depoziti se drže

Krediti crnogorskih banaka manji za 250 miliona

Gubitak u 2010. zabilježile Crnogorska komercijalna banka (13,4 miliona eura), Prva ( 8,67 miliona) i Frst Fajnenšl banka (1,53 miliona)
85 pregleda 0 komentar(a)
banka, Foto: Luka Zeković
banka, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.04.2012. 07:37h

Većina crnogorskih banaka u prošloj godini poslovala je pozitivno, depoziti su blago rasli, ali je smanjena kreditna aktivnost.

Uprkos krizi, ukupni depoziti su, prema podacima dostupnim na sajtu Centralne banke, na kraju prošle godine bili oko 1,82 milijarde eura, ili za 28 miliona više u odnosu na godinu ranije.

Za razliku od blagog rasta depozita, kreditna aktivnost banaka i dalje je restriktivna.

Prema podacima iz CBCG, krediti i poslovi lizinga kod banaka pali su sa oko 2,2 milijarde u 2010. na 1,95 milijardi u prošloj godini, ili oko 250 miliona manje.

Da je trend pada ozbiljan, pokazuju i podaci sa početka 2010. kada su pozajmice bile 2,35 milijardi eura, odnosno oko 400 miliona više nego na kraju 2011.

Uz restruktivnu kreditnu politiku, poslovanje banaka je obilježila i prodaja ili izmještanje dijela kreditnog portfolija faktoring kompanijama ili majkama bankama.

CKB, Prva i Frst Fajnenšl banka na gubitku

Tokom prethodne godine prodato je ili transferisano 316,8 miliona eura bilansne i vanbilansne izloženosti banaka, što je doprinijelo smanjenju rezervacija za kreditne gubitke i značajnom poboljšanju profitabilnosti. Za razliku od 2010. godine, koju je bankarski sektor završio sa gubitkom u ukupnom iznosu od 81,7 miliona eura, gubitak na kraju prethodne godine iznosio je 3,2 miliona.

Prema nerevidiranim podacima koje su banke dostavile CBCG, pozitivno su poslovale Hipo Alpe Adria (9,8 miliona), Podgorička (4,2 miliona), Erste (2,9 miliona), Hipotekarna (1,5 miliona), Komercijalna banka (milion), Atlas ( 441.000) , NlB Montenegrobanka ( 301.000), i IBM (30.000).

Gubitak su zabilježile Crnogorska komercijalna banka (13,4 miliona), Prva ( 8,67 miliona) i Frst Fajnenšl banka (1,53 miliona).

Osim smanjene kreditne aktivnosti, negativna promjena na nivou sistema je i pad kapitala banaka i umanjenje aktive

Osim smanjene kreditne aktivnosti, negativna promjena na nivou sistema je i pad kapitala banaka i umanjenje aktive.

Ukupni kapital banaka na kraju 2011. godine iznosio je 305,2 miliona eura i smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za 5,7 miliona eura ili 1,83 odsto, a osnovni razlog pada kapitala treba tražiti u ostvarenom gubitku i izdvajanju rezervacija. Koliko će bankama biti potrebno novca za dokapitalizaciju znaće se nakon stresnog testiranja CBCG, koje je u toku.

Kada je u pitanju aktiva banaka, ona je są 2,94 milijarde eura na kraju 2010. godine pala na 2,8 milijardi.