Edukacija najvažnija za uspjeh u biznisu

Svrha direktnih prezentacija je da vlasnici biznisa i oni koji to namjeravaju dođu u posjed informacija i znanja
64 pregleda 1 komentar(a)
Dragan Lajović, Foto: Luka Zeković
Dragan Lajović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 01.07.2012. 17:01h

Investiciono-razvojni fond je pripremio publikacije koje treba da pomognu svakom ko učestvuje u tržišnoj utakmici da na efikasan način stekne osnovna znanja iz oblasti upravljanja finansijama, poreza i poreske politike, kako započeti bizis i koji su to važni koraci prilikom otpočinjanja biznisa, kao i osnove pravne regulative biznisa.

U narednom periodu u svim opštinama u Crnoj Gori biće organizovane prezentacije priručnika. Svrha direktnih prezentacija je da vlasnici biznisa i oni koji to namjeravaju da budu dođu u posjed informacija i znanja kako bi se na što bolji način pripremili da budu potencijalni korisnici kreditnih linija IRF-a iz sredstava Evropske investicione banke.

Priručnik za početnike u biznisu, kako je kazao predsjednik Odbora direktora IRF-a dr Dragan Lajović, nude odgovore na dileme koje muče sve one koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis - Kako osnovati biznis? Kako voditi preduzeće? Kako doći do novca neophodnog za sopstveni biznis?...

“Priručnik možemo posmatrati kao jednu 'prečicu' u savladavanju poteškoća koje samo osnivanje preduzeća nosi sa sobom. Od velike koristi će biti naročito onima koji nijesu upoznati sa procedurom osnivanja, odnosno registracije preduzeća, administrativnim putevima i drugim elementima, jer će dobiti smjernicu kako da na najbolji način i u kratkom roku osmisle i realizuju vlastiti biznis. Ovaj priručnik je nastao kao vid podrške projektu 'Računaj na budućnost' koji IRF realizuje u saradnji sa Vladom, kao i vid podrške svim mladima koji sebe u budućnosti vide kao obrazovane, stručne i za promjene spremne vlasnike biznisa”, kazao je Lajović.

Priručnik za početnike u biznisu, kako je kazao predsjednik Odbora direktora IRF-a dr Dragan Lajović

Druga publikacija “Priručnik za MSP - analiza finansijskih izvještaja” namijenjena je vlasnicima biznisa, a njome su obuhvaćeni svi dokumenti važni za poslovanje jednog preduzeća.

“U cilju što uspješnijeg i jednostavnijeg upravljanja finansijama, koji, između ostalog, podrazumijeva pravilnu i pravovremenu analizu finansijskih izvještaja, dati su i obrađeni svi parametri i kategorije relevantni za finansijsko poslovanje preduzeća. Takođe, pored detaljnih pojašnjenja određenih pojmova značajnih za ovu problematiku, dati su i slikovni primjeri obrade istih. Bilans uspjeha, stanja i novčanih tokova, kao i svi njihovi elementi, detaljno su obrađeni i pojašnjeni”, naveo je Lajović.

Dio ovog priručnika je i publikacija koja tretira novčane tokove u preduzeću (engl. “Cash flow”) u kojoj se mogu naći pojašnjenja svih pojmova vezanih za datu temu, instrukcije i savjeti kako da obezbijedite dovoljno gotovine za nesmetano poslovanje preduzeća i ostvarivanje profita.

Publikacijom “Osnovni porezi i ostale povezane obaveze - metodologija i način obračuna” nastoji se riješiti najčešće “usko grlo” u poslovanju.

“Nepoznavanje problematike, zakonske i druge regulative, kao i pojmova, metodologije i načina obračuna poreza, dovode do nemogućnosti preduzeća da nesmetano funkcioniše i ostvaruje prihod.

Publikacija “FAQ krediti IRF-a” predstavlja kratak osvrt na sva ona pitanja i dileme koje interesuju potencijalne korisnike kredita IRF-a

Nerijetko smo bili u situaciji da klijentima kao razlog za neodobrenje kredita navodimo neispunjavanje obaveza po osnovu poreza, što je jedan od preduslova za dobijanje kreditnih sredstava Fonda, ali smo isto tako bili u situaciji da čujemo oprečna mišljenja po pitanju definisanja pomenutih obaveza. S tim u vezi, a u cilju dodatne edukacije i pojašnjenja određenih termina vezanih za poreze i načina obračuna, došli smo na ideju da izradimo kratak priručnik koji će vlasnicima biznisa olakšati njihovo razumijevanje i primjenu”, kazao je Lajović.

Publikacija “FAQ krediti IRF-a” predstavlja kratak osvrt na sva ona pitanja i dileme koje interesuju potencijalne korisnike kredita IRF-a. Njome su obrađena pitanja poput sopstvenog učešća u investiciji, pitanja vezana za povraćaj kredita, namjenu kreditnih sredstava i mnoga druga. Cilj publikacije je olakšati potencijalnim korisnicima razumijevanje procedure aplikacije za kredit, kao i uslova kreditne podrške.

Napravljena je i publikacija “Biznis etika u sektoru malih i srednjih preduzeća”, a prema riječima Lajovića, ovom problemu se do danas nije posvećivala dovoljna pažnja, iako će u skoroj budućnosti biti značajan činilac poslovanja svakog pojedinačnog preduzeća.

“Kao sastavni dio DOP-a ili društveno-odgovornog poslovanja kao šireg pojma, biznis etika podrazumijeva način ophođenja preduzeća sa samim sobom i okruženjem, odnosno odnos prema onom što je unutar i izvan njega. Riječ je o široj problematici koja, između ostalog, podrazumijeva moralnu odgovornost preduzeća, odnos prema životnoj sredini, primjenu etičkih i zakonskih regulativa, kao i korelacije među njima, i mnoge druge segmente, ne manje značajne od pomenutih. S obzirom da se radi na izradi Strategije kojom će se definisati oblast DOP-a, kao i na važnost materije za budući razvoj i prosperitet crnogorske ekonomije i sektora MSP kao njenog glavnog činioca, smatram da je neophodno makar u kratkim crtama upoznati vlasnike, menadžment i zaposlene preduzeća sa jednim sasvim novim konceptom privređivanja”, kazao je Lajović.

Učenje iz prakse zna da bude veoma skupo

Publikacije su produkt iskustvenog znanja autora i važeće regulative u Crnoj Gori. “Ono što je namjera ovih publikacija je da na svega nekoliko desetina stranica pruži što veći broj korisnih informacija koje su sistematizovane na jednom mjestu.

Umjesto listanja udžbenika, pravne regulative i sl. čitalac je u mogućnosti da kroz čitanje publikacija na mnogo efikasniji način riješi određene dileme koje ima i stekne praktična znanja koja može koristiti u vlastitom biznisu.

Ono što je iskustvo razvijenih zemalja da raspoloživost kvalitetnih izvora finasiranja i znanje i generalno edukacija moraju ići rame uz rame. Trenutno, crnogorska praksa u znatnoj mjeri odudara od prethodno pomenutog, te iz tog razloga predmetne publikacije treba da dožive punu afirmaciju u praksi.

Ono što je sigurno je da ko ne bude ova znanja sticao na lakši i brži način, tome će ga na mnogo skuplji način naučiti poslovna praksa, jer u ovim publikacijama nema apstrakcije već konkretne teme iz svakodevnog života biznisa”, kazao je Lajović.