ONEMOGUĆEN NASTAVAK POSTUPKA, PO PRIJAVI KOD-A

Radonjić opstruira postupak za Đukanoviće: Može li premijer sinu dati elektranu?

Radonjić je inicijative organizacije KOD odbacio u običnom dopisu, a ne rješenjem što bi omogućilo vođenje upravnog postupka. KOD traži rješenje, žalili se Markoviću i Pažinu
256 pregleda 16 komentar(a)
Aco Đukanović, Lidija Đukanović, Milo Đukanović, Foto: Savo Prelević
Aco Đukanović, Lidija Đukanović, Milo Đukanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 29.03.2018. 16:34h

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je slanjem običnih dopisa u kojima je odbacila zahtjeve organizacije KOD, umjesto odluke ili rješenja, onemogućila nastavak upravnog postupka u kojem bi se utvrdilo postojanje konflikta interesa u slučaju “Prokletije” kada su firme tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i njegovog brata Aca Đukanovića radile plan Prokletija za Vladu, kao i u slučaju kada je Đukanović kao premijer potpisao odluku o dodjeli koncesije firmi svog sina Blaža Đukanovića.

Zakon o sprečavanju korupcije i Zakon o upravnom postupku predviđaju odluke i rješenja, na osnovu kojih podnosilac inicijative može nastaviti upravni spor. Zbog toga organizacija KOD u jučerašnjoj urgenciji, koje su potpisali podnosioci inicijativa Srđan Perić i Budislav Minić, traži od Agencije zakonska rješenja, kao i usmenu raspravu o ovim slučajevima, što im takođe omogućava zakon. Dopise Agencije, koji nijesu naslovljeni ni kao odluka, ni kao rješenje je potpisao njen direktor Sreten Radonjić.

Oni su juče urgenciju poslali i premijeru Dušku Markoviću i potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnji i vanjsku politiku i ministru pravde Zoranu Pažinu, od koga traže da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preduzme mjere kako bi se poštovao zakon.

Prema Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministarstvo pravde vodi poslove uprave nad oblašću antikorupcije. Ovaj član nalazi se i u biblioteci na sajtu Agencije među dokumentima koji se odnose na njihov rad.

Uredbom je predviđeno i da Ministarstvo javne uprave vrši poslove uprave koji se odnose na oblast upravnog postupka i inspekcijskog nadzora.

“Imajući u vidu da država ima interes za ubrzanjem evropskih integracija, a da je ASK bila predmet posebne pažnje u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori (a slobodni smo tumačiti: i zabrinutosti u vezi sa njenim kapacitetima i stepenom iskazane proaktivnosti), ovim putem uočavamo da od Agencije za sprečavanje korupcije ni po jednom našem zahtjevu nijesmo dobili odluku u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju korupcije i Zakonom o upravnom postupku (ZUP). Ističemo da je ASK dužna, u smislu člana 38, stav 2 i člana 39, stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije i člana 21 i 22 Zakonom o upravnom postupku, da nam dostavi obrazloženo rješenje po našim zahtjevima s uvodom, izrekom, obrazloženjem i uputstvom o pravnom lijeku”, naveli su Minić i Perić u dopisu Markoviću i Pažinu.

Oni su premijera i ministra upoznali da su za slučaj “Prokletije” zahtjev ASK poslali 6. februara ove godine, a dopunu 27. februara, kao i da su zahtjev sa slučaj davanja koncesije za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Bistrica, koji se odnosi na firmu BB hidro Blaža Đukanovića, dostavili ASK-u 1. marta ove godine.

Na osnovu odluke Vlade da se radi plan za Prokletije, koju je potpisao tadašnji premijer Milo Đukanović, Ministarstvo održivog razvoja je raspisalo javni oglas na kojem je posao dobio konzorcijum Republičkog zavoda za urbanizam, čiji je vlasnik brat tadašnjeg premijera Aco Đukanović a podugovarač je bila firma Capital Invest čiji je vlasnik Milo Đukanović.

Iz ASK su odgovorili da je ovaj slučaj zastario, jer je odluka o izboru izvođača bila prije 1. januara 2016. kada je na snagu stupio novi zakon i do kada je radila Komisija za sprečavanje sukoba interesa. Iz organizacije KOD navode da je tim novim Zakonom o sprečavanju korupcije navedeno da danom početka rada (1.1.2016) Agencija preuzima poslove Komisije kao i prava, obaveze i predmete.

Dopunom zahtjeva KOD je tražio da se ispita da li se Milo Đukanović mogao u decembru 2016, par dana nakon prestanka mandata premijera, zaposliti u svojoj firmi Capital invest koja je u tom trenutku imala ugovoreni posao za državu - izradu plana Prokletije. Zakon predviđa da se javni funkcioner dvije godine nakon prestanka mandata ne može zaposliti u firmi koja ima ugovoren posao pred državnom istitucijom u kojoj je taj funkcioner radio.

Iz ASK su odgovorili da može jer je Đukanović radio u Vladi, a da je njegova firma radila za drugi organ - Ministarstvo. Iz KOD-a su odgovorili da je prema zakonu ministarstvo dio Vlade.

U slučaju “Bistrica” iz ASK su odbacili inicijativu da je Ministarstvo ekonomije ocjenjivalo zahtjeve BB hidro za gradnju male elektrane, a da je Đukanović samo potpisao odluku. Iz KOD-a podsjećaju da je ministar podređen predsjedniku Vlade i da sprovodi odluke Vlade.

ASK uvodi pravnu konfuziju, umjesto da doprinosi redu

Predstavnici KOD-a su u dopisu Markoviću i Pažinu naveli da su zabrinuti što, nakon više od dvije godine od osnivanja i otpočinjanja sa radom, ASK ovakvom svojom praksom unosi pravnu konfuziju umjesto da doprinosi uvođenju reda u pravni poredak Crne Gore

“To upućuje da je nužno problematizovati pitanje profesionalnih kapaciteta donosioca odluka u ASK. Da ne bismo ostali nedorečeni, naglašavamo da smo sasvim svjesni da nam u vezi sa ocjenom zakonitosti načina odlučivanja ASK po inicijativama za ispitivanje konflikta interesa na raspolaganju stoji određena zakonita procedura. Ipak, od vas očekujemo da preduzmete odgovarajuće mjere na koje vas Ustav i zakon obavezuju kako bi se opisano stanje prevazišlo, jer uočavamo da postoji javni interes za dosljednim sprovođenjem zakona i uvođenjem reda u zakonske procedure u postupanju i odlučivanje ASK. Ujedno očekujemo i da nas obavijestite o preduzetim mjerama”, naveli su Minić i Perić.

Preporučujemo za Vas