sporna šoping metoda

Zbrka oko kupovine rotacionih svjetala za policiju

Iako u svojim redovima nema stručnjake za rotaciona svjetla, na kraju postupka se ispostavilo da Komisija bolje zna koja vrsta proizvoda i tehnologija je potrebna policiji.
0 komentar(a)
Ažurirano: 14.05.2011. 14:19h

Kupovina rotacionih svjetala vozila Uprave policije tzv. šoping metodom, procijenjana na iznos od 4.000 eura sa PDV-om, ukazala je na čudne postupke i praksu u sistemu javnih nabavki, ali i na različita tumačenja propisa od naručilaca nabavke, sa jedne, i Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, sa druge strane.

Iako u svojim redovima nema stručnjake za rotaciona svjetla, na kraju postupka se ispostavilo da Komisija bolje zna koja vrsta proizvoda i tehnologija je potrebna policiji. Kompanija koja je na kraju izgubila posao Skytec Montenegro, najavila je da će zbog narušavanja “kompletnog procesa javnih nabavki” pravdu zatražiti pred Upravnim sudom.

Državna komisija nije tražila izjašnjenje od relevantne institucije, "s obzirom na to da je u dostavljenim spisima bilo dovoljno dokaza za donošenje zakonite odluke"

"Strob" ili "led", pitanje je sad

Sve je počelo početkom marta ove godine kada se po osnovu odluke direktora Uprave policije Veselina Veljovića i zahtjeva njegovog pomoćnika Miljana Perovića krenulo u kupovinu magnetne signalizacije za vozila. Zahtjevi za dostavljanje ponuda poslati su na adrese četiri podgoričke firme: Ljetopis Automotive, Skytec Montenegro, Virage i CG Tim.

Prema specifikaciji policija je tražila 16 proizvoda sa plavim svjetlima, a četiri sa crvenim. Od ponuđača su se ovom nabavkom tražila magnetna rotaciona svjetiljka tzv. “strob” tehnologije sa garancijama proizvođača za magnet pri brzinama vozila do 200 kilometara na čas.

Vladan Belojević, direktor firme Skytec Montenegro koja prvi put nastupa na tenderima Uprave policije, priča za “Vijesti” da se prije dostavljanja ponude kod naručioca nabavke interesovao se da li može uz “strob“ svjetla renomiranog engleskog proizvođača dati i alternativnu ponudu „led“ svjetla, odnosno, proizvode sa naprednijom tehnologijom.

"Uprava policije nama nije dozvolila da damo i alternativnu ponudu, a rečeno nam je da im ne trebaju 'led' diode jer je njihova stručna služba specifikacijom tražila 'strob' svjetla", rekao je Belojević.

Zaključno sa 7. martom do kada je ostavljen rok, ponude su dostavile firme Skytec Montenegro i to “strob” svjetla u vrijednosti 3.962 eura sa uračunatim PDV-om i Ljetopis Automotive ponudu sa “led” tehnologijom vrijednu 3.500 eura sa PDV-om.

Policija preinačila odluku

Prema riječima Belojevića, on je kao alternativnu ponudu imao “led” svjetla za ukupnu cijenu od 3.200 eura, ali je nijesu dostavili nakon sugestije odgovornog službenika iz Uprave policije.

Službenik za javne nabavke Darka Šaban konstatovala je 7. marta kada su otvorene ponude da niko od ponuđača nije izrazio želju da tome prisustvuje.

"Komisija za nabavke u Upravi policije kao prvorangiranu dali su ponudu Ljetopisa. Po saznanju da nije poštovan predmet nabavke opisan u pozivu uložili smo žalbu 15. marta", priča Nikola Radević, radnik Skytec Montenegro.

Uprava policije je usvojila taj prigovor i preinačila svoju odluku u korist Skytec Montenegro čija je ponuda proglašena prvorangiranom 21. marta.

"Uprava policije, kao naručilac, konstatuje da je prigovor osnovan, jer se prilikom donošenja odluke rukovodila činjenicom da je “led” naprednija tehnologija od tražene, ali da je zanemarena činjenica da i druge karakteristike utiču na cijenu robe", navodi se u odluci koju je potpisao direktor policije Veselin Veljović.

Žalio se u Ljetopis - i uspio

Na tu odluku, međutim, Ljetopis se žalio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka nabavki koja je poništila u cjelini rješenje Uprave policije, od 21. marta kao i pravne posljedice koje je proizvelo.

Ostala je, tako, na snazi Odluka kojom je ugovor dodijeljen Ljetopisu. Državna komisija je utvrdila da je Ljetopis “dokazao da je ponudio opremu koja je ekvivalentna traženoj opremi iz tehničke specifikacije“.

Predsjednik Državne komisije Marko Lazarević kaže za “Vijesti” da je Ljetopis „ponudio led tehnologiju, koja je i po ocjeni naručioca naprednija od tehnologije „strob“ koju je ponudio Skyteck Montenegro, te nije postojao zakonski osnov da njegovu ponudu naknadno ocijeni kao neispravnu, s obzirom na to da ponuda Ljetopisa „na suštinski ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve naručioca postavljene u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije“.

"Naime, sam naručilac je u Odluci o nabavkama male vrijednosti, kojom je ugovor dodijelio Ljetopisu, obrazložio da je ta firma ponudila tehnologiju LED, koja je naprednija tehnologija od tražene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom. Naime, pravo je ponuđača da dostave ponudu koja ispunjava postavljene zahtjeve u pogledu standarda naznačenih u tehničkoj specifikaciji, ili koja na suštinski ekvivalentan način, ispunjava zahtjeve postavljene u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije", istakao je Lazarević.

Sa druge strane, Belojević smatra da je logično “da morate ponuditi proizvod koji naručilac traži jer smatrate da ima potrebu za takvim”.

"Smatramo da smo oštećeni ovakvom odlukom Državne komisije, ali ne samo mi već i kompletan proces javnih nabavki. Ovakvo tumačenje procedure i zakona o javnim nabavkama je nedopustiv kako sa pravne tako i sa logičke strane. Konkretno za ovaj slučaj potražićemo pravdu pred Upravnim sudom", zaključio je Belojević.

Nijesu tražili stručnu pomoć, a nemaju ni novca

Na pitanje da li u Državnoj komisiji postoji inžinjer osposobljen da vještači ovakve slučajeve ili Komisija prilikom donošenja ovakvih odluka konsultujemo drugu instituciju osposobljenu za davanje mišljenja, Lazarević je odgovorio:

"Državna komisija se više puta obraćala nadležnim institucijama, sa zamolnicama za pravnu pomoć, u situacijama kada su određena pravna pitanja, bila u nadležnosti tih organa. Međutim, u konkretnom slučaju, Državna komisija nije tražila izjašnjenje od relevantne institucije, s obzirom na to da je u dostavljenim spisima bilo dovoljno dokaza za donošenje zakonite odluke".

Lazarević je rekao da Komisija nema zaposlene inženjere osposobljene da vještače ovakve slučajeve, niti ima mogućnosti da ih primi u stalni radni odnos, s obzirom na to da u budžetu za 2011. ima na raspolaganju 136.318 eura, što je značajno niže u odnosu na prethodnu godinu, kada je raspolagala sa 190.153 eura.

Preporučujemo za Vas