dug 44 miliona

Katnić: Jasni pravci rješavanja problema u Budvi

Gradonačelnik Rađenović naglasio je da je tokom ove godine dug prema povjeriocima smanjen za 17 miliona eura i sveden na ukupno 44 miliona
0 komentar(a)
Milorad Katnić, Lazar Rađenović, Foto: Vuk Lajović
Milorad Katnić, Lazar Rađenović, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 05.12.2011. 17:24h

Iako su tokom ove godine značjano smanjili dug, te dobro trasirali put izlaska iz krize, Budvu u narednoj godini očekuje veća finansijska disciplina, racionalna potrošnja, ali i značajno efikasna naplata potraživanja - zajedničko je stanovište ministra finansija Milorada Katnića i gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića.

Nakon što je tokom radne posjete razgovarao sa preduzetnicima, privrednicima, bankarskim sektorom i predstsvnicima lokalne samouprave, Katnić je pozvao Budvane na racionalnu potrošnju i efikansu naplatu zaostalih potraživanja prije svega klomunalija, navodeći da „Opština Budva ima veliki ekonomski i fiskalni potencijal“.

"Ako bi u jednoj rečenici trebao da kažem, onda nam se čini da je onaj okvir i usmjerenje Opštine Budva pozitivan, da se rješavaju problemi i da postoji zdrava perspektiva za ukupnu ekonomiju Budve ali i za zdrave javne finanijse. Puno je urađeno tokom ove godine i vjerujemo da naredne godine možemo zajendo da doprinesemo stabilnosti javnih finansijsa", kazao je Katnić.

On je naglasio da je jako pozitivno to što je Opština tokom ove godine smanjila svoj dug, navodeći da tokom naredne godine „treba da se nastavi odgovorno rješavamo zaostale obaveze i dugove i definiše odnos između države i opštine“.

"Treba da pomognemo likvidnost ukupne ekonomije i privrede kroz redovno servisiranje obaveza prema dobavljačima"

"Takođe, treba da pomognemo likvidnost ukupne ekonomije i privrede kroz redovno servisiranje obaveza prema dobavljačima. Dogovor je da napravimo stabilan, predvidiv okvir javnih finansija na loklanom i centralnom nivou. Kada je riječ o prihodima, pokušaj da se efikanso naplate zaostala potraživanja, efikanso implementiraju zakoni poreza na imovinu, koncesionih naknada i u dijelu komunalnih taksi", istakao je Katnić.

Dug Opštine 44 milona eura

Gradonačelnik Rađenović naglasio je da je tokom ove godine dug prema povjeriocima smanjen za 17 miliona eura i sveden na ukupno 44 miliona, te da očekuje da će radnicima budžetskim potrošačima u ovoj godini biti isplaćeno 15 zarada i time izmirena sva dugovanja.

"Naročito smo smanjili dug prema bankarskom sektoru za 8.5 miliona i sveli ga na nešto više od deset miliona eura. Pored banaka, dug je u značajnoj mjeri i prema državi, određenim privrednim preduzećima koji su bili angažovani na građevinskim radovima , i manji dio prema zaposlenima", kazao je Rađenović i zaključio da je potencijal Budve prije svega leži u 38 miliona eura, koliko je definisane obaveza privrednih društava po osnovu komunalija.

Zarade niže za petinu

Po svemu sudeći radnici Opštine i preduzeća na budžetu naredne godine mogu se nadati redovnim zaradama, ali i nižim za petinu.

Rađenović je kazao da još nije odlučeno da li će i na koliko biti snižena cijena rada, koja je sada u Budvi 85 eura, značajno veća od državnog niova.

"Stav resornog ministarstva je jedinstven da se ona za neki period spusti na 55 eura", kazao je Rađenović.