OPTEREĆENJE

MANS: Nova pravila za izračunavanje cijena struje teško će pogoditi građane

Simptomatična je logika kojom se rukovodio RAE kada je u nova pravila uvrstio da građani plaćaju buduće investicije, navodi MANS
0 komentar(a)
struja, Foto: Arhiva "Vijesti"
struja, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 06.12.2011. 08:38h

Nova pravila za izračunavanje cijena struje teško će pogoditi građane, odnosno ranjivu grupu kupaca električne energije, ocijenila je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Rok za primjedbe na tri nove metodologije Regulatorne agencije za energetiku za određivanje prihoda energetskih kompanija, na osnovu kojih se određuju cijene i tarife, istekao je juče.

MANS je podsjetio da će računi dodatno biti opterećeni naknadama za podsticaj proizvodnje iz hidrocentrala i vjetroelektrana i za rad operatora tržišta izdvojenog iz Elektroprenosa.

U Mreži ocjenjuju da RAE povlađuje energetskim kompanijama i zanemaruje interes građana uvođenjem faktora efikasnosti u okviru metodologija.

MANS je podsjetio da će računi dodatno biti opterećeni naknadama za podsticaj proizvodnje iz hidrocentrala i vjetroelektrana i za rad operatora tržišta izdvojenog iz Elektroprenosa

Ako se uzme u obzir da ovi troškovi, pored ostalog, uključuju i troškove rezervnih dijelova i materijala, onda je opravdana bojazan da bi to moglo da se odrazi na kvalitet usluga. Energetska preduzeća će direktno biti stimulisana da kroz uštedu troškova poslovanja ostvaruju što veće profite, jer ih zadržavaju za sebe, pa će im kvalitet usluga biti manje važan", naglašava MANS u primjedbama dostavljenim RAE.

Nejasna je, kako dodaju, korist za crnogorske potrošače koji će plaćati takav stimulans.

"Iako RAE predviđa da će te uštede uzeti u obzir prilikom utvrđivanja narednog regulatornog prihoda, ipak je riječ o projekciji koja je na “duži rok” i na ovaj način se direktno favorizuju energetska preduzeća na teret potrošača", ocijenio je MANS.

Pritisak energetskog lobija

Nedopustivo je, smatra MANS, da se cijene dodatno opterećuju uvođenjem vrijednosti investicija koje kompanije namjeravaju da realizuju.

"S obzirom na najavu višemilionskih investicija u energetski sektor, prevashodno od Crnogorskog elektroprenosnog sistema i EPCG, opravdana je bojazan da će ovo znatno uticati na povećanje cijene struje. Simptomatična je logika kojom se rukovodio RAE kada je u nova pravila uvrstio da građani plaćaju buduće investicije", istakli su iz MANS-a.

Oni ukazuju da italijanski A2A, partner u Elektroprivredi, do sada nije realizovao investicione planove i ocjenjuju da Agencija, iako je po zakonu nezavisna i samostalna, popušta “pod pritiskom energetskih lobija u državi”.

U MANS-u smatraju da RAE podilazi zahtjevima preduzeća sa namjerom da odmah počne usklađivanje cijena domaće energije sa tržišnim, pri čemu zanemaruje činjenicu da struja u Crnoj Gori nije samo komercijalna već i socijalna kategorija

U MANS-u smatraju da RAE podilazi zahtjevima preduzeća sa namjerom da odmah počne usklađivanje cijena domaće energije sa tržišnim, pri čemu zanemaruje činjenicu da struja u Crnoj Gori nije samo komercijalna već i socijalna kategorija.

"Kad je riječ o proizvodnji struje iz domaćih izvora, predviđeno je uvođenje faktora usklađivanja cijene te energije sa tržišnom cijenom (prema cijeni na berzi u Lajpcigu), tako da se od druge regulatorne godine ona uvećava za 0,05 odsto", navodi MANS.

Od 2012. računa se prva regulatorna godina po novim pravilima, za koju će se cijene primjenjivati od 1. jula. U međuvremenu, RAE odlučuje o zahtjevu EPCG za povećanje aktuelnih cijena od januara.

"Iako je nesporno da je liberalizacija energetskog tržišta predviđena od 2015, zanemaren je socijalni aspekt, odnosno činjenica da je struja za dobar dio građana socijalna kategorija", ističe MANS.

Sporan nivo gubitaka

MANS navodi da je nejasno čime se RAE rukovodio kada je odlučio da dozvoli deset odsto gubitaka u prenosnom sistemu na teret potrošača. Napominju da je to predviđeno ukoliko RAE ne bude raspolagao adekvatnim podacima za izračunavanje trogodišnjeg prosjeka za gubitke.

Iz MANS-a ukazuju da je nejasno zašto baš taj procenat, što nije niži i da li to znači da može biti i povećana stopa. Zamjeraju što je ostavljeno otvoreno pitanje kolikim postotkom tehničkih gubitaka u distributivnom sistemu namjeravaju opteretiti potrošače.

RAE je predvidio da EPCG izradi studiju o tehničkim gubicima, na bazi koje će ih utvrditi. - Ukoliko ne bude dostavljena, dozvoljena stopa će se utvrđivati za svaku godinu regulatornog perioda, a da nije veća od utvrđene za tekuću godinu. Na osnovu čega bi se odredio nivo gubitaka za prvu godinu – navodi MANS.

Ugovori o uvozu da budu javni

Iz MANS-a traže da RAE obezbijedi potpunu transparentnost i objavljuje dokumentaciju koju energetske kompanije dostavljaju u okviru zahtjeva za određivanje regulatornog prihoda. To se posebno odnosi na ugovore u uvozu energije, kako bi se vidjelo da li EPCG zaista bira najpovoljnije cijene. Iz Mreže su upozorili da ukoliko ugovori nisu javni, može dolaziti do zloupotreba na teret potrošača.

Preporučujemo za Vas