SAMO POŠTENO

Banke neće smjeti građanima da podvaljuju nejasne ugovore

U ECOM-u se nadaju da će novi zakon o zaštiti potrošača olakšati život građanima kao korisnicima brojnih usluga
0 komentar(a)
Ugovor, potpisivanje, Foto: Shutterstock.com
Ugovor, potpisivanje, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 27.08.2012. 17:59h

Unaprijed pripremljeni ugovori koji se po principu uzmi ili ostavi podmeću potrošačima na svim nivoima, bilo da se radi o kupovini određene robe, uzimanja kredita ili ugovaranju određene usluge, postaće prošlost ukoliko se usvoji tekst koji je sada u formi nacrta zakona o zaštiti potrošača.

Predstavnik Uduženje za zaštitu prava potrošača ECOM Milan Mijović je kazao “Vijestima” da je nacrtom planirano uvođenje instituta kolektivne tužbe pomoću koje će se udruženja boriti za prava potrošača. Presude koje se donesu po osnovu kolektivne tužbe biće obavezujuće za sve, a ne samo za tuženog.

To znači da ukoliko se jednoj banci zabrani da u ugovorima navodi da će se određena pitanja rješavati u “skladu sa politikom banke”, jer je to uopštena formulacija i potrošač koji potpiše takav ugovor ne zna na šta se obavezao, zabrana će važiti i za ostale banke. Kolektivnu tužbu podnosi udruženje za zaštitu potrošača na svoju inicijativu ili po sugestiji samih potrošača.

Nejasni ugovori, prema riječima Mijovića, više neće smjeti da se potpisuju.

U nacrtu je rečeno da se kolektivna tužba može podnijeti protiv trgovca, a Milović je objasnio da su tim terminom obuhvaćeni svi oni koji prodaju određenu stvar ili uslugu

„Svaki član ugovora će morati da bude precizan. Korisnik usluge, isto kao i davalac, moraće da se pita za svaku stavku i da učestvuje u njegovom sastavljanju“, kazao je Milović, dodajući da bi „konačno trebalo da se steknu uslovi da o ugovoru pregovaraju dvije strane kao ravnopravni potpisnici“.

„Formulacije kao što je „u skladu sa politikom banke“ neće moći da stoje. „Bankarska praksa“ je termin koji ništa ne znači, kakva je to praksa. Neće moći ni kamata da se jednostrano mjenja u toku trajanja ugovora. Ukoliko do toga dođe, kolektivnom tužbom ćemo se boriti protiv takve nepoštene poslovne prakse i presuda će se odnositi za sve banke“, kazao je Mijović.

On je rekao da svaka banka pojedinačno ne može imati svoju poslovnu politiku, koja je nepoznata klijentima, već da mora postojati opšti kodeks sa čijim je sadržajem javnost upoznata.

„EPCG bismo tužili zbog nepoštovanja odredbe iz Zakona o obligacionim odnosima koji se tiče zastarjelosti računa za potrošenu struju. Svaki račun koji je stariji od dvije godine, a EPCG u toku tog roka po tom osnovu nije tužila potrošača, smatra se zastarjelim ali oni ipak isključuju struju potrošaču“

Takođe, kolektivnim tužbama će moći potrošači da se zaštite i od nepoštene poslovne prakse koja se primijenjuje kod prodaje na rate.

„Veliki broj prodavnica potpisuje sa potrošačima ugovore o odloženom plaćanju robe i to na način što im da unaprijed spremljen ugovor koji oni potpisuju ni ne čitajući ga. Potrošač ne može da utiče na njegovu sadržinu i u većini slučajeva se on odmah potpisuje iako sadrži broje stavke koje su nepovoljne za potrošača“, kazao je on.

U nacrtu je rečeno da se kolektivna tužba može podnijeti protiv trgovca, a Milović je objasnio da su tim terminom obuhvaćeni svi oni koji prodaju određenu stvar ili uslugu.

Zabranjuje se agresivni marketing

Agresivni i nametljivi marketing koji bukvalno trpa u ruke proizvod potrošačima će takođe biti zabranjen jer je predviđeno da se kolektivna tužba može pokrenuti i zbog obmanjujuće poslovne prakse, pod šta je ta pojava svrstana.

“Poslovna praksa smatra se agresivnom ako se vrši uznemiravanje, prinuda, uključujući fizičku silu ili prijetnju kao i nedopušten uticaj, koji u bitnoj mjeri umanjuju ili je vjerovatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosječnog potrošača čime se navodi ili je vjerovatno da će se navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio”, objašnjeno je u nacrtu.

„Ne kažem da neće moći da povećavaju cijenu, ali mi ćemo morati da učestvujemo. Ako to ne urade, imaćemo mogućnost da ih tužimo“

Agresivna poslovna praksa je i posjećivanje potrošača u njegovom domu, suprotno njegovoj volji, uporno i neželjeno obraćanje potrošaču preko telefona, elektronske pošte ili drugog sredstva komunikacije, ukoliko se utvrdi da je trgovac iskorištavao nesrećne ili druge okolnosti u kojima se potrošač nalazio, a koje su umanjile njegovu sposobnost da razumno rasuđuje, a trgovac je bio svjestan da će te okolnosti uticati na odluku o trgovini.

Da je moguće, kolektivnu tužbu bi „popila” EPCG

Da sada postoji mogućnost podnošenja kolektivne tužbe, Mijović je kazao da bi neka preduzeća, kao što je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), davno bila tužena.

„EPCG bismo tužili zbog nepoštovanja odredbe iz Zakona o obligacionim odnosima koji se tiče zastarjelosti računa za potrošenu struju. Svaki račun koji je stariji od dvije godine, a EPCG u toku tog roka po tom osnovu nije tužila potrošača, smatra se zastarjelim ali oni ipak isključuju struju potrošaču“, objasnio je Mijović.

On je rekao da prema nacrtu zakona o zaštiti potrošača više neće smjeti da isključuje po osnovu te sporne fakture ili da povečavaju cijenu struje bez rasprave u kojoj je učestvovala potrošačka organizacija. „Ne kažem da neće moći da povećavaju cijenu, ali mi ćemo morati da učestvujemo. Ako to ne urade, imaćemo mogućnost da ih tužimo“, kazao je on.