Vlada mijenja zakon kako bi se radnici na težim radnim mjestima lakše penzionisali

To je predložilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako bi se riješio dio problema u KAP-u i Željezari.
71 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 07.05.2011. 07:25h

Vlada je nakon samo četiri mjeseca od usvajanja Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), kojim je pooštrila uslove za sticanje prava na penziju, odlučila da ga dopuni sa samo jednim stavom kako bi omogućila „svim licima koja rade na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem“ da po povoljnijim uslovima steknu pravo na penzionisanje, a ti uslovi važiće privremeno do 31. decembra 2011. godine.

Dopunom zakona predviđeno je da osiguranik koji ima 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem može poći u penziju do kraja godine. Ta lica pravo na penziju stiču bez obzira na navršene godine života.

To rješenje predložilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako bi se riješio dio nagomilanih problema u KAP-u i Željezari, a sa čime se nije složilo Ministarstvo finansija koje smatra da se na taj način urušava penziona reforma i uvećavaju budžetski rashodi.

Sindikat i radnici KAP-a zahtjev za prijevremeno penzionisanje pod povoljnim uslovima od važećih tražili su još u martu 2010. godine.

Predsjednik najveće sindikalne organizacije u KAP-u Rade Krivokapić ocijenio je da je najzad uslišen njihov zahtjev, ali i da je problematično “što se zakoni donose selektivno kako propadne koja privatizacija, ne bi li se ta preduzeća oslobodili više ljudi sa što manjim socijalnim davanjima”.

"I time se opravdala promašena privatizacija i krčmljenje državne imovine. Mislimo da je vrijeme da Crna Gora pokaže da teži Evropi i da Vlada usvaja zakone koji će trajati. Mislimo da bi odredbe predložene ovim novim dopunama Zakona trebalo da traju i ubuduće", dodao je Krivokapić.

Dopunom starog Zakona o PIO početkom 2010. godine stvoreni su uslovi za sticanje prijevremene - starosne penzije za rudare u Crnoj Gori. Do usvajanja tog rješenja došlo je nakon bunta u nikšićkim Rudnicima boksita kada su radnici Novu 2010. godinu dočekali u rudarskim jamama.

“Vijestima” je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno da su predložili nove uslove da važe do kraja godine i napomenuli da posebni uslovi za penzionisanje ne bi trebalo da budu pravilo u penzijskom sistemu, već da bi se riješio status određenog broja tehnoloških viškova.

“Vijestima” je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno da su predložili nove uslove da važe do kraja godine i napomenuli da posebni uslovi za penzionisanje ne bi trebalo da budu pravilo u penzijskom sistemu

Prema njihovoj računici, po povoljnijim uslovima će moći da ode u penziju „između 1.000 i 1.500 radnika“, dok je procjena Ministarstva finansija da će ih biti oko 2.500 radnika.

"Na osnovu uvida u obrasce za procjenu fiskalnog uticaja procijenjeno je da će za implementaciju Predloga zakona o dopuni Zakona PIO biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu u ovoj godini u iznosu od 5,42 miliona eura, dok se u narednoj i 2013. godini očekuje povećanje izdvajanja po tom osnovu u iznosu od po 8,13 miliona po godini", saopšteno je iz Ministarstva finansija, koje, kako se ističe, nije bilo saglasno sa predloženom dopunom Zakona PIO, “jer novo rješenje uzrokuje dalja veća izdvajanja po osnovu penzija”.

"Izdaci po osnovu penzija u prethodnom periodu bili su jedan od glavnih razloga povećanja javne potrošnje i predstavljaju najveći izazov za njeno smanjenje, što je posebno evidentno u posljednje dvije godine. Podsjećamo da su izmjene i dopune Zakona PIO koje su usvojene krajem prošle godine imale za cilj upravo stvaranje održivog penzionog sistema i dalje snaženje javnih finansija", stoji u odgovorima Ministarstva i dodaje da su procjenama o broju radnika obuhvaćeni radnici metalurškog sektora, a ne bilo koje pojedinačne kompanije.

Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su u željezarama, proizvodnji aluminijuma i livnicama, gdje se proizvodni proces odvija u ekstremnim tehničko-tehnološkim uslovima

Prema procjenama iz Ministarstva finansija, ukupni izdaci za penzije u odnosu na prvobitno planirane biće uvećani zbog povećanog broja penzionera, usklađivanja vojnih i redovnog usklađivanja penzija za 13 miliona eura (ne uključujući izdatke koje će usloviti dopuna Zakona PIO, odnosno oko 20 miliona eura u odnosu na izvršenje, u 2010. godini).

Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su u željezarama, proizvodnji aluminijuma i livnicama, gdje se proizvodni proces odvija u ekstremnim tehničko-tehnološkim uslovima koji hronično i akutno utiču na psihofizičke osobine i zdravlje radnika.

Na osnovu snimanja u Željezari Nikšić, KAP-u i Livnici, koje su osamdesetih godina izvršili relevantni instituti za medicinu rada i radiološku zaštitu, utvrđeni su poslovi i zadaci na kojima je vršenje poslova radnog mjesta naročito teško i štetno po zdravlje, te je utvrđeno povećanje staža osiguranja. Ta povećanja, zavisno od uslova rada, kreću se do 6 mjeseci za jednu godinu rada.

Stvaraju se uslovi za oko 300 željezaraca

Predsjednik Sindikata nikšićke Željezare Janko Vučinić rekao je “Vijestima” da je usvajanje ovog dopunjenog Zakona o PIO ključna stvar za rješavanje problema viška radnika u toj kompaniji.

Prema računicama Sindikata oko 300 a možda i nešto više radnika zainteresovano je za sticanje starosne penzije.

"Mislim da bi radnici sa 35, 36 ili 37 godina staža ovo sigurno prihvatili čime bi se stvorili uslovi za opstanak Željezare na tržištu", dodao je Vučinić. On je podsjetio da su u decembru prošle godine organizovali protest pred Skupštinom Crne Gore i tražili povoljnije uslove za penzionisanje.

Galerija

Bonus video: