprivrede", ocijenio je Jovović.

Preporučujemo za Vas