NOVA PRAVILA

Najavljen stalni rast cijene struje

Iz RAE su objasnili da nakon trogodišnjeg regulatornog perioda, sve postignute uštede kompanija zadržava za sebe ili ih dijeli sa korisnicima. Tek od sredine 2015. te koristi dobijaju potrošači
53 pregleda 0 komentar(a)
Elektrodistribucija Crne Gore, Foto: Arhiva "Vijesti"
Elektrodistribucija Crne Gore, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 10.01.2012. 04:06h

Regulatorna agencija za energetiku utvrdiće posebnim aktom, čija je izrada u toku, cijene za ranjive odnosno ugrožene kupce električne energije, što joj je obaveza iz Zakona o energetici.

RAE je tako odgovorio na primjedbu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora da će nova pravila za izračunavanje cijena struje teško pogoditi finansijski ugrožene potrošače.

Iz Elektroprivrede, kojom upravlja italijanski A2A, tražili su da se domaće cijene brže približavaju tržišnim. Da namjeravaju da izdejstvuju pravila koja više odgovaraju kompaniji potvrđuje i zahtjev A2A da pregovori o izmjeni ugovora za EPCG počnu nakon usvajanja metodologija RAE.

Obavezno treba propisati minimalni standard kvaliteta usluge, u protivnom cijeli metod gubi smisao, ocijenila je Milka Mumović

Dodaju da su se opredijelili za “postepeno usklađivanje cijena energije iz domaćih izvora sa cijenama na otvorenom tržištu upravo zbog dostizanja glavnog cilja, a to je otvoreno tržište”.

Struja je od januara skuplja za domaćinstva i ostale potrošače. Iz MANS-a u primjedbama na tri nacrta novih metodologija podsjećaju da će računi od 1. jula dodatno biti opterećeni naknadama za podsticaj proizvodnje iz hidrocentrala i vjetroelektrana. Nova će biti i naknada za rad operatora tržišta, a biće određena posebnim aktom RAE.

Ne može profit na uštrb kvaliteta

U Mreži smatraju da regulator povlađuje interesima energetskih preduzeća i zanemaruje interes građana uvođenjem faktora efikasnosti. Iz MANS-a ukazuju da tako direktno stimulišu da Elektroprivreda i Elektroprenos kroz uštedu troškova poslovanja ostvaruju veće profite, pa će im kvalitet usluga biti manje važan.

Bivši član RAE Branko Kotri smatra da su izostali efikasnost i kvalitet snabdijevanja

Ekspert za električnu energiju u Sekretarijatu Energetske zajednice Milka Mumović takođe je uočila da metodologija “maksimalni prihod i faktor efikasnosti” ne uzima u obzir kvalitet usluge, tako da se sve uštede kompanije mogu postići nižim kvalitetom usluga.

"Obavezno treba propisati minimalni standard kvaliteta usluge, u protivnom cijeli metod gubi smisao", ocijenila je Mumović, a regulator uvažio.

Iz RAE su objasnili da nakon trogodišnjeg regulatornog perioda, sve postignute uštede kompanija zadržava za sebe ili ih dijeli sa korisnicima. Tek od sredine 2015. te koristi dobijaju potrošači jer se odobreni prihod umanjuje za ukupno postignute uštede iz prvog trogodišnjeg perioda.

EPCG je tražio odlaganje roka za dostavljanje zahtjeva za utvrđivanje budućih cijena, koje je predviđeno do 28. februara

Obavezan povraćaj izvozne zarade

Iz RAE su najavili da će biti propisano uzimanje u obzir svih korekcija koje nijesu izvršene do jula. To mora podrazumijevati vraćanje zarade EPCG od izvoza struje u 2010. u korist potrošača, što iznosi oko 17,6 miliona.

Primjedbe i sugestije na nacrte metodologija dostavili su i predstavnici Prenosa (CGES), Ministarstva ekonomije i zainteresovani pojedinci.

CGES je zanimalo da li će RAE tarife za prenos određivati svake godine bazirajući se na stvarnim računovodstvenim podacima ili ažuriranjem prve godine regulatornog perioda. Odgovareno je da će tarife biti utvrđivane 1. jula za svaku od tri godine, a izmjene će biti moguće ukoliko bude potrebe za korekcijama prihoda, što bi značilo i cijena.

EPCG je tražio odlaganje roka za dostavljanje zahtjeva za utvrđivanje budućih cijena, koje je predviđeno do 28. februara, ali iz RAE ističu da je određen u skladu sa rokom iz zakona.

Ministarstvo ekonomije zanimalo je da li je potrebno da Vlada usvoji formalno pravni akt, s obzirom na to da direktni potrošač Kombinat aluminijuma nije obuhvaćen, iako postoji ugovor između KAP-a, Vlade i EPCG. Iz RAE su naveli da je zakonom propisano da je EPCG dužan da snabdijeva domaćinstva i kvalifikovane kupce priključene na distributivni sistem, ali ne i one vezane za prenosni, jedino ako Vlada to utvrdi posebnom odlukom.

Preporučujemo za Vas