POČEK ZA "VIJESTI"

Banke ne predlažu projekte za koje bi IRF dao garancije

Od osnivanja u aprilu 2010. godine IRF je plasirao 10,32 miliona eura za 124 kreditna zahtjeva.
0 komentar(a)
Ažurirano: 05.03.2011. 21:34h

Iako Investiciono-razvojni fond (IRF) nudi komercijalnim bankama garancije za preuzimanje dijela kreditnog rizika, one do sad nijesu kandidovale preduzeća za koja bi IRF izdao garancije – kazao je u razgovoru za „Vijesti” izvršni direktor IRF-a Predrag Poček.

Garancije u iznosu od 15 miliona eura, kao dio finansijskog potencijala IRF-a za uredan povraćaj kredita, podrazumijevaju da IRF preuzme 50 odsto glavnice odobrenog kredita.

"Finansijski potencijal IRF-a za 2011. godinu iznosi 35 miliona eura, od čega se 15 miliona odnosi na garancije bankama"

"Banke su pokazale zainteresovanost za taj proizvod kojim se žele motivisati banke da intenziviraju kreditnu aktivnost, ali za sada nema izdatih garancija. Inače, riječ je o šemi koja je primjenu našla u većem broju razvijenih i manje razvijenih zemalja", rekao je Poček.

Od osnivanja u aprilu 2010. godine IRF je plasirao 10,32 miliona eura za 124 kreditna zahtjeva od čega 3,38 miliona kroz kreditnu podršku banaka, dok se trenutno razmatra 17 projekata vrijednih 1,15 miliona eura.

"Finansijski potencijal IRF-a za 2011. godinu iznosi 35 miliona eura, od čega se 15 miliona odnosi na garancije bankama. Drugih 15 miliona planirali smo da plasiramo za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i preduzetnika posredstvom i uz garancije poslovnih banaka, kao i kroz direktne kreditne aranžmane.

U ponudi se nalaze i krediti za finansiranje obrtnih sredstava na period do 12 mjeseci. Uskoro ćemo raspisati konkurse za finansiranje projekata specifičnih ciljnih grupa kao što su žene i preduzeća koja su korisnici usluga poslovnih inkubatora u Baru i Podgorici.

Do kraja godine pokušaćemo da pružimo finansijsku podršku još nekim ciljnim grupama kao što su mladi, REA populacija i osobe sa invaliditetom", rekao je Poček.

Otkup potraživanja za ciljne grupe

Preostalih pet miliona eura, namijenjeno je za razvijanje poslova faktoringa kroz koji IRF, kako je rekao Poček, namjerava da vrši otkup potraživanja povjerioca i da mu na taj način omogući brži dolazak do novca.

IRF, kako je rekao Poček, raspolaže sa dovoljnom količinom novca, ali da je u budućnosti povećanje finansijskog potencijala moguće

"Namjera je da ponudimo otkup potraživanja za određene ciljne grupe koje ćemo uskoro definisati. Prilikom otkupa vodiće se računa o kvalitetu tako da ne treba očekivati da IRF otkupljuje sporna potraživanja iz prethodnog perioda, već isključivo potraživanja koja su posljedica regularnih i redovnih poslovnih odnosa" objasnio je Poček.

Poček je rekao da imaju manju kreditnu aktivnost posredstvom poslovnih banaka, te da za one projekte koje banke ne podržavaju imaju direkne kreditne linije ukoliko se ocijeni da realizacija konkretne ideje nosi prihvatljiv nivo rizika.

"Prva opcija je dokapitalizacija od osnivača i drugih zainteresovanih subjekata, Druga može biti kreditno zaduženje IRF-a kod drugih finansijskih institucija što će se desiti kada se stvore uslovi za implementaciju novih i proširenje postojećih proizvoda.

"Djelatnost prema kojoj su banke rigidne je poljoprivreda. Smatramo da zbog relativno manje profitabilnosti te djelatnosti u odnosu na neke druge, dužih rokova povraćaja i često hipoteke koja nije na atraktivnoj lokaciji, banke trenutno ne pronalaze previše interesa da prate te projekte", kazao je Poček.

On je naveo da za sada neće mijenjati kreditne uslove.

"Smatramo da su uslovi po kojima se može ostvariti kredit od 400.000 eura uz grajs period do 24 mjeseca, rok otplate do 72 mjeseca i kamatu ne veću od šest odsto na godišnjem nivou i više nego stimulativni za svaku vrstu biznisa", kazao je Poček, dodajući da se sve češće pojavljuju kvalitetni projekti i realni zahtjevi bonitetnih preduzeća.

IRF, kako je rekao Poček, raspolaže sa dovoljnom količinom novca, ali da je u budućnosti povećanje finansijskog potencijala moguće.

"Prva opcija je dokapitalizacija od osnivača i drugih zainteresovanih subjekata. Druga može biti kreditno zaduženje IRF-a kod drugih finansijskih institucija što će se desiti kada se stvore uslovi za implementaciju novih i proširenje postojećih proizvoda.

Uz to, IRF će nastojati da kroz privatizaciju kompanija koje ima u svom vlasništvu i prodaju aktive koju ne koristi za osnovnu djelatnost dođe do sredstava za ostvarenje svoje osnovne misije.

Važno je napomenuti da povraćaj prethodno odobrenih kredita i drugih instrumenata predstavlja značajan izvor sredstva za realizaciju ciljeva IRF-a", kazao je Poček.

Opširnije u štampanom izdanju