mans vs ministarstvo

Terna ne dozvoljava objavljivanje ugovora o kablu

Ministarstvo bi, prema tvrdnjama MANS-a, moralo građanima da objasni šta je sporazumom sa Ternom preuzeto kao obaveza, koja su prava data italijanskoj kompaniji i na koji način je u ovom poslu zaštićen javni interes
0 komentar(a)
Ažurirano: 07.06.2011. 17:26h

Dileme oko objavljivanja informacija o podmorskom kablu sa Italijom bile su u centru pažnje saopštenja Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Ministarstva ekonomije.

MANS je saopštio da je presuda Upravnog suda u vezi sa objavljivanjem informacija obavezujuća za Ministarstvo ekonomije, te da se njeno neizvršenje ne može opravdati činjenicom da nije dobijena saglasnost italijanskog partnera, dok su iz tog vladinog resora naveli da oni nijesu odbili zahtjev za pristup informacijama o tome, “već je samo prekinulo postupak do dobijanja saglasnosti” od Crnogorskog elektroprenosnog sistema i italijanske Terne.

Iz MANS-a podsjećaju ministra ekonomije Vladimira Kavarića da mu nije potrebna saglasnost “jedne privatne firme da bi sprovodio zakone Crne Gore, a naročito da bi sproveo presudu Upravnog suda”.

"Pored toga što je to njegova obaveza kao nosioca javne funkcije, Kavarića podsjećamo da je objavljivanje podataka o energetskim projektima takođe i preporuka Evropskog parlamenta", stoji u saopštenju MANS-a

Ministarstvo bi, prema tvrdnjama MANS-a, moralo građanima da objasni šta je sporazumom sa Ternom preuzeto kao obaveza, koja su prava data italijanskoj kompaniji i na koji način je u ovom poslu zaštićen javni interes.

"Ovo tim prije jer je ulazak Terne u Crnu Goru, dokapitalizacija Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i potpisivanje čitavog niza dokumenata između Crne Gore i Italije odrađeno daleko od očiju crnogorske javnosti, pa sada samo možemo da nagađamo šta je sve Vlada preuzela na sebe, odnosno na građane", navode predstavnici MANS-a.

Iz Ministarstva su, međutim, saopštili da “italijanski partneri tvrde da traženi ugovori sadrže industrijske i komercijalno osjetljive informacije i poslovne tajne, kao i da bi objavljivanje ugovora značajno ugrozilo njihove interese”.

"Da je država opredijeljena na objavljivanje ugovora potvrđuje i činjenica da je Crnogorski elektroprenosni sistem AD kao preduzeće u većinskom državnom vlasništvu, dalo saglasnost na objavljivanje ugovora još 04. marta 2011. godine. Još jedna potvrda posvećenosti Ministarstva ekonomije principu transparentnosti je i činjenica da je Ministarstvo ekonomije na svom sajtu objavilo Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske elektroenergetske interkonekcije između prenosnih mreža Crne Gore i Italije sa realizacijom strateškog partnerstva operatora prenosnog sistema koji je usvojila Skupština Crne Gore, o čemu je obaviješten i Evropski parlament", stoji u saopštenju Ministarstva i dodaje da će “svakako poštovati odluku Upravnog suda koji je, u konkretnom slučaju, naložio Ministarstvu ekonomije da odluči po zahtjevu a ne da objavi ugovore”.

"U cilju objelodanjivanja ugovora, nastavićemo da insistiramo na dobijanju saglasnosti i od Terne kako bi se oni objavili bez štetnih posljedica", saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Preporučujemo za Vas