BEZ ZAKLJUČKA

Poslodavci vrte radnike da im ne bi dali posao za stalno

Unija sindikata, država i poslodavci različito tumače kada ističe rok od dvije godine od kada zaposleni mora dobiti ugovor na neodređeno
8 komentar(a)
Ažurirano: 22.06.2012. 18:24h

Socijalni partneri i dalje različito tumače član izmjenjenog Zakona o radu - od kada počinje rok od dvije godine nakon kojeg poslodavac neće moći da produžava ugovor o radu na određeno sa istim radnikom. To nije razjašnjeno ni na jučerašnjem okruglom stolu na tu temu, koji je organizovala Unija slobodnih sindikata (USS).

Ostalo je nepoznato da li će radnicima koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme, godine provedene u tom statusu biti uvažene ili će se njihova agonija nastaviti još najmanje 24 mjeseca. Izmjene zakona se primjenjuju od 22. decembra.

USS smatra da godine prije izmjene treba da budu uračunate, što bi značilo da oni koji imaju dvije godine staža po ugovoru na određeno, već stiču pravo da budu zaposleni na neodređeno vrijeme. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja tvrde da rok teče od dana stupanja na snagu izmjena za nove i za ranije potpisane ugovore, a iz Unije poslodavaca (UPCG) da to treba primjenjivati za ugovore koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu izmjena. UPCG je taj stav iznijela prvi put.

U izmjenama Zakona (član 26) piše da poslodavac, sa istim zaposlenim, ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu ukoliko je njihovo trajanje, neprekidno ili sa prekidima, duže od 24 mjeseca.

Do različitog tumačenja jednog od bitnih članova tog zakona, koji je donijet sa namjerom da se prekine dotadašnja praksa neograničenog zapošljavanja na određeno, došlo je zbog toga što u zakonu nije precizirano od kada rok počinje.

Zakon nema retroaktivno dejstvo

Generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović je kazala da Zakon o radu nema retroaktivno dejstvo, što znači da se odredba ne odnosi na ugovore o radu na određeno vrijeme koji su zaključeni po prethodnom zakonu.

“Tek kada ti ugovori isteknu, zaključuju se novi, ponovo na određeno vrijeme, koji mogu trajati najviše dvije godine. Nakon toga poslodavac i zaposleni zaključuju ugovor na neodređeno vrijeme”, smatra Radulović.

Generalni sekretar USS Srđa Keković je rekao da će očigledno opet biti nanijeta šteta zaposlenima.

“USS mora što skorije da traži dodatna stručna mišljenja i vidimo da li sporni član treba tumačiti na način kako smo mi mislili kada smo ga formulisali na nivou radne grupe. Ako ne dobijemo tumačenje kakvo očekujemo, i rad na određeno zaista postane izuzetak, pokrenućemo novi postupak izmjena zakona”, najavio je Keković.

"Morali bi se zaključiti novi ugovori"

Predstavnica Ministarstva Branka Knežević je kazala da je prvi put čula tumačenje Zakona poput tumačenja UPCG, a koje podrazumijeva da svi ugovori zaključeni po starim zakonskim propisima moraju isteći da bi se zaključili novi.

“Ako je to tako, onda bi ugovori zaključeni po starom zakonu prestali da važe početkom primjene novog i morali bi se zaključiti novi ugovori”, rekla je Knežević koja spori i način tumačenja za koji se zalaže USS jer Zakon ne važi za vrijeme koje je proteklo.

Ona je istakla da period koji je zaposleni nakon 22. decembra proveo radeći po ugovoru na određeno vrijeme ulazi u neophodno za ispunjavanje propisane norme od maksimalna 24 mjeseca. Knežević je dodala da je u Ministarstvu organizovano više sastanaka prije nego što su zauzeli taj stav.

“Interesantno je da ste, kada ste se lomili oko tumačenja, i ovaj put to uradili na štetu zaposlenih”, konstatovao je Keković.

Glavna inspektorka rada Angelina Međedović je kazala da će se inspektori pridržavati tumačenja Ministarstva do pravosnažnosti sudskih presuda koje budu tretirale taj problem.

U školama i po 10 godina rade na određeno

Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kazao je da u školama i vrtićima ima ljudi koji i po 10 godina rade na određeno i da se svakog 31. avgusta pitaju hoće li i ugovor biti produžen ili će ih na tom radnom mjestu neko drugi zamjeniti.

“Način na koji predstavnici UPCG tumače Zakon ostavlja mogućnost mobinga nad zaposlenima"

“Način na koji predstavnici UPCG tumače Zakon ostavlja mogućnost mobinga nad zaposlenima. Rad na određeno vrijeme je postao pravilo, a tako više ne može”, rekla je predsjednica sindikata trgovine pri USS Vesna Aleksić Milonjić.

Vještačka dilema za gubljenje vremena

Predstavnik Udruženja pravnika Stanko Marić je rekao da su stavovi socijalnih partnera interesno orijentisani te da se zakon tako ne može posmatrati. Njemu je najprihvatljiviji stav USS, nije mu jasno kako se član Zakona sada tumači drugačije nego tokom pregovora.

Marić naglašava da Ustav garantuje jednakost svih pred zakonom i da se ne može govoriti o ugovorima o radu zaključenim prije i poslije 22. decembra jer bi se stvorile dvije kategorije zaposlenih.

On smatra i da se vještački stvara dilema da bi se izgubilo vrijeme jer će za najduže dvije godine doći do promjene Zakona.

Galerija

Preporučujemo za Vas