VRIJEME ZA DIJALOG?

PZP zabrinut zbog novih zaduživanja države

Smatraju da je krajnje vrijeme za ozbiljan dijalog o ekonomskom i socijalnom programu
0 komentar(a)
Zarija Pejovic, Foto: Arhiva Vijesti
Zarija Pejovic, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 26.02.2019. 21:17h

Pokret za Promjene izražava zabrinutost daljim zaduživanjem države Crne Gore po nepovoljnim kamatnim stopama, zbog čega smatra da je krajnje vrijeme za ozbiljan dijalog o ekonomskom i socijalnom programu.

Vlada je u petak saopštila da je emitovala još 180 miliona eura vrijedne obveznice, što zajedno sa 200 miliona eura obveznica iz septembra prošle godine, sa kamatama, predstavlja zaduženje od 524 miliona eura koje se trebaju vratiti do 2016. godine.

"Kamatonosni rashodi postaju visoki i ako se uzme u obzir prethodno zaduženje iznose približno 29 miliona eura godišnje! (Poredjenja radi, budžet Vojske iznosi nešto više od 29 miliona eura, dok ministarstvo poljoprivrede ima budžet od 15,7 miliona eura.) Zabrinjava to što se sredstva koriste u svrhe tekuće potrošnje i refinansiranja postojećih dugova, dakle ne u cilju jačanja proizvodnih kapaciteta ekonomije. Za vraćanje dugova u budućnosti potrebno je ostvariti privredni rast. Ako uzmemo u obzir rast zaduženja, rast cijena energenata i hrane, dakle životnih i proizvodnih inputa, ne možemo a da ne izrazimo strah od daljeg opadanja životnog standarda u Crnoj Gori, u kojoj 40 odsto populacije je siromašno ili već živi ispod egzistencijalnog minimuma. Kako rast duga sužava prostor za naredna zaduženja i sprovođenja namjenskih politika i razvojnih projekata, u Pokretu za promjene smatramo da je krajnje vrijeme, za ozbiljan socijaLni dijalog o ekonomskom i socijalnom programu. Moramo postići socijalni konsezus o najboljim ekonomskim politikama u opštedruštvenom interesu", navodi se u saopštenju Pokreta za promjene kojeg je potpisao Šef stručnog tima za finansije Zarija Pejović.