NEPRAVILNOSTI

Poništen tender Željezničke infrastrukture

Naručilac sporne nabavke prethodno je za najpovoljniju izabrao ponudu firme „Motoremont Rajkov“ iz Rumenke u Srbiji
1 komentar(a)
Ažurirano: 10.09.2012. 19:54h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Željezničke infrastrukture CG vezano za nabavku motora tipa BF6M i pretvarača, zbog utvrđenih nezakonitosti.

Naručilac sporne nabavke prethodno je za najpovoljniju izabrao ponudu firme „Motoremont Rajkov“ iz Rumenke u Srbiji.

Državna komisija je utvrdila, međutim, da naručilac nije precizno odredio način dokazivanja ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđača na ovom nadmetanju, već je u tom smislu ostavio dilemu stavljanjem odrednice „dostavljanjem jednog ili više dokaza“, što je dovelo do diskriminacije ponuđača.

Prvorangirani ponuđač, kako je utvrdila Komisija, od pet predviđenih dokaza dostavio je tri od kojih dva nijesu bila potpuna.

Utvrđeno je, takođe, da je naručilac sporne nabavke u konkretnom slučaju „istom ocjenom različitih dokaza doveo oba ponuđača u neravnopravan položaj i ujedno jednog od njih diskriminisao“.

Kao nezakonitost na ovom nadmetanju utvrđeno je i da odluka o izboru najpovoljnije ponude nije bila obrazložena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Državna komisija poništila je u cjelini postupak Javnog preduzeća „Čistoća“ iz Podgorice u vezi s nabavkom naftnih proizvoda i goriva, po partijama, jer je sproveden suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Utvrđena je bitna povreda Zakona jer tenderska i druga dokumentacija nije bila usaglašena sa zakonom, a što je moglo da dovede do diskriminacije ponuđača i ograničenja konkurencije.

Državna komisija utvrdila je, takođe, da je naručilac bio dužan da se, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma, u odgovarajući broj bodova o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, obrati Regulatornoj agenciji za energetiku, kao nadležnom organu, da se izjasni koje licence su ponuđači bili dužni da dostave u svojim ponudama kako bi dokazali poslovno-profesionalnu sposobnost, kao obavezan uslov za učešće u postupku javne nabavkc i da te dokaze traži u pozivu ponuđačima i tenderskoj dokumentaciji.

Komisija je usvojila žalbu firme Digit Montenegro iz Podgorice i poništila rješenje Elektroprivrede Crne Gore

Komisija je usvojila žalbu firme Digit Montenegro iz Podgorice i poništila rješenje Elektroprivrede Crne Gore, tako da će postupak vrednovanja ponuda, na tenderu za nabavku softvera-tehničke dokumentacije sa instalacionim uređajem i licencom, po partijama, morati biti ponovljeno.

EPCG je naloženo da u roku od osam dana od dostavljanja rješenja ispravi nezakonitost budući da su u spornom rješenju o odbijanju ponude Digit Montenegro nijesu u skladu sa zakonom naveli pravni osnov za takvu odluku čime su prekršene odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Carinici pomiješali stari i novi zakon

Državna komisija usvojila je žalbu firme „Montora software“ iz Podgorice i poništila rješenje i radnje Uprave carina Crne Gore sprovedene u ponovnom postupku vezanom za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge održavanje, dopuna i operativno obezbjeđenje rada postojećih aplikativnih rješenja CIS-a.

Uprava carina je kao naručilac ove nabavke donijela odluku o obustavljanju postupka nabavke prema specifikaciji, ali je to uradila pogrešno primijenivši materijalno pravo.

Komisija je nesporno utvrdila da je Carina sve akte donijela pozivajući se na odredbe novog Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi od 1. januara ove godine, što je bilo pogrešno imajući u vidu da je predmetni postupak navedene javne nabavke započet u vrijeme primjene starog zakona.

Galerija

Preporučujemo za Vas