Do ljeta ćemo znati treba li nam autoput

Lompar očekuju da sljedeće sedmice EIB dostavi odgovor na ponude šest konsultanata i da će se početkom februara stvoriti uslovi da konsultanti počnu da rade studiju
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.01.2012. 08:30h

Vlada i Evropska investiciona banka (EIB) potpisaće ugovor kojim će EIB obezbijediti nepovratnih 500.000 eura za izradu konsultantske studije za realizaciju projekta autoputa Bar - Boljare.

To je kazao ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar nakon sjednice Vlade koja je usvojila informaciju o saradnji sa EIB-om i ovlastila Lompara i ministra finansija Milorada Katnića da potpišu ugovor.

Lompar očekuju da sljedeće sedmice EIB dostavi odgovor na ponude šest konsultanata i da će se početkom februara stvoriti uslovi da konsultanti počnu da rade studiju koji bi trebalo da se završi u period od tri do šest mjeseci.

On je kazao da pošto dobiju izvještaj od konsultanta, slijedi priprema tenderske dokumentacije, te da su ključna pitanja za konsultante bila da razmotre da li će se ići u opciju privatno -javnog partnerstva ili kreditnu podršku, da se ispitaju alternativne ruta autoputa i procjena uticaja na životnu sredinu.

Sposobni korisnici pomoći moraće da rade

Na sjednici je usvojen Nacrt zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji, kako je objasnio ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, treba da obezbijedi bolju kontrolu budžetskih sredstava.

Prema Nacrtu, radno sposobna lica koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP) moraće prihvatiti posao koji im ponude Centar za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje, roditelj koji je sposoban za rad i izdržava maljoljetno dijete i prima MOP moraće da radi jer je organičeno primanje socijalne naknade sa 12 na devet mjeseci, a porodica će nakon isteka tog vremena ponovo moći da aplicira za pomoć.

Prema Nacrtu, radno sposobna lica koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP) moraće prihvatiti posao koji im ponude Centar za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje

"Novina je da se uvodi i lična invalidnina i nakon 18 godine, proširen je krug korisnika troškova sahrane na osobe koje su korisnici tuđe njege i pomoći, a koji nemaju veći prihod od 250 eura. Kod dodatka za djecu, predlog je da on neće važiti za prvo troje djece, nego za troje djece. To znači, da ako jednom djetetu istekne to pravo onda četvrto ima mogućnost na dodatak", objasnio je Numanović, dodajući da roditelj koji zasnuje radni odnos ima pravo na dječni dodatak dodatnih devet mjeseci.

Ministar je kazao da će Nacrt zakona biti na javnoj raspravi mjesec dana i da će se organizovati tri okrugla stola.

Vlada ove godine radi na 200 tema

Vlada je usvojila program rada za 2012. godinu koji sadrži 200 tema. Prema planu Vlada će, između ostalog, raditi plan reorganizacije pravosuđa, reorganizaciju javnog sektora, novi zakon o opštem upravnom postupku, stratergiju za podsticanje izvoza, izmjene organskog zakona o budžetu, dopune zakona o reprezentativnosti sindikata, strategiju upisne politike na državni Univerzitet...

Vlada je razriješila pomoćnika ministra ekonomije Zorana Perišića članstva u Upravnom odboru akreditacionog tijela i na njegovo mjesto imenovala savjetnika u ministarstvu ekonomije Dragana Vukčevića, imenovan je Nadzorni odbor akreditacionog tijela kojim će predsjedavati namještenik u ministarstvu Biljana Jakić.

Vlada je dala saglasnost da Skupština Investiciono-razvojnog fonda (IRF) imenuje pomoćnika ministra ekonomije Dragana Kujovića za člana Odobra direktora umjesto direktora Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zorana Vukčevića koji je podnio ostavku, kao i da se direktor fonda Dragan Lajović i sekretar u ministarstvu finansija Damir Rašketić ponovo imenuju za članove Odbora IRF-a. Predstavnik države na skupštini akcionara Montenegro erlajnza biće pomoćnik ministra saobraćaja Mirel Radić Ljubisavljević.

Više novca za zapošljavanje

Vlada je usvojila uredbu o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezapošljenih lica gdje je najznačajnija novina povećanje subvencija za poslodavce sa dosadašnjih 38,7 odsto na 45,33 odsto.

Na platu od 300 eura, fiskalna opterećenja će biti 108 eura umjesto 198,58 eura

"To znači da će na platu od 300 eura, fiskalna opterećenja biti 108 eura umjesto 198,58 eura", kazao je Numanović.

Uredbom je obuhvaćeno 14.000 teže zapošljivih osoba sa evidencije Zavoda i procjena je da će se iskoristiti za 4.000 osoba. Rješenja iz uredbe važiće do 2014. godine i odnose se na osobe są najmanje 40 godina života, nezaposlene Rome, Aškalije i Egipćane, osobe koja se na evidencviji Zavoda duže od pet godina, zapošljene na izvođenju javnih radova, tehno-ekonomske viškove, sezonce, nezapošljene są više od 25 godina radnog staža... Novina je i da će subvencije važiti za poslodavce koji budu započeli djelatnost u biznis zonama koje će Vlada definisati i to za posebne proizvodne djelatnosti.

"Na taj način želimo da ojačamo konkurentnost ekonomije kroz povoljnosti za biznis zone koje će uključivati i poreske olakšice po osnovu novog zapošljavanja", rekao je Katnić.

Galerija