ASK PONOVO PROZIVA RUKOVODSTVO KONTROVERZNE DRŽAVNE FIRME

Krivokapić i Dževerdanović pričinili štetu "Vodacomu" od najmanje 65.000 eura?

0 komentar(a)
Miloš DŽeverdanović, Foto: Vodacom
Miloš DŽeverdanović, Foto: Vodacom
Ažurirano: 05.06.2018. 16:52h

Rukovodstvo zajedničkog koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda "Vodacom" iz Tivta koje su činili v.d. izvršna direktorica Nada Krivokapić i bivši predsjednik Borda direktora Miloš Dževerdanovoć (DPS), nisu ispoštovali pravosnažne sudske odluke čime su tom kontroverznom državnom preduzeću prouzrokovali direktnu finansijsku štetu od najmanje 65.000 eura.

Uz to, u pokušaju da krajem prošle godine Dževerdanovića "transferiše" iz fotelje predsjednika Borda na mjesto izvršnog direktora, rukovodstvo "Vodacoma" ogriješilo se i o Zakon o sprječavanju korupcije, pa je Dževerdanović dobio četvorogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije.

To piše u mišljenju Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) od 29.maja ove godine, a koje potpisuje direktor Sreten Radonjić i u kojem stoji da je u "Vodacomu" "utvrđeno ugrožavanja javnog interesa".

Taj dokument Radonjić je dostavio bivšem izvršnom direktoru "Vodacoma", Borisu Vukoviću koji je, tvrdeći da su ga Krivokapić i Dževerdanović septembra 2016. nezakonito smijenili sa te funkcije, a odmah potom i otpustili, u međuvremenu pravosnažno pred Osnovnim u Kotoru i Višim sudom u Podgorici, dobio sudski proces koji je pokrenuo protiv "Vodacoma".

U dopisu koji je poslao Vukoviću, Radonjić je naveo da je ASK u kontroverznim dešavanjima u rukovodstvu državne fime koja implementira na desetine miliona eura vrijedne projekte izgradnje i sanacije vodovodne i kanalizacione infrastrukture na primorju, postupala po službenoj dužnosti i dala "preporuke za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupccijskih rizika" u "Vodacomu".

"Utvrđuje se ugrožavanje javnog interesa od strane odgovornih lica "Vodacoma" doo Tivat u smislu člana 44 stav 2 i člana 72 zakona o sprječavanju korupcije, zbog povrede propisa odnosno kršenja Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ugovora o radu, koje su prethodile nezakonitoj Odluci broj 2740 od 16.9.2016. na osnovu koje je Boris Vuković razriješen dužnosti izvršnog direktora", stoji u aktu ASK od 29.maja, a koji potpisuju Kristina Braletić i Mladen Tomović.

ASK je napominju, postupak provjere dešavanja u "Vodacomu" pokrenula 11. oktobra prošle godine po službenoj dužnosti nakon više medijskih napisa.

Nakon sakupljenih niza dokaza i obimne dokumnetacije, te mejl-komunikacije unutar rukovodstva "Vodacoma", ASK je utvrdila da su Krivokapić i Dževerdanović promijenili sistematizacijom "Vodacoma" tražene stručne reference za izvršnog direktora i prilagodili ih Dževerdanovićevim kvalifikacijama.

Podsjećaju i da je 29. septembra prošle godine, ASK donijela Odluku da je Miloš Dževerdanović, "član – vršilac dužnosti predsjednika Borda direktora preduzeća "Vodacom", kao javni funkcioner prekršio član 7 Zakona o sprječavanju korupcije na način što je obavljajući funkciju člana organa upravljanja izabran na funkciju izvršnog direktora u istom javnom preduzeću, čime je javni interes podredio privatnom i izazvao sukob interesa." 

ASK je pokrenula prekršajni postupak protiv odgovornih u "Vodacomu" čiji je Odbor direktora potom 13. oktobra, donio odluku o stavljanju van snage odluke o imenovanju Dževerdanovića za izvršnog direktora.

"Navedenom Odlukom odbora direktora... izvršni direktor Dževerdanović je zapravo razriješan sa funkcije iz razloga što je povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sukob interesa, a što je utvrđeno Odlukom Agencije. Shodno članu 42. Zakona o sprječavanju korupcije, koji se odnosi na pravno dejstvo odluka Agencije, javni funkcioner koji je razriješen, između ostalog i zbog navedenih razloga u Odluci Agencije, ne može vršiti javnu funkciju, odnosno poslove državnog službenika u periodu od četiri godine od dana razrješenja", stoji u mišljenju ASK uz napomenu da Vuković koji je sve ovo prijavio, sada i zvanično može zatražiti status zviždača i zaštitu ASK.

"Nesporno je da su odgovorna lica u "Vodacomu Tivat doo", donošenjem nezakonite odluke prouzrokovala direktnu materijalnu štetu po društvo. Ovo posebno imajući u vidu da Boris Vuković, na osnovu sudske presude ima osnova da zahtijeva pripadajuću zaradu u skladu sa koeficijentom radnog mjesta koje je pokrivao i bio raspoređen u momentu prestanka radnog odnosa, pa do isteka mandata, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, kao i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, sve uz pripadajuću zateznu kamatu. Uvidom u dostavljeni podatak "Vodacoma Tivat doo" o visini mjesečne bruto i neto zarade Borisa Vukovića, te na osnovu navoda iz podnijete tužbe za naknadu štete, koji se zasnivaju na nalazu sudskog vještaka, može se utvrditi da ista može iznositi preko 65.000 eura, bez pripadajuće zatezne kamate i sudskih troškova", piše u mišljenju ASK.

ASK traži da rade po zakonu, najavljuje angažovanje tužilaštva

ASK je u preporukama upućenim "Vodacomu" "bez odlaganja preduzmu sve aktivnosti kako bi se spriječio dalji nastanak štete po društvo zbog nezakonitih odluka", okončaju izbor novog izvršnog direktora po konkursu na koji se i Vuković prijavio i svu dokumnetaciju potom dostave ASK te da "bez odlaganja, u obavljanju svoje djelatnosti i u dijelu rukovođenja i upravljanja, dosljedno poštuju sve pozitivnopravne propise na način koji ne izaziva sumnju da je integritet društva narušen." 

"Vodacom" ima rok od 30 dana da postupi po ovim preporukama. ASK je najavila i da će prikupljenu dokumnetaciju "ukoliko utvrdi da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo", dostaviti nadležnom državnom Tužilaštvu.

Krivokapić prekinula komunikaciju sa novinarima

V.d. izvršna direktorka i glavna pravnica "Vodacoma" Nada Krivokapić inače, još od neuspjele sjednice Borda direktora 14. februara, ne želi da komunicira sa novinarima.

Ona je prethodno sve sjednice tog tijela zatvorila za javnost, a "Vijesti" koje su pisale o dešavanjima u "Vodacomu" i prenosile Vukovićeve optužbe na račun rukovodstva koje ga je smijenilo, Krivokapić je prozvala da su "u javnosti plasirali brojne neistine i insinuacije".

Ona je prethodno tvrdila da je u Vukovićevoj smjeni i pokušajima prebacivanja Dževerdanovića sa pozicije predsjednika Borda direktora u fotelju izvršnog direktora, pravno sve besprekorno u redu.

"Ne dozvoljavam nikome da je bolji pravnik od mene", kazala je tada novinarima Krivokapić.

Preporučujemo za Vas