RASPRAVA O NACRTU

Opština Pljevlja: U kasi skoro 15 miliona

Prihodi će se, prema planu, utrošiti na tekuće izdatke u iznosu od 6.975.615 eura
0 komentar(a)
Pljevlja, Foto: Arhiva Vijesti
Pljevlja, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 25.02.2019. 02:56h

Predsjednik Opštine Miloje Pupović utvrdio je nacrt odluke o budžetu opštine Pljevlja za 2012. godinu i uputio ga na javnu raspravu koja će trajati do 12. februara.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Opštine, ovogodišnji budžet je planiran u iznosu od 14.715.000 eura, pri čemu je planiranje primitaka obavljeno u skladu sa zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast, na osnovu ostvarenih prihoda u ranijim godinama, kao i na osnovu procijenjenog fiskalnog kapaciteta.

Oko dvije trećine primitaka ili 9.959.207 su tekući prihodi.

Od donacija, transfera i kredita obezbijediće se 3.640.549, a iz ostalih izvora, kao što su prenesena sredstva iz prethodne godine i primanja od prodaje imovine 1.115.243 eura.

Prihodi će se, prema planu, utrošiti na tekuće izdatke u iznosu od 6.975.615 eura. Za otplatu dugova namijenjeno je 1.187.360, a za transfere 1.115.765 eura. Rezerve budžeta, tekuća i stalna, planirane su u iznosu od 201.225 eura. Kapitalni izdaci iznose 5.235.035 eura.

Nacrt budžeta biće dostavljen klubovima odbornika Skupštine opštine, savjetima mjesnih zajednica, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine, organima lokalne uprave i sredstvima javnog informisanja.

Nacrt odluke o budžetu objaviće se i na zvaničnom sajtu Opštine Pljevlja. Biće štampana posebna brošura „Vodič kroz budžet Opštine Pljevlja za 2012. godinu“ koja će biti distribuirana građanima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, a planirano je i održavanje posebne emisije na lokalnoj televiziji.