RADNA POSJETA

Lukšić obećao razvoj Nikšića

Ono što je prednost Nikšića, smatra Lukšić, je i činjenica da se u njemu nalazi sjedište Elektroprivrede, „našeg najvećeg preduzeća sa ogromnim energetskim potencijalom koji Crna Gora ima“.
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2019. 02:44h

Predsjednik Vlade Igor Lukšić bio je u radnoj posjeti Nikšiću i kazao da tom gradu ove godine slijedi „puna budžetska stabilizacija što je jako važno i preduslov za realizaciju svih projekata“ o kojima se dugo govorilo a nijesu realizovani.

Ti projekti se odnose na izgradnju sanitarne deponije, vodovodnog sistema, sistema tretmana otpadnih voda.

„Sve su to teme o kojima jako dugo govorimo i ponekad je teško objasniti da nije krivica do naših institucija već da iscrpljujuće tenderske procedure koje se obnavljaju i rade po strogim pravilima Evropskih institucija ponekad znaju prosto da odugovlače posao. Međutim, mislim da konačno ove godine stvaramo uslove da se radovi na tom planu zahuktaju i da uskoro imamo i konkretne rezultate“ obećao je prvi čovjek Vlade Crne Gore.

Ono što je prednost Nikšića, smatra Lukšić, je i činjenica da se u njemu nalazi sjedište Elektroprivrede, „našeg najvećeg preduzeća sa ogromnim energetskim potencijalom koji Crna Gora ima“.

„Za naše prilike Elektroprivreda može da bude jedan od nosilaca ekonomskog razvoja i okolnost da su prošle godine imali rekordnu proizvodnju i da su njihovi planovi da iz postojećih izvora energije i iz postojećih elektrana povećaju proizvodnju za više od pola miliona kilovat sati govori da i u budućem periodu možemo računati na

Željezara - razvojna šansa

Elektroprivredu kao jednog od generatora ekonomskog rasta i bruto domaćeg proizvoda“ kazao je Lukšić.

Lukšić se sreo i sa predsjednicima Sindikata Željezare, Radventa i Tehnostila i kazao da ta preduzeća i dalje predstavljaju razvojnu šansu Nikšića.

Što se njega tiče rješenje problema u pomenutim firmama nije njihovo gašenje.

„Mislim da ta preduzeća predstavljaju i dalje razvojnu šansu i ono što sam njima saopštio jeste da nastave partnersku komunikaciju sa predstavnicima Vladinih institucija da bi pokušali relizovati zajednički cilj.

Ono što nam je jako važno jeste da izbjegnemo situaciju jednog broja starih preduzeća koja su na žalost kao pogoni u potpunosti ugašeni bez ijednog zaposlenog samo zato što smo možda u nekom trenutku tu želju za solidarnošću isticali ispred možda neke ekonomske računice“.

Da se organizuje proizvodnja

On je kazao da Vlada ima mehanizme da zadovolji različite socijalne potreba, ali i da ekonomiju i ekonomski sistem dovede na nivo održivosti.

„Nemamo koristi od preduzeća koja imaju zaposlene koji ne primaju platu, nemamo koristi od preduzeća koja imaju potencijal koji nije iskorišćen. Treba partnerski da radimo da te uslove stvorimo i ono što je bila moja poruka njima jeste da preduzeća ipak mogu biti šansa a ne teg oko vrata Vladi. Vjerujem da ćemo u relativno kratkom roku konačno naći rješenje za njihove probleme“ obećao je Lukšić.

Pošto su radnici kada je Lukšić otišao da razgovara sa sindikalnim predstavnicima izrazili negodovanje zbog, kako su rekli, „distanciranja države od problema Željezare“ premijer je kazao da posvećenost ministra ekonomije i njegovo dnevno bavljenje Željezarom pobija takvu tvrdnju.

„Ono što mi moramo raditi jeste vrlo pažljivo analiziranje ukupnog konteksa sa jedne strane želje radnika da se organizuje proizvodnja, sa druge strane i dalje važećeg ugovora sa većinskim vlasnikom, na trećoj strani mogućnosti da država kroz mehinizme državne pomoći pomaže i četvrto veoma važno pitanje jeste da evropska komisija od nas očekuje da se u toj oblasti u potpunosti usaglasimo sa evropskom praksom.

U tom četvorouglu Vlada mora da nađe odgovor koji je u tom smislu prihvatljiv na svim ovim adresama. Da bi to bilo moguće svi moramo pokazati razumijevanja“ kazao je predsjednik Vlade. On je kazao i da je pitanje privatizacije Željezare jedno od vjerovatno najaktuelnijih pitanja privatizacije danas u Crnoj Gori.

„I radnicima sam kazao svoj utisak, a to je da je privatizacioni ugovor i dalje na snazi, da treba dobro izučiti da li smo u zoni kršenja privatizacionog ugovora ili ne, ali istovremeno da moramo biti svjesni da sve ono što uradimo, što može da komplikuje situaciju izbjegnemo da radimo jer na taj način možemo kreirati dodatne troškove ne samo Željezari nego i državi.

Svaki privatizacioni ugovor u tom smislu je osjetljiv i može biti predmet bilo kakve arbitraže i u tom smislu treba da i oni pokažu razumijevanje. Interes Vlade je da preduzeće opstane, proizvodi, da izvozi, jer je to pretežno izvoznik, a nadam se da servisira i potrebe naše privrede kada krenu veći infrastrukturni projekti, a nikako naš interes nije da se uvučemo u beskrajno kolo arbitraža i proseca a istovremeno Željezara da propada“ kazao je Lukšić ne precizirajući da li će Vlada raskinuti ugovor sa MNSS-om.